Kršćansko tumačenje snova? Potječu li naši snovi od Boga?Pitanje: Kršćansko tumačenje snova? Potječu li naši snovi od Boga?

Odgovor:
GotQuestions.org nije kršćanski servis za tumačenje snova. Mi ne tumačimo snove. Čvrsto vjerujemo da su čovjekovi snovi i značenje tih snova između njega i Boga. Govori li Bog još uvijek kroz snoviđenja? Bog je u puno navrata u Svetom pismu govorio ljudima putem snova. Primjeri su Jakovljev sin Josip (Postanak 37,5-10), Josip, Marijin muž (Matej 2,12-22), Salomon (1. Kraljevima 3,5-15) i još neki (Daniel 2,1; 7,1; Matej 27,19). Postoji još i proroštvo proroka Joela (Joel 2,28), koje je apostol Petar citirao u Djelima 2,17, a koje spominje da Bog koristi snove. Dakle, jednostavni odgovor glasi: da, Bog može i govori kroz snove.

Međutim, postoji jedna razlika u načinu na koji tu istinu primjenjujemo na današnje vrijeme. Trebamo imati na umu da je Biblija dovršena, te da u njoj nalazimo sve što trebamo znati od sada do vječnosti. To ne znači da Bog više ne čini čudesa ili čak da danas više ne govori kroz snove. Razlika je u tome što je Bog već objavio način na koji želi postupati prema čovječanstvu od sada do vječnosti – u Bibliji. Sve što Bog kaže, bilo da se radi o snu, viziji, »nečujnom glasu« itd. u potpunosti će se slagati s onime što je već objavio u svojoj Riječi. Snoviđenja se ne smiju staviti iznad Svetoga pisma po pitanju autoriteta. Ponavljamo, AKO Bog odluči da će nekome progovoriti u snu, njegova poruka bit će u potpunosti jednaka njegovoj Riječi. Zbog našeg vjerovanja u nadahnuće, autoritet i dostatnost Svetoga pisma, vjerujemo da je veoma nevjerojatno da Bog danas redovito govori kroz snoviđenja. U isto vrijeme, ne možemo u potpunosti zanijekati tu mogućnost na osnovu Svetoga pisma.

Ukoliko ste nešto sanjali i mislite da je to možda od Boga, u molitvi istražite Božju riječ kako biste bili sigurni da je vaš san u skladu sa Svetim pismom. Ako jest, onda u molitvi razmišljajte o tome što bi Bog htio da učinite na osnovu toga sna (Jakovljeva 1,5). Kada god bi netko u Pismo dobio san od Boga, Bog bi mu uvijek pojasnio taj san, bilo izravno toj osobi, kroz anđela ili kroz glasnika (Postanak 40,5-11; Daniel 2,45; 4,19). Kada nam Bog govori, onda se pobrine da jasno shvatimo njegovu poruku.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Kršćansko tumačenje snova? Potječu li naši snovi od Boga?