settings icon
share icon
Pitanje

Što Biblija kaže o tome koliku moć kršćani posjeduju?

Odgovor


Moć se može definirati kao sposobnost da se nešto učini na temelju primjerice snage, vještina, resursa ili dodijeljene ovlasti. Biblija kaže da moć kršćanina dolazi od Boga po Duhu Svetome.

Bog je krajnji izvor moći. Sva moć dolazi od Njega i Njemu je podložna: „Tvoja je, GOSPODINE, veličina, i sila, i slava, i pobjeda, i veličanstvo: jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je kraljevstvo, GOSPODINE, i ti si uzvišen kao glava nad svime. Od tebe dolazi i bogatstvo i čast, i ti vladaš nad svime; u tvojoj ruci je sila i moć; u tvojoj ruci je da učiniš velikim i dadeš snagu svima“ (1. Ljetopisa 29,11-12).

Mnogi starozavjetni stihovi govore o tome da Bog daje svoju moć slabima: „On daje jakost iznemoglome i nemoćnima snagu uvećava“ (Izaija 40,29). Psalam 68,35 kaže da Bog daje moć svom narodu: „Strašan si, Bože, iz svetišta svojih: Bog Izraelov je taj koji daje jakost i snagu svome narodu. Blagoslovljen neka je Bog!“ Često čitamo o Božjoj moći koja je dana kraljevima (1. Samuelova 2,10) i prorocima: „Ali ja sam uistinu pun snage po duhu GOSPODINOVU, i suda, i moći, da objavim Jakovu njegov prijestup i Izraelu grijeh njegov“ (Mihej 3,8).

Božja neiscrpna moć izlivena u živote Njegovog naroda vidi se u različitim primjenama u Svetom pismu. Biblija kaže da je samo evanđelje sila Božja za spasenje: „Jer ne stidim se Kristova evanđelja: ta ono je snaga Božja za spasenje svakomu tko vjeruje; najprije Židovu pa Grku“ (Rimljanima 1,16; također 1. Korinćanima 1,18).

Kršćaninova moć – njegova sposobnost da učini bilo što vrijedno – dobiva se od Duha Svetoga. Kad je Isus uzlazio na visinu, rekao je svojim učenicima da čekaju snagu koja im je bila potrebna: „Nego, primit ćete silu nakon što Duh Sveti siđe na vas i bit ćete mi svjedoci i u Jeruzalemu i po svoj Judeji, i u Samariji i sve do nakraj zemlje“ (Djela 1,8). Bez Duha Svetoga, učenici bi se samo uzalud trudili, bez obzira na to koliko su talentirani, energični ili oduševljeni predstavljanjem evanđelja.

Kršćaninova snaga od Boga jača unutarnje biće: „[Molim se] da vam on, prema bogatstvu svoje slave, dade da se snagom ojačate po njegovu Duhu u nutarnjem čovjeku“ (Efežanima 3,16). Ne klonemo duhom, jer čak i ako „naš vanjski čovjek propada, ipak se nutarnji iz dana u dan obnavlja“ (2. Korinćanima 4,16).

Kršćaninova snaga od Boga omogućuje mu da postane sluga evanđelja „kojega sam ja postao poslužiteljem po daru Božje milosti dane meni učinkovitim djelovanjem njegove snage“ (Efežanima 3,7).

Kršćaninova moć nije njegova vlastita. Nakon što je Bog upotrijebio Petra da izliječi hromog prosjaka, apostol je začuđenim promatračima objasnio da čovjek nije izliječen Petrovom vlastitom moći, već vjerom u ime Isusa Krista: „Ljudi, Izraelci, što se ovome čudite? ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću učinili da ovaj prohoda? Bog Abrahamov, i Izakov, i Jakovljev, Bog naših otaca, proslavio je svoga Sina, Isusa… po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu koga gledate i poznajete: vjera koja je po Njemu dala je ovome ovo potpuno zdravlje naočigled vama svima“ (Djela 3,12-16).

Snaga koju kršćanin dobiva od Boga omogućuje mu da podnese patnju pred progonstvom: „Jer nije nam Bog dao duha strašljivosti, nego snage, ljubavi i razboritosti. Ne stidi se, stoga, svjedočanstva našega Gospodina, ni mene, sužnja njegova, nego imaj udjela u patnjama evanđelja po snazi Boga“ (2. Timoteju 1,7-8).

Kršćaninova se snaga usavršuje u slabosti: „A on mi reče: ‘Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga usavršuje u slabosti.’ Dakle, radije ću se hvaliti svojim slabostima, da na meni počiva snaga Kristova“ (2. Korinćanima 12,9).

Kršćanin nalazi snagu u molitvi: „Ispovijedajte jedan drugome svoje pogreške i molite se jedan za drugoga da ozdravite. Mnogo postiže žarka molitva pravednikova“ (Jakovljeva 5,16).

Bog osnažuje kršćane za službu, da govore u Njegovo ime s pouzdanjem u Njegovu trajnu prisutnost: „I pristupi Isus i prozbori im, rekavši: ‘Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha učeći ih držati sve što sam vam zapovjedio: i evo, ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta’“ (Matej 28,18-20).

Efežanima 3,20 govori nam da je Božja moć izvan našeg razumijevanja. Božanska sila je na djelu u kršćanima da učini mnogo više od svega što možemo tražiti ili zamisliti. On nam daje sposobnost, snagu, vještinu, resurse i autoritet koji daleko nadilaze sve što možemo sanjati ili zamisliti. Efežanima 1,19-20 kaže da se ništa ne može usporediti s Njegovom velikom moći za nas koji vjerujemo. Zapravo, ova moć koju Bog daje vjernicima ista je moć koja je Isusa Krista podigla iz mrtvih i postavila ga na nebeska predjela.

Vjernici imaju ogroman razlog za veselje. Biblija kaže da kršćanska snaga opskrbljuje sve što nam je potrebno za svet život u ovom svijetu grijeha: „Njegova nas je božanska snaga obdarila svime za život i pobožnost, po spoznaji njega koji nas je pozvao na slavu i krepost“ (2. Petrova 1,3).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što Biblija kaže o tome koliku moć kršćani posjeduju?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries