settings icon
share icon

Knjiga proroka Nahuma

Autor: Autor knjige proroka Nahuma sebe naziva Nahumom (na hebrejskom „Tješitelj“) Elkošaninom (1:1). Mnoge su teorije smišljene o tome gdje se taj grad nalazio, premda nema uvjerljivih dokaza. Prema jednoj teoriji, radi se o gradu koji se kasnije zvao Kafarnaum (što doslovno znači „Nahumovo selo“) na obali Galilejskog mora.

Vrijeme pisanja: Uzmemo li u obzir ograničene informacije o onome što znamo o Nahumu, najbolje što možemo jest suziti vremenski okvir prema kojemu je knjiga proroka Nahuma bila napisana između 663. i 612. godine prije Krista. Dva događaja koja se spominju pomažu nam pobliže odrediti te datume. Prvo, Nahum spominje pad Tebe (No Amona) u Egiptu pod Asiriju (663. g. pr. Kr.) kao događaj iz prošlosti, tako da se to već bilo dogodilo. Drugo, ostatak Nahumova proroštva dogodio se 612. godine prije Krista.

Svrha pisanja: Nahum nije napisao ovu knjigu kao upozorenje ili „poziv na pokajanje“ građana Ninive. Bog im je već poslao proroka Jonu 150 godina ranije, obećavši što će se dogoditi ako nastave svojim zlim putovima. Ljudi toga vremena su se pokajali, ali sada su živjeli jednako loše ako ne i gore nego ranije. Asirci su postali posve brutalni u svojim osvajanjima (između ostaloga, vješali su tijela svojih žrtava na stupove i stavljali njihove kože na stranice svojih šatora). Sada je Nahum judejskom narodu poručio da ne očajava, jer je Bog izrekao svoju osudu i Asirci će uskoro primiti pravednu kaznu koju su zaslužili.

Ključni stihovi: Nahum 1:7: „Jahve je dobar onima koji se u njeg’ uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu.”

Nahum 1:14a: „Protiv tebe Jahve naređuje: ‘Neće više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit ću likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo ću učiniti.'”

Nahum 2:1a: „Gledajte, preko gora hrli glasnik, on naviješta: Spasenje!” (Vidi i Izaija 52:7 i Rimljanima 10:15)

Nahum 2:14a: „Evo me! Tebi! – riječ je Jahve nad vojskama.”

Nahum 3:19: „Tvojoj rani nema lijeka! Neizlječiva je tvoja ozljeda. Svi koji to saznaju plješću tvojoj razvalini. Tko nije bez sanka i prestanka osjećao na sebi tvoju okrutnost?”

Sažetak: Niniva se jednom odazvala propovijedanju Jone i obratila se od svojih zlih putova da bi služila Gospodinu Bogu Jahvi. No, 150 godina kasnije, Niniva se vratila idolopoklonstvu, nasilju i aroganciji (Nahum 3:1-4). Bog je ponovno poslao jednoga od svojih prorokâ u Ninivu da propovijeda osudu koja će se ostvariti u uništenju grada i da ih pozove na pokajanje. Nažalost, Ninivljani nisu poslušali Nahumovo upozorenje, tako da je grad pao pod vlast Babilona.

Tipologija: Pavao je citirao Nahuma 2:1 u Rimljanima 10:15 u pogledu Mesije i Njegove službe, kao i Kristovih apostolâ njegova vremena. To se također može odnositi na svakoga službenika evanđelja koji „propovijeda blagovijest mira.“ Bog je pomirio grješnike sa sobom putem Kristove krvi, te je svome narodu dao mir koji „nadilazi svaki razum“ (Filipljanima 4:7). Propovjednikov posao je da „donese Radosnu vijest“, odnosno vijest o pomirenju, pravednosti, praštanju, životu i vječnom spasenju pomoću raspetoga Krista. Propovijedanje takvoga evanđelja i donošenje takve vijesti, čini njihove noge krasnima. Ovdje imamo sliku nekoga tko trči drugima sa žarkom željom i radošću da im navijesti Radosnu vijest.

Primjena: Bog je strpljiv i spor na srdžbu. On svakoj zemlji daje vrijeme da ga navješćuju kao svoga Gospodina. Međutim, On ne dozvoljava da ga se ismijava. Svaka zemlja koja se okrene od Njega kako bi služila vlastitim motivima prima osudu od Njega. Na primjer, prije gotovo 220 godina Sjedinjene Američke Države stvorene su kao nacija vođena po načelima koja nalazimo u Bibliji. U posljednjih 50 godina to se promijenilo, i mi se svakodnevno okrećemo u suprotnom pravcu. Mi kao kršćani imamo dužnost stati za biblijska načela i istinu, jer Istiniti je jedina nada naše zemlje.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga proroka Nahuma
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries