Što je značenje kršćanskog otkupljenja?Pitanje: Što je značenje kršćanskog otkupljenja?

Odgovor:
Svima je potrebno otkupljenje. Naše prirodno stanje obilježavala je krivnja: “Svi su sagriješili i lišeni su Božje slave” (Rim 3:23). Kristovo otkupljenje nas je oslobodilo krivnje, budući da smo “opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu” (Rim 3:24).

Dobrobiti otkupljenja uključuju vječni život (Otk 5:9-10), oproštenje grijeha (Ef 1:7), pravednost (Rim 5:17), slobodu od prokletstva zakona (Gal 3:13), usvajanje u Božju obitelj (Gal 4:5), izbavljenje od okova grijeha (Tit 2:14; 1. Pt 1:14-18), mir s Bogom (Kol 1:18-20), te prebivanje Duha Svetoga (1. Kor 6:19-20). Dakle, biti otkupljen znači da ti je oprošteno, da si svet, opravdan, slobodan, usvojen i pomiren. Vidi također Psalam 130:7-8; Luku 2:38 i Djela 20:28.

Naziv otkupiti koristio se specifično u odnosu na robovsku slobodu. Primjena ovoga naziva na Kristovu smrt na križu vrlo je znakovita. Ukoliko smo “otkupljeni”, onda je naše prethodno stanje bilo robovsko stanje. Bog nam je kupio slobodu i više nismo u okovima grijeha ili starozavjetnoga zakona. Ova metaforička upotreba “otkupljenja” je učenje poslanice Galaćanima 3:13 i 4:5.

Riječ otkupnina vezana je uz koncept otkupljenja. Isus je platio cijenu za naše oslobođenje od grijeha i njegovih posljedica (Mt 20:28; 1. Tim 2:6). Njegova smrt bila je u zamjenu za naš život. Zapravo, Sveto pismo vrlo jasno kaže da je otkupljenje jedino moguće “po njegovoj krvi”, odnosno po Njegovoj smrti (Kol 1:14).

Ulice neba bit će ispunjene bivšim zarobljenicima koji će, bez ikakvih svojih zasluga, biti otkupljeni, bit će im oprošteno i bit će slobodni. Robovi grijeha postali su svetima. Nije ni čudo da će pjevati novu pjesmu—pjesmu slavljenja Otkupitelju koji je bio zaklan (Otk 5:9). Bili smo robovi grijeha, osuđeni na vječnu odvojenost od Boga. Isus je platio cijenu kako bi nas otkupio, što je rezultiralo našim oslobađanjem od ropstva grijehu i našim spašavanjem od vječnih posljedica toga grijeha.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je značenje kršćanskog otkupljenja?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga