Je li koncept osobnog proroštva biblijski?


Pitanje: Je li koncept osobnog proroštva biblijski?

Odgovor:
Unutar kršćanske vjere, pretežno u karizmatskim/pentekostnim crkvama, postoje neki koji na dar proroštva gledaju kao davanje osobnih savjeta izlažući „ovako govori Gospodin“. Nažalost, oni koji na ovaj način prakticiraju osobno proroštvo često se nimalo ne razlikuju od onih koji se predstavljaju kao vidovnjaci. Ustvari, postoje proročke telefonske linije kao „kršćanske“ alternative vidovnjacima. Neki se u pokretu osobnog proroštva promoviraju izjavama kao što su: „Dođi po svoje proročko čitanje“; to je vrlo slično terminologiji zaposlenih vidovnjaka. Ova praksa dara proroštva potpuno je nebiblijska.

Biblijski gledano, dar proroštva je sposobnost da po sili Duha proglašavamo otkrivenje od Boga (Rimljanima 12,6-8; 1. Korinćanima 12,4-11. 28). Proroštvo ponekad, ali ne uvijek, uključuje proglašavanje otkrivenja od Boga u vezi budućnosti. I u Starom i u Novom zavjetu, Bog je koristio proroke i/ili darove proroštva kako bi ljudima otkrivao istinu. Proroštvo je naviještanje Božje istine; to je posebno otkrivenje, istina koja se ne može razlučivati ni na koji drugi način. Kroz proroka, Bog bi otkrivao istinu koju su ljudi trebali znati, a ponekad bi ta istina bila zabilježena u pisanom obliku. To je, u konačnici, rezultiralo Biblijom, Božjom Riječju, konačnom posebnom objavom od Boga.

Dovršenost Biblije zaključuje prirodu dara proroštva. Biblija sadrži svu objavu koja nam je potrebna za život i pobožnost (2. Petrova 1,3). Božja Riječ je živa i djelotvorna, oštrija od svakoga dvosjekloga mača (Hebrejima 4,12). Biblija je „korisna za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo“ (2. Timoteju 3,16-17 VB). Kao posljedica toga, dar proroštva je primarno prešao iz proglasa novog otkrivenja od Boga u primarno (ili isključivo) proglas onoga što je Bog već otkrio, kao što je zapisano u Njegovoj Riječi.

To ne znači da Bog nikada nikome ne bi dao poruku da dostavi drugoj osobi. Bog može, hoće i koristi ljude na bilo koji način koji smatra prikladnim. No, činjenica da je Božja Riječ savršena i dovršena znači da se ne smijemo oslanjati na vodstvo proroštva. Ne smijemo se oslanjati na proroke, proročke linije i proročka čitanja. Božja Riječ sadrži istinu koju trebamo znati. Izvan toga, imamo Duha Svetog koji prebiva u nama da nas vodi, tješi i poučava (Ivan 14,16. 26). Uporaba koncepta osobnog proroštva da se zadobi utjecaj nad ljudima i učini ih ovisnima o „proročkom vodstvu“ otvoreno je zloupotrebljavanje biblijskog dara proroštva. Svaki puta kada se ljudi pouzdaju u pogrešive ljudske riječi umjesto u nepogrešivu Božju Riječ, nastaje parodija.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Je li koncept osobnog proroštva biblijski?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga