Na koja je sve misijskim putovanja išao Pavao?Pitanje: Na koja je sve misijskim putovanja išao Pavao?

Odgovor:
Novi zavjet sadrži zapis tri Pavlova misijska putovanja, na kojima je on širio poruku o Kristu u Maloj Aziji i Europi. Apostol Pavao je bio dobro obrazovan, vodeći Židov koji se zvao Savao. Nakon Kristove smrti i uskrsnuća živio je u Jeruzalemu, tako da je dao sve od sebe da uništi kršćansku crkvu. Sudjelovao je čak i u pogubljenju prvoga kršćanskog mučenika, Stjepana (Djela 7:55–8:4).

Na putu za Damask, kamo je išao da pronađe i zatvori mnoge kršćane, Pavao je susreo Gospodina. Pokajao se, obratio i pouzdao u Isusa Krista. Nakon toga iskustva, pokušao je uvjeriti Židove i kršćane u obraćenje koje je promijenilo njegov život. Mnogi su sumnjali i izbjegavali ga. Ipak, kršćani poput Barnabe su ga prihvatili i zauzeli se za njega kod drugih. On i Barnaba postali su partneri u misiji.

Na svoja tri misijska putovanja – svako je trajalo po nekoliko godina – Pavao je naviještao vijest o Isusu u mnogim obalnim gradovima i u mjestima na važnijim trgovačkim pravcima. Ono što slijedi je kratka kronika njegovih misijskih putovanja.

Prvo misijsko putovanje (Djela 13-14): Kao odaziv na Božji poziv da propovijedaju Krista, Pavao i Barnaba napustili su crkvu u Antiohiji u Siriji. Isprva, njihova metoda evangelizacije bila je da propovijedaju u gradskim sinagogama. Međutim, kada su mnogi Židovi odbacili Krista, misionari su prepoznali Božji poziv da svjedoče poganima.

Zbog svog hrabrog svjedočenja o Isusu, progonitelj Savao postao je progonjeni Pavao. Oni koji su odbacili njegovu poruku spasenja po Isusu Kristu, pokušali su ga zaustaviti i ozlijediti. U jednom gradu su ga kamenovali i ostavili da umre. Ali, Bog mu je poštedio život. Kroz nevolje, batinanja i tamnice, nastavio je propovijedati Krista.

Pavlova služba poganima donijela je polemiku oko toga tko se može spasiti i kako se može spasiti. Između svoga prvog i drugog misijskog putovanja, sudjelovao je na konferenciji u Jeruzalemu gdje je raspravljao o načinu spasenja. Konačan dogovor je glasio da pogani mogu primiti Isusa bez prihvaćanja židovskih običaja.

Drugo misijsko putovanje (Djela 15:36-18:22): Nakon još jednog boravka u Antiohiji, gdje su izgrađivali crkvu, Pavao je bio spreman otići na još jedno misijsko putovanje. Zamolio je Barnabu da mu se pridruži u posjeti crkvama koje su osnovali na svome prvom misijskom putovanju. Međutim, zbog neslaganja su se morali razdvojiti. Bog je to neslaganje okrenuo na dobro, tako da su sada postojala dva misijska tima. Barnaba je otišao na Cipar s Ivanom Markom, dok je Pavao poveo Silu u Malu Aziju.

Bog je u svojoj providnosti preusmjerio Pavla i Silu u Grčku, tako da su donijeli evanđelje u Europu. U Filipima, ovaj misijski tim su išibali i bacili u tamnicu. Radosni što su trpjeli radi Krista, pjevali su u zatvoru. Odjednom, Bog je prouzročio potres koji je otvorio vrata ćelije i oslobodio ih od njihovih lanaca. Začuđeni tamničar i njegova obitelj povjerovali su u Krista, ali gradske vlasti su ih zamolile da napusti grad.

Na putu u Atenu, Pavao je propovijedao radoznaloj publici na Areopagu. On im je navijestio jedinoga pravog Boga koga mogu znati i štovati bez ljudskih rukotvorina, idola. Ponovno, neki su se podrugljivo smijali, ali neki su povjerovali.

Pavao je one koji bi povjerovali u Krista poučavao i organizirao bi ih u crkve. Tijekom svog drugog misijskog putovanja, Pavao je zadobio mnoge učenike iz svih pozadina: mladića koji se zvao Timotej, poslovnu ženu Lidiju i bračni par Akvilu i Priscilu.

Treće misijsko putovanje (Djela 18:23-20:38): Tijekom Pavlova trećeg putovanja, gorljivo je propovijedao u Maloj Aziji. Bog je potvrdio njegovu poruku čudesima. Djela 20:7-12 govore o tome kako je Pavao u Troadi propovijedao izrazito dugačku propovijed. Neki mladić, koji je sjedio na prozorskoj dasci, zaspao je i pao kroz prozor. Mislili su da je mrtav, ali Pavao ga je oživio.

Mladi vjernici u Efezu, koji su prije obraćenja sudjelovali u okultnim radnjama, spalili su svoje knjige o magiji. S druge strane, izrađivačima idola nije bilo drago što gube posao zbog toga jedinog pravog Boga i njegova Sina. Jedan srebznar koji se zvao Demetrije započeo je pobunu po cijelom gradu, u kojoj su ljudi uzvisivali svoju božicu Dijanu. Pavla su uvijek slijedile nevolje. Progonstvo i sukobi su osnaživali prave kršćane i širenje evanđelja.

Na kraju Pavlova trećeg misijskog putovanja, znao je da će ga ubrzo utamničiti i vjerojatno ubiti. Njegove posljednje riječi upućene crkvi u Efezu pokazuju njegovu odanost Kristu: „Vi znate kako sam se vladao među vama sve vrijeme od prvoga dana kad stupih u Aziju, služeći Gospodinu sa svom poniznosti, u suzama i kušnjama koje me snađoše zbog židovskih zasjeda; kako nisam ništa od onoga što je korisno propustio da vam saopćim i da vas poučim javno i po kućama, svečano navješćujući Židovima i Grcima potrebu obraćenja k Bogu po vjeri u našega Gospodina Isusa. Sada, evo, svezan u duhu, idem u Jeruzalem ne znajući što će me u njemu zadesiti. Jedino mi Duh Sveti jamči u svakom gradu da me čekaju okovi i patnje. Meni ni najmanje nije do života: samo da dovršim svoju trku – službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za Evanđelje milosti Božje.“ (Djela 20:18-24).

Neki tumači Biblije smatraju da je kasnije došlo i do četvrtog misijskog putovanja, a čini se da i rana povijest kršćanstva potvrđuje tu ideju. Unatoč tome, ne postoje opipljivi biblijski dokazi za četvrto misijsko putovanje, jer bi se ono dogodilo nakon vremenskog razdoblja o kojem govori knjiga Djela apostolska.

Svrha svih Pavlovih misijskih putovanja bila je ista: naviještati Božju milost u oproštenju grijeha kroz Krista. Bog je upotrijebio Pavlovu službu da donese evanđelje poganima i uspostavi crkvu. Njegova pisma crkvama, zapisana u Novom zavjetu, još uvijek podupiru život i nauk crkve. Premda je Pavao sve žrtvovao, njegova misijska putovanja bila su vrijedna te cijene (Filipljanima 3:7-11).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Na koja je sve misijskim putovanja išao Pavao?