Može li kršćanin biti proklet? Hoće li Bog dozvoliti da se ispuni kletva bačena na vjernika?Pitanje: Može li kršćanin biti proklet? Hoće li Bog dozvoliti da se ispuni kletva bačena na vjernika?

Odgovor:
Biblija kaže: “Kao vrabac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja” (Izreke 26:2). To znači da bezrazložne kletve nemaju nikakva učinka. Bog ne dozvoljava da se na Njegovu djecu ispune bačene kletve. Bog je suveren. Nitko nema moć prokleti onoga koga je Bog odlučio blagosloviti. Jedino je Bog sposoban izreći osudu.

„Kletve“ se u Bibliji uvijek opisuju negativno. Ponovljeni zakon 18:10-11 navodi one koji bacaju kletve s onima koji čine druga djela koja se „gade Jahvi” poput žrtvovanja djece, vračanja, čaranja, gatanja ili prizivanja mrtvih. Mihej 5:12 kaže da će Bog uništiti vračanje i one koji bacaju čarke. Otkrivenje 18 opisuje kletve kao dio prijevare koju će koristiti Antikrist i njegov „veliki grad Babilon“ (s. 21-24). Premda će prijevara toga posljednjeg vremena biti toliko velika da bi čak i izabrani bili prevareni ako ih Bog ne bi zaštitio (Matej 24,24), Bog će u potpunosti uništiti Sotonu, Antikrista i sve koji ih slijede (Otkrivenje poglavlja 19-20).

Kršćanin je ponovno rođen kao nova osoba u Isusu Kristu (2. Korinćanima 5,17), i nalazi se u stalnoj prisutnosti Svetoga Duha koji živi u njemu i pod čijom se zaštitom nalazi (Rimljanima 8:11). Ne moramo se brinuti hoće li netko na nas baciti nekakvu čarku. Voodoo, vradžbine, čarke i prokletstva nemaju više moći nad nama jer dolaze od Sotone, a mi znamo da „onaj koji je u vama [Krist] veći je od onoga [Sotone] koji je u svijetu“ (1. Ivanova 4,4). Bog ga je pobijedio, a mi smo oslobođeni da možemo štovati Boga bez straha (Ivan 8,36). „Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kime da strepim?“ (Psalam 27:1).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Može li kršćanin biti proklet? Hoće li Bog dozvoliti da se ispuni kletva bačena na vjernika?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga