settings icon
share icon

Knjiga proroka Daniela

Autor: Knjiga proroka Daniela tvrdi da je prorok Daniel njezin autor (Daniel 9:2; 10:2). Isus također spominje Daniela kao autora (Matej 24:15).

Datum pisanja: Knjiga proroka Daniela najizglednije je bila napisana između 540. i 530. godine prije Krista.

Svrha pisanja: Godine 605. prije Krista, Nabukodonozor, kralj Babilona, osvojio je Judeju i deportirao mnoge njezine stanovnike u Babilon, uključujući Daniela. Daniel je služio na kraljevskom dvoru Nabukodonozora i nekoliko vladara koji uslijedili nakon njega. Knjiga proroka Daniela bilježi djela, proroštva i vizije proroka Daniela.

Ključni stihovi: Daniel 1:19-20: „Kralj razgovaraše s njima i među svima ne nađe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. I tako oni ostadoše pred kraljem. I u svemu mudrom i umnom o čemu ih ispitivaše kralj nađe da su deset puta vrsniji od svih čarobnika i gatalaca što ih bijaše u svem njegovu kraljevstvu.“

Daniel 2:31: „Ti si, o kralju, imao viđenje: gle, kip, golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom, strašan za oči.“

Daniel 3:17-18: „Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju; on će nas i izbaviti. No ako toga i ne učini, znaj, o kralju: mi nećemo služiti tvojemu bogu niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao.”

Daniel 4:31-32: „Njegovo je kraljevstvo – kraljevstvo vječno, njegova je vlast za sva pokoljenja. Stanovnici zemlje – upravo kao da ih i nema: po svojoj volji postupa on s vojskom nebeskom i sa žiteljima zemaljskim. Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku ili mu kazati: ‘Što to radiš?’“

Daniel 9:25-27: „Znaj i razumij: Od časa kad izađe riječ ‘Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem’ pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad i Svetište: svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja. I sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: a u polovici sedmice prestat će žrtva i prinos: na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika.«

Sažetak: Danielova knjiga može se podijeliti na tri dijela. Prvo poglavlje opisuje babilonsko osvajanje Jeruzalema. Zajedno s mnogim drugima, Daniel i njegova tri prijatelja deportirani su u Babilon i zbog njihove hrabrosti i očiglednog Božjeg blagoslova, bili su „uzvišeni“ u kraljevoj službi (Daniel 1:17-20).

Poglavlja 2-7 zapis su Nabukodonozorovih snova koje je jedino Daniel umio točno protumačiti. Nabukodonozorov san o veliku kipu predstavljao je kraljevstva koja će se dići u budućnosti. Nabukodonozor je napravio veliki kip sebe samoga i naredio svima da ga štuju. Šadrak, Mešak i Abed-Nego odbili su to učiniti, a Bog ih je čudesno izbavio, unatoč tomu što su bili bačeni u užarenu peć. Bog je Nabukodonozora kaznio zbog njegova ponosa, ali ga je obnovio nakon što je ovaj prepoznao i priznao Božju suverenost.

Peto poglavlje Danielove knjige zapis je o Nabukodonozorovu sinu, Baltazaru, odnosno o tome kako je koristio posuđe iz hrama u Jeruzalemu i primio poruku od Boga, napisanu na zidu. Jedino je Daniel mogao protumačiti tu poruku o Božjem sudu koji dolazi. Daniel je bačen u lavlju jazbinu jer se nije htio moliti caru, ali je bio čudesno sačuvan. Bog je Danielu dao viziju o četiri zvijeri. Te četiri zvijeri predstavljaju kraljevstva Babilona, Medo-Perzije, Grčke i Rima.

Poglavlja 8-12 sadrže viziju o jarcu, ovnu i nekoliko rogova – koji se također odnose na buduća kraljevstva i njihove vladare. Deveto poglavlje Daniela zapis je Danielova proroštva o „sedamdeset sedmica“. Bog je Danielu objavio točno vrijeme kada će Mesija doći i biti pogubljen. Proročanstvo također spominje budućeg vladara koji će sklopiti sedmogodišnji savez s Izraelom i prekršiti ga nakon tri i pol godine, nakon čega će ubrzo uslijediti veliki sud i svršetak svega. Daniela nakon te velike vizije posjećuje i ohrabruje anđeo, koji Danielu detaljno objašnjava viziju.

Tipologija: U pričama o užarenoj peći i Danielu u lavljoj jazbini smo vidjeli sliku spasenja koje nam daje Krist. Tri čovjeka izjavljuju da je Bog Onaj koji spašava, te da ih može spasiti od smrti (Daniel 3:17). Na isti način, kada je Bog poslao Isusa da umre za naše grijehe, Bog je pružio bijeg iz paklenog ognja (1. Petrova 3:18). U Danielovu slučaju, Bog je poslao anđela koji je zatvorio usta lavovima i spasio Daniela od smrti. Isus Krist nas spašava od opasnosti grijeha, koji prijete da nas prožderu.

Danielova vizija posljednjih vremena oslikava Izraelova Mesiju koji će mnoge učiniti čistima i svetima (Daniel 12:10). On je naša pravednost (1. Petrova 5:21) po kome će naši grijesi, iako su bili crveni poput krvi, biti oprani i postati bijeli poput snijega (Izaija 1:18).

Primjena: Poput Šadraka, Mešaka i Abed-Nega, uvijek bismo trebali stajati za ono što je ispravno. Bog je veći od bilo koje kazne koja bi nas mogla zaskočiti. Odluči li Bog izbaviti nas ili ne, On je uvijek vrijedan našega pouzdanja. Bog zna što je najbolje za nas, i poštuje one koji se pouzdaju u Njega i slušaju ga.

Bog ima plan, a Njegov plan provodi se do zadnjega detalja. Bog zna budućnost i kontrolira je. Sve što je Bog predvidio ispunilo se točno onako kako je On to predvidio. Stoga, trebamo vjerovati i pouzdati se da će se ono što je On predvidio za budućnost jednoga dana dogoditi točno onako kako je Bog rekao.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga proroka Daniela
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries