settings icon
share icon

Knjiga proroka Hošee

Autor: Prema Hošei 1:1, prorok Hošea je autor istoimene knjige. To je Hošein osobni zapis njegove proročke poruke Božjoj djeci i svijetu. Hošea je jedini izraelski prorok koji je ostavio pisana proroštva koja su bila zapisana još za vrijeme njegova života.

Vrijeme pisanja: Hošea, sin Beerijev, proricao je dugi niz godina, od 785. do 725. godine prije Krista. Knjiga proroka Hošee vjerojatno je napisana između 755. i 725. godine prije Krista.

Svrha pisanja: Hošea je napisao svoju knjigu kako bi Izraelce – ali i nas – podsjetio da je naš Bog pun ljubavi, te da se Njegova odanost svome saveznom narodu ne može poljuljati. Unatoč Izraelovu stalnom okretanju lažnim bogovima, Božja uporna ljubav oslikana je u slici strpljivoga muža nevjerne žene. Hošeina poruka bila je ujedno i upozorenje onima koji su okrenuli leđa Božjoj ljubavi. Kroz simboličko predstavljanje braka između Hošee i Gomere, Božja ljubav prema idolopoklonačkom narodu Izraelu očituje se u bogatoj metafori na temu grijeha, osude i ljubavi koja prašta.

Ključni stihovi: Hošea 1:2: „Početak riječi Jahvinih Hošei. Jahve reče Hošei: ‘Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!’”

Hošea 2:25: „I posijat ću ga u zemlji, zamilovat ću Nemilu, Ne-narodu mom reći ću: ‘Ti si narod moj!’ a on će reći: ‘Bože moj!’“

Hošea 6:6: „Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.“

Hošea 14:2-4: „Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: 'Skini s nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana. Asirac nas neće izbavljati i nećemo konje više jahati niti ćemo djelu ruku svojih govoriti: ‘Bože naš!’ – jer u tebe sirota milost nalazi.' Iscijelit ću ih od njihova otpada, od svega ću ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih.“

Sažetak: Knjiga proroka Hošee može se podijeliti na dva dijela: (1) Hošea 1:1—3:5 je opis žene preljubnice i vjernoga muža, koji simboliziraju nevjernost Izraela Bogu zbog idolopoklonstva, te (2) Hošea 3:6—14:9 sadrži osudu Izraela, posebno Samarije, zbog štovanja idola, te njezinu konačnu obnovu.

Prvi dio knjige sadrži tri zasebne pjesme, koje ilustriraju kako su se Božja djeca uvijek iznova vraćala svom idolopoklonstvu. Bog zapovijeda Hošei da se oženi Gomerom, ali nakon što mu je donijela na svijet troje djece, otišla je od Hošee svojim ljubavnicima. Simbolički naglasak jasno se vidi u prvom poglavlju, gdje Hošea uspoređuje Izraelova djela s okretanjem od braka ka životu bludnice. Drugi dio sadrži Hošeinu osudu Izraelaca, iza koje slijede Božja obećanja i milosrđe.

Knjiga proroka Hošee je proročki zapis o Božjoj neumornoj ljubavi prema Njegovoj djeci. Od samoga početka vremena, Božja nezahvalna i nedostojna tvorevina prihvaćala je Božju ljubav, milost i milosrđe, dok se istovremeno nije mogla suzdržati od zla.

Posljednji dio Hošee pokazuje da Bog zbog svoje ljubavi ponovno obnavlja svoju djecu, jer On zaboravlja njihova zlodjela kada mu se vrate pokajničkih srca. Proročka poruka Hošee predviđa dolazak izraelskog Mesije 700 godina u budućnosti. Hošea se često citira u Novom zavjetu.

Tipologija: Hošea 2:23 je predivna proročka poruka od Boga, da će ubrojiti pogane (nežidove) u svoju djecu, o čemu govori i Rimljanima 9:25 i 1. Petrova 2:10. Pogani nisu isprva bili „Božji narod,“ ali kroz Njegovo milosrđe i milost, On je poslao Isusa Krista, te po vjeri u Njega pricijepljeni smo na stablo Njegova naroda (Rimljanima 11:11-18). To je predivna poruka o Crkvi, poruka koja se naziva „tajnom“ zbog toga što prije Krista Božjim narodom su se smatrali samo Židovi. Kada je Krist došao, Židovi su bili privremeno zaslijepljeni „dok punina pogana ne uđe” (Rimljanima 11:25).

Praktična primjena: Knjiga proroka Hošee uvjerava nas u Božju bezuvjetnu ljubav prema svome narodu. Međutim, ona nam ujedno daje sliku načina na koji Boga obeščašćuju i srde djela Njegove djece. Kako može dijete, kojemu je dano obilje ljubavi, milosrđa i milosti, postupati prema Ocu s tako puno nepoštivanja? Ipak, mi smo stoljećima činili upravo to. Kada razmišljamo o tome kako su Izraelci okrenuli svoja leđa Bogu, ne trebamo tražiti puno dalje od našeg zrcala, i vidjet ćemo odraz tih istih Izraelaca.

Jedino onda kada se sjetimo koliko je Bog učinio za svakoga od nas, moći ćemo izbjeći grijeh odbacivanja Onoga koji nam, umjesto pakla koji zaslužujemo, može dati vječni život u slavi. Važno je da naučimo poštovati našega Stvoritelja. Hošea nam je pokazao da kada pogriješimo, ako smo tužni u svome srcu i kajemo se, onda će nam Bog ponovno pokazati svoju vječnu ljubav (1. Ivanova 1:9).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga proroka Hošee
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries