settings icon
share icon

Knjiga proroka Izaije

Autor: Prema Izaiji 1:1, prorok Izaija je autor istoimene knjige.

Vrijeme pisanja: Knjiga proroka Izaije napisana je između 701. i 681. godine prije Krista.

Svrha pisanja: Proroka Izaiju Bog je prvenstveno pozvao da prorokuje kraljevstvu Judeje. Judeja je prolazila kroz vremena duhovne obnove i kroz vremena duhovne pobune. Asirija i Egipat prijetili su da će uništiti Judeju, koja je ipak bila pošteđena zbog Božjega milosrđa. Izaija je navijestio poruku pokajanja od grijeha, ali i nadu i iščekivanje Božjeg izbavljenja u budućnosti.

Ključni stihovi: Izaija 6:8: „Tad čuh glas Gospodnji: 'Koga da pošaljem? I tko će nam poći?' Ja rekoh: 'Evo me, mene pošalji!'“

Izaija 7:14: „Zato će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel.“

Izaija 9:5: „Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.“

Izaija 14:12-13: „Kako pade s nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru narodâ? U svom si srcu govorio: Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru.“

Izaija 53:5-6: „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.“

Izaija 65:25: „Vuk i jagnje zajedno će pasti, lav će jesti slamu ko govedo; al' će se zmija prahom hraniti. Nitko neće činiti zla nni štete na svoj Svetoj gori mojoj – govori Jahve.“

Sažetak: Knjiga proroka Izaije otkriva Božji sud i Njegovo spasenje. Bog je „Svet! Svet! Svet!“ (Izaija 6:3) i stoga ne može dopustiti da grijeh prođe nekažnjen (Izaija 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Izaija oslikava Božji sud koji dolazi kao „oganj koji proždire“ (Izaija 1:31; 30:33).

U isto vrijeme, Izaija shvaća da Bog je Bog milosrđa, milosti i suosjećanja (Izaija 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Nacija Izrael (i Judeja i Izrael) je slijepa i gluha prema Božjim zapovijedima (Izaija 6:9-10; 42:7). Judeja se uspoređuje s vinogradom koji bi trebalo, i koji će biti, pregažen (Izaija 5:1-7). Samo zbog Njegova milosrđa i zbog Njegovih obećanja Izraelu, Bog neće dozvoliti da se Izraela ili Judeju potpuno uništi. On će donijeti obnovu, oproštenje i izlječenje (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Više nego i jedna druga knjiga u Starom zavjetu, Izaija se usredotočuje na spasenje koje će doći putem Mesije. Mesija će jednoga dana vladati pravično i pravedno (Izaija 9:7; 32:1). Mesijina vladavina donijet će mir i sigurnost Izraelu (Izaija 11:6-9). Kroz Mesiju, Izrael će biti svjetlo svim narodima (Izaija 42:6; 55:4-5). Mesijansko kraljevstvo na zemlji (Izaija poglavlja 65-66) je cilj kojemu cijela Izaijina knjiga stremi. Upravo će se tijekom Mesijine vladavine Božja pravednost u potpunosti obznaniti svijetu.

U prividnom paradoksu, knjiga proroka Izaije prikazuje Mesiju i kao onoga koji će trpjeti. Izaijino 53. poglavlje zorno predočava Mesijinu patnju za grijehe. Iscjeljenje dolazi upravo kroz Njegove rane. Naše opačine se brišu kroz Njegovu patnju. Taj prividan paradoks biva riješen u Osobi Isusa Krista. O Njegovu prvom dolasku, Isus je bio Sluga patnik Izaije 53. O Njegovu drugom dolasku, Isus će biti Kralj, Knez mira, koji osvaja i vlada (Izaija 9:5).

Tipologija: Kao što smo gore naveli, 53. poglavlje Izaije opisuje Mesiju koji će doći i patnju koju će trebati pretrpjeti kako bi platio za naše grijehe. U svojoj suverenosti, Bog je uredio svaki detalj raspeća kako bi ispunio svako proroštvo ovoga poglavlja, kao i svih drugih mesijanskih proroštava Staroga zavjeta. Slikovit prikaz 53. poglavlja dirljiv je i proročki, te sadrži potpunu sliku evanđelja. Isus je bio prezren i odbačen (s. 3; Luka 13:34; Ivan 1:10-11), udaren od Boga (s. 4; Matej 27:46), te proboden radi naših prijestupa (s. 5; Ivan 19:34; 1. Petrova 2:24). Svojom patnjom platio je kaznu koju smo mi zaslužili i postao naša konačna i savršena žrtva (s. 5; Hebrejima 10:10). Premda je bio bezgrješan, Bog je bacio naš grijeh na Njega, a mi smo postali Božja pravednost u Njemu (2. Korinćanima 5:21).

Primjena: Knjiga proroka Izaije prikazuje nam našega Spasitelja do neporecivih detalja. On je jedini put na nebo, jedino sredstvo putem kojega možemo primiti Božju milost, jedini Put, jedina Istina i jedini Život (Ivan 14:6; Djela 4:12). Kada znamo cijenu koju je Krist platio za nas, kako možemo zanemariti ili odbaciti „tako veliko spasenje“ (Hebrejima 2:3)? Imamo tek nekoliko kratkih godina na zemlji da dođemo Kristu i prihvatimo spasenje koje jedino On daje. Nakon smrti ne postoji druga šansa, a vječnost u paklu je veoma dugo vrijeme.

Poznajete li ljude koji tvrde da vjeruju u Krista ali su dvolični i licemjerni? To je možda najbolji sažetak Izaijina viđenja izraelske nacije. Izrael je imao naličje pravednosti, ali sve je to bila samo fasada. U knjizi proroka Izaije, prorok Izaija poziva Izrael da se pouzda u Boga svim svojim srcem, a ne samo izvana. Izaija je htio da oni koji čuju i čitaju njegove riječi budu potreseni u svojim srcima, te da se stoga okrenu od svoje pokvarenosti i okrenu se Bogu za oprost i iscjeljenje.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga proroka Izaije
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries