settings icon
share icon

Knjiga proroka Jeremije

Autor: Prema Jeremiji 1:1, prorok Jeremija je autor istoimene knjige.

Vrijeme pisanja: Knjiga proroka Jeremije napisana je između 630. i 580. prije Krista.

Svrha pisanja: Knjiga proroka Jeremije zapis je posljednjih proročanstava upućenih Judeji, koja upozoravaju na nadolazeće uništenje ukoliko se narod ne pokaje. Jeremija poziva naciju da se vrati Bogu. U isto vrijeme, Jeremija shvaća neizbježnost uništenja Judeje zbog idolopoklonstva i nemorala za koje se narod nije pokajao.

Ključni stihovi: Jeremija 1:5: „Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.“

Jeremija 17:9: „Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?“

Jeremija 29:10-11: „Jer ovako govori Jahve: Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naime mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“

Jeremija 52:12-13: „Desetoga dana petoga mjeseca – devetnaeste godine kraljevanja Nabukodonozora, kralja babilonskog – uđe u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže. On zapali Dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kuće u Jeruzalemu, osobito kuće uglednika.“

Sažetak: Knjiga proroka Jeremije prvenstveno je poruka o osudi Judeje zbog obijesna idolopoklonstva (Jeremija 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). Nakon smrti kralja Jošije, posljednjeg pravednog kralja, judejski narod je gotovo u potpunosti napustio Boga i Njegove zapovijedi. Jeremija je usporedio Judeju s bludnicom (Jeremija 2:20; 3:1-3). Bog je obećao da će najstrože osuditi idolopoklonstvo (Levitski zakonik 26:31-33; Ponovljeni zakon 28:49-68), a Jeremija je upozoravao Judeju da je Božja osuda blizu. Bog je puno puta Judeju izbavio iz uništenja, ali Njegovo milosrđe bilo je pri kraju. Jeremija piše o tome kako je kralj Nabukodonozor osvojio Judeju i pokorio je (Jeremija 24:1). Nakon daljnje pobune, Bog je doveo natrag Nabukodonozora i babilonsku vojsku da uništi i opustoši Judeju i Jeruzalem (Jeremija 52. poglavlje). Čak i u toj najozbiljnijoj osudi, Bog je obećao obnoviti Judeju i vratiti narod u zemlju koju im je Bog dao (Jeremija 29:10).

Tipologija: Jeremija 23:5-6 sadrži proroštvo o Mesiji koji dolazi, o Isusu Kristu. Prorok ga opisuje kao Izdanka iz kuće Davidove (s. 5; Matej 1), kao Kralja koji će vladati u mudrosti i pravednosti (s. 5, Otkrivenje 11:15). Krist je taj koji će Izrael na kraju prepoznati kao svoga istinskog Mesiju koji daje spasenje svojim izabranicima (s. 6; Rimljanima 11:26).

Primjena: Prorok Jeremija je trebao prenijeti najtežu moguću poruku. Jeremija je volio Judeju, ali je puno više volio Boga. Koliko god je Jeremiji bilo bolno vlastitu narodu prenijeti dosljednu poruku suda, bio je poslušan onome što mu je Bog rekao da učini i kaže. Jeremija se nadao i molio da Bog iskaže milosrđe Judeji, ali je ujedno vjerovao da je Bog dobar, pravičan i pravedan. I mi moramo biti poslušni Bogu, čak i kada je to teško, jer trebamo shvatiti da je Božja volja važnija od naših vlastitih želja. Stoga, trebamo se pouzdati da će Bog u svojoj neizmjernoj mudrosti i savršenu naumu ostvariti ono najbolje za svoju djecu (Rimljanima 8:28).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga proroka Jeremije
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries