Što kaže Biblija o ozdravljenju? Obuhvaća li pomirenje i ozdravljenje?Pitanje: Što kaže Biblija o ozdravljenju? Obuhvaća li pomirenje i ozdravljenje?

Odgovor:
Izaija 53,5, stih koji je ponovno citiran u 1. Petrovoj 2,24, ključni je stih o ozdravljenju koji se često pogrešno tumači i primjenjuje. »Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše« (Izaija 53,5). Riječ prevedena kao »iscijeliše« može značiti duhovno ili fizičko ozdravljenje. Međutim, kontekst Izaije 53 i 1. Petrove 2 jasno potvrđuje da se radi o duhovnom iscjeljenju. 1. Petrova 2,24 kaže: »On koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ da mi, umrijevši svojim grijesima, živimo pravednosti; on čijim ste modricama izliječeni.« Ovaj stih govori o grijehu i pravednosti, a ne o bolesti. Prema tome, »iscjeljenje« se zapravo odnosi na oproštenje i spasenje, a ne na fizičko ozdravljenje.

Biblija ne povezuje fizičko ozdravljenje s duhovnim ozdravljenjem. Često ljudi fizički ozdrave kada povjeruju u Krista, ali tomu nije uvijek tako. Ponekad je Božja volja da ozdravi, a ponekad nije. Apostol Ivan pomaže nam da imamo pravilno gledište o tome: »Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslišava što god ga zamolimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili« (1. Ivanova 5,14-15). Bog još uvijek čini čudesa, još uvijek iscjeljuje ljude. Bolest, bol i smrt još uvijek su stvarnosti s kojima se svijet suočava. Ako se Gospodin ne vrati u sljedećih 50 godina, umrijet će gotovo svi koji danas žive, a velika većina (među njima i kršćani) umrijet će kao ishod nekog fizičkog problema (bolesti, povrede). Nije uvijek Božja volja da nas fizički iscijeli.

Na kraju, naše potpuno fizičko ozdravljenje čeka nas na Nebu. Na Nebu više neće biti boli, bolesti, patnje ni smrti (Otkrivenje 21). Na ovome pak svijetu, trebamo se malo manje zaokupljati našim fizičkim stanjem, a malo više našim duhovnim (Rimljanima 12,1-2). Tada možemo usmjeriti naša srca na Nebo, gdje se više nećemo morati brinuti za fizičke probleme. Otkrivenje 21,4: »On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.«

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što kaže Biblija o ozdravljenju? Obuhvaća li pomirenje i ozdravljenje?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga