Je li pakao stvaran? Je li pakao vječan?
Pitanje: Je li pakao stvaran? Je li pakao vječan?

Odgovor:
Je li pakao stvaran? Istraživanja su pokazala da preko 90% ljudi na svijetu vjeruje u »raj« dok manje od 50% ljudi vjeruje u vječan pakao. Prema Bibliji, pakao je bez sumnje stvaran! Kazna za zle ljude u paklu jednako je beskonačna koliko je i blaženstvo pravednih na nebu. Kazna umrlih zlih ljudi u paklu u cijelome Pismu opisuje se kao »oganj vječni« (Matej 25,41), »oganj neugasivi« (Matej 3,12), »sram i vječni prijezir« (Daniel 12,2), mjesto na kojemu »njihov crv ne umire i oganj se ne gasi« (Marko 9,44-49), mjesto »strašnih muka« i »plamena« (Luka 16,23. 24), »vječne propasti« (2. Solunjanima 1,9), mjesto mučenja »ognjem i sumporom« gdje »dim se njihovih muka diže u vijeke vjekova« (Otkrivenje 14,10. 11), te »ognjeno i sumporno jezero« gdje će zli biti »mučeni dan i noć, u vijeke vjekova« (Otkrivenje 20,10). Sam je Isus rekao da u paklu nisu vječni samo dim i plamen, nego i sama kazna je vječna (Matej 25,46).

Zli će zauvijek biti predmet srdžbe i gnjeva Božjega u paklu. Oni će svjesno trpjeti sramotu i prijezir i napade savjesti koja će ih osuđivati – zajedno sa žestokim gnjevom uvrijeđenoga božanstva –cijelu vječnost. Čak će i ljudi u paklu priznati da je Bog savršeno pravedan (Psalam 76,10). Oni koji su u zbilja stvarnom paklu znat će da je njihova kazna pravedna i da mogu kriviti jedino sebe (Ponovljeni zakon 32,3-5). Da, pakao je stvaran. Da, pakao je mjesto muke i kazne koje traje u vijeke vjekova, bez kraja! Slava Bogu što kroz Isusa možemo izbjeći takvoj vječnoj sudbini (Ivan 3,16. 18. 36).Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicuJe li pakao stvaran? Je li pakao vječan?