Što je krštenje za mrtve?


Pitanje: Što je krštenje za mrtve?

Odgovor:
Krštenje za mrtve je nebiblijska praksa kada se živa osoba krsti umjesto osobe koja je umrla, kao način javnog ispovijedanja vjere za osobu koja je već preminula. U suštini, možemo misliti o tome kao praksi krštenja mrtve osobe.

Ova praksa uzima za temelj pogrešnu interpretaciju 1. Korinćanima 15,29: „Što će inače činiti oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskrsavaju, što se i krste za mrtve?“ (VB). Ovaj stih je teško protumačiti, ali kad ga usporedimo s ostatkom Biblije, znamo da se mrtva osoba ne može spasiti tako da se umjesto nje krsti netko drugi, jer krštenje primarno ni nije uvjet spasenja (Efežanima 2,8; Rimljanima 3,28; 4,3; 6,3-4). Cijeli odlomak (s. 12-29) govori o sigurnosti uskrsnuća, a ne krštenju za mrtve.

Što znači krstiti se za mrtve? To je misteriozni stih, a postoji više od trideset različitih pokušaja tumačenja. 1. Jasno značenje grčkog jezika u 29. stihu je da se neki ljudi krste u ime onih koji su umrli – a ako nema uskrsnuća, zašto to čine? 2. Pavao govori ili o poganskom običaju (zapazite da koristi „oni“, a ne „mi“), ili praznovjernoj i nebiblijskoj praksi u korintskoj crkvi, koja je provodila zamjensko krštenje za vjernike koji su umrli prije nego što su se krstili. 3. U oba slučaja, Pavao zasigurno ne odobrava tu praksu; samo kaže da ako nema uskrsnuća, zašto se običaj provodi? Mormonska praksa krštenja za mrtve nije ni biblijska niti razumna. Krštenje za mrtve bila je uobičajena praksa u poganskim religijama Grčke, i još uvijek ju neki kultovi prakticiraju i danas; ali to ne mijenja nečiju vječnu sudbinu, jer se ona određuje dok je osoba živa (Luka 16,26).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je krštenje za mrtve?