settings icon
share icon
Pitanje

Koji su razni nazivi i naslovi Biblije?

Odgovor


Postoje brojna imena i naslovi Biblije koje pronalazimo i u Starom i u Novom zavjetu. Slijedi popis onih najpoznatijih:

Knjiga zakona (Ponovljeni zakon 31,26) – „Uzmite knjigu ovoga zakona i položite je pokraj Kovčega saveza Gospoda, Boga vašega, da ondje bude svjedok protiv tebe“ (VB). Biblija se opisuje kao knjiga zakona. Svrha tih zakona nije da nas porobe ili uguše naš odnos s Bogom, već da povećaju naše znanje o Božjoj pravednosti i usmjere nas na Krista.

Evanđelje (Rimljanima 1,16) – „Ta ne stidim se evanđelja Kristova, jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje…“ (VB). Biblija nam otkriva evanđelje, dobru vijest o Gospodinu Isusu Kristu. Kroz Sina Božjega naši grijesi su oprošteni i dano nam je spasenje.

Sveto pismo (Rimljanima 1,2) – „…evanđelje Božje, što ga Bog unaprijed obeća po prorocima svojim u Svetim pismima“ (VB). Biblija je skup božanskih spisa koji su sveti i autoritativni, jer su nadahnuti od Boga.

Zakon Gospodnji (Psalam 19,7) – „Savršen je Zakon Gospodnji — dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje — mudrim čini priprostoga“ (VB). Biblijski zakoni se ne smiju miješati s bilo kakvim drugim zakonima; oni su zapovijedi Gospodina, i samo Gospodina, a ne ljudska naklapanja.

Živa riječ (Djela 7,38) – „To je onaj koji je u pustinji bio u zajednici s anđelom, što mu je govorio na gori Sinaju, i s ocima našim; koji je primio riječi žive da ih nama poda“ (VB). Biblija je živa knjiga; svaka knjiga, poglavlje i stih su živi sa znanjem i mudrošću samoga Boga.

Riječ Kristova (Kološanima 3,16) – „Riječ Kristova neka izobilno prebiva u vama u svoj mudrosti: poučavajte se i opominjite psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, s milošću u srcu svojemu pjevajte Gospodinu!“ (VB). Riječ Kristova jest riječ spasenja od grijeha kroz Onog koji ga jedini može ostvariti.

Pismo (2. Timoteju 3,16) – „Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti“ (VB). Nadahnuta od Boga, Biblija je skup spisa kao ni jedna druga knjiga. To je jedina knjiga koju su napisali ljudi potaknuti, odnosno „nošeni“ Božjim Duhom (2. Petrova 1,21).

Svitak knjige (Psalam 40,7) – „Tada rekoh: Evo, dolazim; u svitku knjige pisano je za me“ (VB). Kada proriče o Isusu, Biblija se prema sebi odnosi kao prema svitku, roli pergamenta koja dokumentira neprocjenjivo znanje koje se treba prenositi s generacije na generaciju.

Mač Duha (Efežanima 6,17) – „Uzmite… mač Duha, to jest riječ Božju“ (VB). Poput mača, Biblija može odbiti svaki napad i probiti s Božjom istinom. Autor Hebrejima kaže da je Biblija „oštrija od svakoga dvosjekloga mača“, jer je u stanju prodrijeti „do razdiobe i duše i duha, i zglobova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca“ (Hebrejima 4,12 VB).

Istina (Ivan 17,17) – „Posveti ih istinom svojom: tvoja je riječ istina“ (VB). S obzirom da je Biblija Riječ Božja, ona je istina. Svaka je riječ iz Božjeg uma. Budući da je On istina, i Njegova riječ mora biti istina.

Riječ Božja (Luka 11,28) – „Naprotiv, blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je“ (VB). Biblija je poput Božjeg piska, budući da kroz svaku knjigu govori izravno nama.

Riječ života (Filipljanima 2,16) – „…držeći riječ života.“ Biblija nam otkriva razliku između života i smrti – vječnoga života koji je pred onima koji prihvaćaju Isusa Krista kao svog Spasitelja i vječne smrti za one koji ga ne prihvaćaju.

Riječ Gospodnja (Psalam 12,6) – „Riječi Gospodnje riječi su čiste, srebro u zemljanu talilu prokušano, sedam puta pročišćeno“ (VB). Riječi Biblije su savršene i bez mane, jer su riječi Gospodnje, izgovorene putem proroka i apostola kako bi otkrili Božju ljubav i slavu.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koji su razni nazivi i naslovi Biblije?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries