Što Biblija kaže o međurasnim brakovima?



Pitanje: Što Biblija kaže o međurasnim brakovima?

Odgovor:
Starozavjetni je zakon zapovijedao Izraelcima da se ne vjenčaju s drugim narodima (Ponovljeni zakon 7,3-4). Razlog je tomu taj što bi se Izraelci odmetnuli od Boga ako bi se vjenčali s idolopoklonicima, poganima ili hedonistima. Sličan je princip dan u Novome zavjetu, ali na drugačijoj razini: »Ne budite s nevjernicima pod jednim te istim jarmom; što ima pravednik s bezakonjem? Što li je zajedničko svjetlu i tmini« (2. Korinćanima 6,14). Kao što je Izraelcima (onima koji vjeruju u jednoga istinskog Boga) Bog zapovjedio da se ne vjenčaju s nevjernicima, tako je i kršćanima (onima koji vjeruju u jednoga istinskog Boga) zapovjedio da se ne vjenčaju s nevjernicima. Konkretan odgovor na ovo pitanje bio bi ne, Biblija ne kaže da je međurasni brak pogrešan.

Osobu trebamo suditi prema njenom karakteru, a ne prema boji kože. Svi trebamo paziti da ne dajemo prednost jednima nauštrb drugih, da ne gajimo predrasude ili rasnu mržnju prema nekome (Jakovljeva 2,1-10, posebno stihovi 1 i 9). Mjerila prema kojima kršćanin ili kršćanka treba birati bračnog partnera uvijek bi se trebala zasnivati na tome je li partner kršćanin (2. Korinćanima 6,14), odnosno je li nanovo rođen po vjeri u Isusa Krista (Ivan 3,3-5). Biblijsko mjerilo prilikom odabira supružnika je vjera, a ne boja kože. Međurasni brakovi nisu pitanje dobra ili zla, nego mudrosti, rasuđivanja i molitve.

Jedini razlog zašto bismo trebali pažljivo razmotriti međurasne brakove jest taj što par može imati poteškoće zbog toga što ih drugi neće prihvatiti. Mnogi međurasni parovi iskuse diskriminaciju i podsmijeh, ponekad i od vlastitih obitelji. Neki međurasni parovi iskuse poteškoće ako im djeca imaju različitu boju kože u odnosu na roditelje ili braću i sestre. Međurasni par treba sve to uzeti u obzir kako bi na to bili spremni odluče li se uzeti. Ponovno, Biblija propisuje samo to da kršćaninov ili kršćankin bračni partner mora biti član Tijela Kristova.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što Biblija kaže o međurasnim brakovima?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogom



primiti oprost od Boga