settings icon
share icon
Pitanje

Što je to Petoknjižje?

Odgovor


Petoknjižje je ime za prvih pet knjiga Biblije za koje konzervativni biblijski učenjaci vjeruju da ih je uglavnom napisao Mojsije. Iako same knjige Petoknjižja jasno ne identificiraju autora, postoje mnogi odlomci koji kažu da ih je pisao Mojsije, odnosno da su to njegove riječi (Izlazak 17,14; 24,4-7; Brojevi 33,1-2; Ponovljeni zakon 31,9-22). Jedan od najvažnijih dokaza da je Mojsije autor Petoknjižja jest da se sam Isus prema ovom dijelu Starog zavjeta odnosi kao „Zakonu Mojsijevom“ (Luka 24,44). Iako u Petoknjižju postoje neki stihovi koje je izgleda dodao netko drugi pored Mojsija – primjerice, Ponovljeni zakon 34,5-8, koji opisuje smrt i pokop Mojsija – većina učenjaka pripisuje Mojsiju većinu sadržaja tih knjiga. Čak i da je Jošua ili netko drugi zapravo napisao izvorne rukopise, učenje i objava su primljeni od Boga preko Mojsija, i bez obzira tko je zapravo napisao te riječi, krajnji autor je Bog, i knjige su svejedno nadahnute.

Riječ „Petoknjižje“ dolazi kao prijevod grčke riječi Pentateuhos, koja potječe od kombinacije grčke riječi penta, što znači „pet“, i teuchos, što se može prevesti kao „svitak“ (tj. „knjiga“). Dakle, „Petoknjižje“ se jednostavno odnosi na pet svitaka koji sadrže prvu od tri podjela židovskog kanona. Spomen imena Petoknjižje može se naći 200. godine poslije Krista kada je Tertulijan za prvih pet knjiga koristio to ime. Također poznata kao Tora, što je hebrejska riječ koja znači „Zakon“, ovih pet biblijskih knjiga su Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon.

Židovi su Stari zavjet općenito podijelili na tri različita dijela: zakon, proroke i spise. Zakon ili Tora sadrži povijesnu pozadinu stvaranja i Božjeg odabira Abrahama i židovskog naroda kao Njegovog izabranog naroda. Tora također sadrži zakon koji je dan Izraelu na brdu Sinaj. Pismo za ovih pet knjiga koristi različite nazive. U Jošui 1,7 kaže da su one „zakon (Tora) što ti ga je zapovjedio Mojsije, sluga moj“, a u 1. Kraljevima 2,3 ih se naziva „Zakon Mojsijev“.

Pet knjiga Biblije koje čine Petoknjižje početak su Božje postepene objave čovjeku. U Postanku nalazimo početak stvaranja, pad čovjeka, obećanje o otkupljenju, početak ljudske civilizacije i početak Božjeg saveza s Njegovim izabranim narodom, Izraelom.

Sljedeća knjiga je Izlazak, koja bilježi Božje oslobođenje Njegovog naroda od ropstva te njihovu pripremu za posjedovanje Obećane zemlje koju im je Bog odredio. Izlazak piše o izbavljenju Izraela iz Egipta, kao što je Bog obećao Abrahamu (Postanak 15,13). Izlazak bilježi savez koji je Bog napravio s Izraelom na brdu Sinaj, upute za izgradnju Šatora, davanje Deset zapovijedi, te ostale upute kako Izrael treba štovati Boga.

Levitski zakonik slijedi nakon Izlaska i proširuje upute kako narod saveza (Izrael) treba štovati Boga i kako se treba vladati. Izlaže zahtjeve žrtvenog sustava koji će omogućiti da se Bog ne obazire na grijehe svoga naroda do savršene Kristove žrtve koja će u potpunosti okajati grijehe.

Nakon Levitskog zakonika slijede Brojevi, koji pokrivaju ključne događaje tijekom 40 godina kada je Izrael lutao pustinjom, te daju upute za štovanje Boga i kako Njegov narod saveza treba živjeti. Posljednja od pet knjiga koja čini Petoknjižje je Ponovljeni zakon. Ponovljeni zakon se ponekad naziva i „drugi zakon“ ili „ponavljanje zakona“. Bilježi završne Mojsijeve riječi prije nego što je izraelski narod ušao u Obećanu zemlju (Ponovljeni zakon 1,1). U Ponovljenom zakonu ponavlja se i ponovno izlaže zakon koji je Bog dao na brdu Sinaj. Budući da je Izrael ušao u novo poglavlje svoje povijesti, Mojsije ih podsjeća na Božje zapovijedi i blagoslove koje će baštiniti ako budu poslušni Bogu, kao i prokletstva koji će doći zbog neposlušnosti.

Pet knjiga Petoknjižja općenito se smatraju povijesnim knjigama, jer bilježe povijesne događaje. Iako se često nazivaju Tora ili Zakon, u stvarnosti sadrže mnogo više od zakona. Pružaju uvid u Božji plan spasenja i daju pozadinu svega što slijedi u Bibliji. Poput ostatka Starog zavjeta, obećanja, preslike i proročanstva koji su sadržani u Petoknjižju imaju konačno ispunjenje u osobi i djelu Isusa Krista.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je to Petoknjižje?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries