Što je panteizam?Pitanje: Što je panteizam?

Odgovor:
Panteizam je gledište po kojemu je Bog sve i svatko te da je sve i svatko Bog. Panteizam je sličan politeizmu (vjerovanju u mnoge bogove), ali ide dalje od politeizma kako bi poučio da je sve Bog. Stablo je Bog, kamen je Bog, životinja je Bog, nebo je Bog, sunce je Bog, ti si Bog itd. Panteizam je pretpostavka iza mnogih kultova i lažnih religija (npr. hinduizma i budizma u određenoj mjeri, razni kultovi jedinstva i ujedinjenje te obožavatelji „majke prirode“).

Poučava li Biblija panteizam? Ne, ne poučava. Ono što mnogi brkaju s panteizmom jest doktrina o Božjoj sveprisutnosti. Psalam 139:7-8 objavljuje: „Kamo da idem od duha tvojega, i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si.“ Božja sveprisutnost znači da je svugdje prisutan. Nema mjesta u svemiru gdje Bog nije prisutan. To nije isto što i panteizam. Bog je svugdje, ali On nije sve. Da, Bog je „prisutan“ u stablu i u osobi, ali to ne čini ni tu osobu ni to stablo Bogom. Panteizam nipošto nije biblijsko vjerovanje.

Najjasniji biblijski argumenti protiv panteizma su bezbrojne zapovijedi protiv idolopoklonstva. Biblija zabranjuje štovanje idola, anđela, nebeskih tijela, objekata u prirodi itd. Da je panteizam istinit, ne bi bilo pogrešno štovati takav objekt, zato što bi taj objekt zapravo bio Bog. Da je panteizam istinit, štovanje kamenja ili životinja bilo bi jednako valjano kao i štovanje Boga kao nevidljivoga i duhovnoga bića. Biblija jasno i dosljedno odbacuje idolopoklonstvo i to je definitivan argument protiv panteizma.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je panteizam?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga