settings icon
share icon
Pitanje

Što su nebeski vijenci koje vjernici mogu primiti u nebu?

Odgovor


U Novom zavjetu se spominje pet nebeskih vijenaca koji će biti dodijeljeni vjernicima. To su neraspadljivi vijenac, vijenac hvale, vijenac pravednosti, vijenac slave i vijenac života. Grčka riječ koja se prevodi „vijenac“ je stephanos (izvor za ime mučenika Stjepana), a znači „bedž plemića, nagrada u javnim igrama ili općenito simbol časti.“ Vijenci su se koristili tijekom drevnih grčkih vremena; kruna ili vijenac od lišća stavljao se na glavu pobjednika kao nagrada za osvajanje atletskog natjecanja. Ova se atletska čast figurativno koristi u Novom zavjetu u vezi nebeskih nagrada koje je Bog obećao onima koji su vjerni. Prva Korinćanima 9,24-25 najbolje definira kako se ti vijenci dodjeljuju.

1) Neraspadljivi vijenac – (1. Korinćanima 9,24-25): „Ne znate li da u trkalištu svi trkači, doduše, trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. Svaki pak koji se natječe u svemu se suzdržava; oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv“ (VB). Sve na ovom svijetu podložno je raspadanju i propasti. Isus nas poziva da ne pohranjujemo naše blago na ovoj zemlji „gdje moljac i hrđa nagrizaju i gdje tati pot¬kapaju i kradu“ (Matej 6,19). To je analogno onome što je Pavao rekao o vijencu za trkača koji je od lišća te uskoro postaje lomljiv i raspadljiv. To nije slučaj s nebeskim vijencem; vjerna ustrajnost osvaja nebesku nagradu koja je „baština neraspadljiva i neokaljana i neuvela, sačuvana za vas na nebesima“ (1. Petrova 1,3-5).

2) Vijenac hvale – (1. Solunjanima 2,19): „Jer tko je naša nada, ili radost, ili ¬vijenac hvale? Nećete li to biti i vi pred Gospodinom našim Isusom Kristom o njegovu dolasku?“ (VB). Apostol Pavao nam govori u Filipljanima 4,4 da se „radujemo u Gospodinu svagda“ za obilni blagoslov kojim nas je naš darežljivi Bog obasuo. Kao kršćani imamo se čemu radovati u ovom životu više nego itko drugi. Luka nam govori da radost na nebu postoji čak i sada (Luka 15,7). Vijenac radosti bit će naša nagrada gdje će „otrt Bog svaku suzu… i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer prijašnje prođe“ (Otkrivenje 21,4 VB).

3) Vijenac pravednosti – (2. Timoteju 4,8): „Nadalje, pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan predati Go¬spodin, pravedan sudac. I ne samo meni nego i svima koji ljube njegov pojavak“ (VB). Nasljeđujemo ovaj vijenac po Kristovoj pravednosti; bez Kristove pravednosti, ovaj se vijenac ne može dobiti. Zbog toga što se posjeduje u pravednosti i ne nabavlja se silom i prijevarom kao ponekad zemaljski vijenci, to je vječni vijenac, obećan svima koji ljube Gospodina i željno iščekuju Njegov povratak. Dok podnosimo obeshrabrenje, progonstvo, patnju, pa čak i smrt, sa sigurnošću znamo da je naša nagrada s Kristom u vječnosti (Filipljanima 3,20). Ovaj vijenac nije za one koji ovise o vlastitoj samopravednosti. Takav stav stvara samo oholost i ponos, a ne čežnju da se bude s Gospodinom.

4) Vijenac slave – (1. Petrova 5,4): „Pa ćete, kad se pojavi Nadpastir, primiti neuveli vijenac slave“ (VB). Ova riječ slava je zanimljiva riječ, koja se odnosi na samu prirodu Boga i Njegovih postupaka. Podrazumijeva Njegov veliki raskoš i sjaj. Sjetite se Stjepana koji je dok su ga kamenovali na smrt, pogledao u nebo i mogao vidjeti slavu Božju (Djela 7,55-56). Ova riječ također znači da je slava i čast koje mu dajemo zbog Njega, zbog toga tko On jest (Izaija 42,8; 48,11; Galaćanima 1,5). Vjernici su nevjerojatno blagoslovljeni ulaskom u kraljevstvo i primanjem vijenca slave, primanjem samog lika Krista. Kao što je Pavao rekao: „Smatram naime da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama“ (Rimljanima 8,18).

5) Vijenac života – (Otkrivenje 2,10): „Ništa se ne boj onoga što ti je trpjeti! Evo, neke će od vas đavao baciti u tamnicu da budete iskušani; i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života“ (VB). Ovaj vijenac je za sve vjernike, ali posebno za one koji trpe nevolje, koji hrabro podnose progonstva zbog Isusa, čak i do smrti. U Bibliji se riječ život često koristi za pokazivanje odnosa koji je ispravan s Bogom. Isus je rekao: „Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju“ (Ivan 10,10). Isto kao što su zrak, hrana i voda bitni za fizički život, Isus je bitan za duhovni život. On je Onaj koji daje „živu vodu“. On je „kruh života“ (Ivan 4,10; 6,35). Naš zemaljski život će završiti. No imamo predivno obećanje za sve one koji dolaze Bogu po Isusu: „A ovo je obećanje što nam ga on obeća: život vječni“ (1. Ivanova 2,25).

Jakov kaže da je ovaj vijenac života za sve one koji vole Boga (Jakovljeva 1,12). Pitanje je znači kako pokazujemo svoju ljubav prema Bogu? Apostol Ivan na to odgovara: „Jer ljubav je Božja ovo: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške“ (1. Ivanova 5,3 VB). Kao Njegova djeca moramo držati Njegove zapovijedi, vjerno ga slušajući. Dakle, dok podnosimo neizbježne kušnje, bol, tugu i nevolje – dok god živimo – neka se uvijek krećemo prema naprijed, stalno „upirimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa“ (Hebrejima 12,2) i primimo vijenac života koji nas čeka.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što su nebeski vijenci koje vjernici mogu primiti u nebu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries