settings icon
share icon
Pitanje

Je li mormonizam kult? Što vjeruju mormoni?

Odgovor


Mormonsku religiju utemeljio je prije manje od dvjesto godina čovjek po imenu Joseph Smith. Tvrdio je da su ga osobno posjetili Bog Otac i Isus Krist i rekli mu da su sve crkve i njihova vjerovanja gnusobne. Joseph je odlučio nametnuti posve novu religiju koja tvrdi da je »jedina prava crkva na zemlji«. Problem s mormonizmom je taj što proturječi, mijenja i proširuje Bibliju. Kršćani nemaju razloga vjerovati da Biblija nije istinita i dostatna. Zbilja vjerovati u Boga i pouzdavati se u njega znači vjerovati njegovoj Riječi. A svo Pismo je nadahnuto od Boga, što znači da od njega dolazi (2. Timoteju 3,16).

Mormoni vjeruju da zapravo postoje četiri izvora božanski nadahnutih riječi, a ne samo jedan. 1) Biblija »ukoliko je točno prevedena«. Pritom nije uvijek jasno koji to stihovi nisu točno prevedeni. 2) Knjigu mormona Smith je »preveo«i izdao 1830. Smith je tvrdio da je to »najtočnija knjiga« na zemlji, te da čovjek može bliže prići Bogu ako slijedi njezine upute nego »bilo koju drugu knjigu«. 3) The Doctrine and Covenants (Nauk i savezi) mormoni smatraju pismom, koje sadrži zbirku suvremenih otkrivenja o »obnovljenoj Crkvi Isusa Krista«. 4) Mormoni smatraju da knjiga The Pearl of the Great Price (Dragocjeni biser) »pojašnjava« doktrine i učenja koja su se izgubila iz Biblije te dodaje vlastite informacije o stvaranju zemlje.

Mormoni o Bogu vjeruju sljedeće: da nije oduvijek bio svemirsko Vrhovno Biće, nego da je taj status postigao pravednim životom i ustrajnim trudom. Vjeruju da Bog Otac ima »tjelesno tijelo i kosti jednako opipljive kao čovječje«. Premda su suvremeni mormonski vođe odbacili to vjerovanje, Brigham Young je naučavao da je Adam zapravo bio Bog i otac Isusa Krista. Kršćani o Bogu znaju sljedeće: postoji samo Jedan pravi Bog (Ponovljeni zakon 6,4; Izaija 43,10; 44,6-8), koji je oduvijek postojao i uvijek će postojati (Ponovljeni zakon 33,27; Psalam 90,2; 1. Timoteju 1,17) i nikada nije bio stvoren nego jest Stvoritelj (Postanak 1; Psalam 24,1; Izaija 37,16). On je savršen i nitko mu nije jednak (Psalam 86,8; Izaija 40,25). Bog Otac nije čovjek, niti je ikada bio čovjek (Brojevi 23,19; 1. Samuelova 15,29; Hošea 11,9). On je Duh (Ivan 4,24), a Duh nema ni tijelo ni kosti (Luka 24,39).

Mormoni vjeruju da u budućem životu postoje različite razine kraljevstava: Nebesko kraljevstvo, Zemaljsko kraljevstvo, Telestijalno kraljevstvo i krajnja tama. Kamo će čovjek dospjeti ovisi o tome što vjeruju i čine u ovom smrtnom životu. Biblija nam kaže da ćemo, nakon smrti, otići na Nebo ili u Pakao ovisno o tome jesmo li vjerovali u Isusa ili nismo. Biti odsutan iz tijela za vjernike znači biti s Gospodinom (2. Korinćanima 5,6-8). Nevjernike se šalje u Pakao, ili mjesto mrtvih (Luka 16,22-23). Kada Isus dođe drugi put, primit ćemo nova tjelesa (1. Korinćanima 15,50-54). Za vjernike će postojati Novo nebo i nova Zemlja (Otkrivenje 21,1), a nevjernici će biti bačeni u vječno Ognjeno jezero (Otkrivenje 20,11-15). Nakon smrti, tamo više neće biti mogućnosti za otkupljenje (Hebrejima 9,27).

Mormonski vođe su poučavali da je Isusovo utjelovljenje posljedica fizičkoga odnosa između Boga Oca i Marije. Vjeruju da je Isus bog, te da svaki čovjek može postati bogom. Kršćani su, povijesno gledajući, naučavali da je Bog Trojedin i da vječno postoji kao Otac, Sin i Sveti Duh (Matej 28,19). Nitko ne može steći status Boga, jedino On je svet (1. Samuelova 2,2). Mi jedino možemo postati sveti u Božjim očima kroz vjeru u njega (1. Korinćanima 1,2). Isus je jedinorođeni Sin Božji (Ivan 3,16) i jedini koji je ikada vodio bezgrješan, nedužan život, a sada ima najuzvišenije mjesto časti na Nebu (Hebrejima 7,26). Isus i Bog jedne su bîti, a Isus je Jedini koji je postojao prije svoga fizičkog rođenja (Ivan 1,1-8; 8,56). Isus je sebe predao za nas kao žrtvu, a Bog ga je uskrsnuo iz mrtvih i jednoga dana svatko će priznati da Isus Krist je Gospodin (Filipljanima 2,6-11). Isus je rekao da je nemoguće dospjeti na Nebo vlastitim djelima, nego da je to moguće samo s vjerom u njega (Matej 19,26). A mnogi ga neće odabrati. »Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim« (Matej 7,13). Svi zaslužujemo vječnu kaznu za naše grijehe, ali Božja beskrajna ljubav i milost iznašla nam je izbavljenje. »Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu« (Rimljanima 6,23).

Jasno je da postoji samo jedan način na koji možemo primiti spasenje: poznavati Boga i njegova Sina Isusa (Ivan 17,3). Ono se ne postiže djelima, nego po vjeri (Rimljanima 1,17; 3,28). Kada imamo ovu vjeru, onda ćemo sigurno biti poslušni Božjim zakonima i krstiti se iz ljubavi prema njemu, a ne zato što je to nužno za spasenje. Taj dar možemo primiti bez obzira na to tko smo ili što smo učinili (Rimljanima 3,22). »Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti« (Djela 4,12). Premda su mormoni obično druželjubivi, puni ljubavi i prijazni ljudi, pripadaju lažnoj religiji koja iskrivljuje Božju narav, Osobu Isusa Krista i način spasenja.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Je li mormonizam kult? Što vjeruju mormoni?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries