settings icon
share icon
Pitanje

Što je pomirnica?

Odgovor


Riječ pomirnica nosi osnovnu ideju umirenja ili zadovoljenja, osobito u slučaju Boga. Pomirnica je dvodijelno djelo koje uključuje smirivanje gnjeva uvrijeđene osobe i pomirenje.

Potreba za umirenjem Boga je nešto što mnoge religije imaju zajedničko. U drevnim poganskim religijama, kao i u mnogim religijama danas, uči se ideja da čovjek smiruje Boga nudeći mu razne darove ili žrtve. Međutim, Biblija uči da je sam Bog osigurao jedini način kojim se može umiriti Njegov gnjev i grešni čovjek pomiriti s Njime. U Novom zavjetu čin pokajanja uvijek se odnosi na Božje djelo, a ne na žrtve ili darove koje nudi čovjek. Razlog tomu je da je čovjek potpuno nesposoban zadovoljiti Božju pravednost, osim ako vječno provede u paklu. Ne postoji služba, žrtva ili dar koji čovjek može ponuditi da umiri Božji sveti gnjev ili zadovolji Njegovu savršenu pravdu. Jedino zadovoljstvo ili pomirba koja bi mogla biti prihvatljiva Bogu i koja bi mogla pomiriti čovjeka s Njime mora biti od Boga. Zbog toga je Bog Sin, Isus Krist, došao na svijet u ljudskom tijelu da bude savršena žrtva za grijeh i izvrši pomirenje, odnosno „kako bi okajao grijehe naroda" (Hebrejima 2,17).

Riječ pomirnica koristi se u nekoliko stihova kako bi objasnila što je Isus ostvario svojom smrću na križu. Na primjer, u Rimljanima 3,24-25, vjernici u Kristu „opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje što je u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da bude pomirilište po vjeri u krv njegovu da bi, strpljivošću Božjom, pokazao pravednost svoju zbog otpuštenja prethodno počinjenih grijeha." Ovi stihovi su ključna poanta u Pavlovoj tvrdnji u poslanici Rimljanima i zapravo srž evanđeoske poruke.

U prva tri poglavlja Rimljanima, Pavao tvrdi da su svi, Židovi i pogani, jednako pod Božjom osudom i zaslužuju Njegov gnjev (Rimljanima 1,18). Svatko je sagriješio i lišen je Božje slave (Rimljanima 3,23). Svi mi zaslužujemo Njegov gnjev i kaznu. Bog je u svojoj beskonačnoj milosti i milosrđu pružio način da se Njegov gnjev može umiriti i da se možemo pomiriti s Njime. Taj je način kroz žrtvenu smrt Njegovog Sina, Isusa Krista, kao plaću za grijehe. Po vjeri u Isusa Krista kao savršenu Božju žrtvu možemo se pomiriti s Bogom. Jedino zbog Kristove smrti na križu i Njegovog uskrsnuća trećeg dana, izgubljeni grješnik koji zaslužuje pakao može se pomiriti sa svetim Bogom. Čudesna istina evanđelja glasi da su kršćani spašeni od Božjeg gnjeva i pomireni s Bogom ne zato što „mi uzljubismo Boga, nego on uzljubi nas i posla Sina svojega kao pomirnicu za grijehe naše" (1. Ivanova 4,10).

Isus je rekao: „Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni" (Ivan 14,6). Jedini način da se umiri Božji gnjev protiv grešnog čovjeka i da se pomirimo s Bogom jest po Isusu Kristu. Nema drugog načina. Ova se istina također spominje u 1. Ivanovoj 2,2: „I on je pomirnica za grijehe naše, i ne samo za naše nego i za grijehe svega svijeta." Važan dio Kristova spasonosnog djela jest izbavljenje od Božjeg gnjeva; Isusova pomirba na križu jedino je što može odvratiti Božju osudu grijeha. Oni koji odbacuju Krista kao svog Spasitelja i odbijaju vjerovati u Njega, nemaju nade za spasenje. Mogu samo očekivati suočavanje s Božjim gnjevom kojeg pohranjuju za nadolazeći dan suda (Rimljanima 2,5). Nema druge pomirnice ili žrtve koja se može učiniti za njihove grijehe.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je pomirnica?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries