settings icon
share icon

Knjiga Levitski Zakonik

Autor: Mojsije je autor Levitskog zakonika.

Vrijeme pisanja: Levitski zakonik napisan je između 1440. i 1400. pr. Krista.

Povod pisanja: Budući da su Izraelci bili zatočeni u Egiptu u vremenu od 400 godina, zbog okruženosti Egipćanima koji su bili pogani i štovatelji mnogih bogova (politeisti), iskrivilo se njihovo poimanje Boga. Svrha Levitskog zakonika jest davanje uputa i zakona koji su grješan ali otkupljen narod trebali voditi u njihovu odnosu sa svetim Bogom. U Levitskom zakoniku nalazimo naglasak na potrebi za osobnom svetošću u odgovoru na svetoga Boga. Grijeh je bilo potrebno okajati prinošenjem ispravnih žrtava (poglavlja 8-10). Druge teme o kojima ova knjiga govori su: ishrana (čista i nečista hrana), rođenje djeteta i bolesti čije se tretiranje pažljivo regulira (poglavlja 11-15). Šesnaesto poglavlje opisuje Dan pomirenja kada se prinosila godišnja žrtva za ukupan grijeh naroda. Nadalje, Božji narod je trebao biti obazriv u njihovu osobnom, moralnom i društvenom životu, za razliku od tadašnje prakse poganskih naroda koji su ih okruživali (poglavlja 17-22).

Ključni stihovi: Levitski zakonik 1:4: „Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena.“

Levitski zakonik 17:11: „Jer je život živoga bića u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njom obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer krv je ono što ispašta za život.“

Levitski zakonik 19:18: „'Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Jahve'.“

Sažetak: Poglavlja 1-7 daju pregled žrtava koje se zahtijevaju i od laika i od svećenstva. Poglavlja 8-10 opisuju posvećenje Arona i njegovih sinova za svećenike. Poglavlja 11-16 su propisi za različite vrste nečistoća. U posljednjih 10 poglavlja nalazimo Božje smjernice narodu za praktičnu svetost. Ustanovljene su različite svetkovine u kojima je narod trebao štovati Jahvu Boga, koje su se trebale sazivati i držati prema Božjim zakonima. Blagoslovi ili prokletstva pratila bi držanje ili zanemarivanje Božjih zapovijedi (poglavlje 26). Dvadeset sedmo poglavlje govori o davanju zavjeta Gospodinu.

Najistaknutija tema Levitskog zakonika jest svetost. Božji zahtjev za svetošću u njegovu narodu temelji se na Njegovoj vlastitoj svetoj naravi. Tome odgovara tema pomirenja. Svetost se pred Bogom mora održavati, a svetost se može održati jedino kroz prikladan način pomirenja.

Tipologija: Veliki dio obredne prakse u štovanju u mnogočemu oslikava osobu i djelo našega Spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Poslanica Hebrejima 10 tvrdi da Mojsijev zakon „posjeduje samo sjenu budućih dobara,” a time želi reći da su dnevne žrtve, koje su svećenici prinosili za grijeh naroda, samo predstavljale krajnju Žrtvu – Isusa Krista, čija je žrtva jednom zauvijek donijela zadovoljenje Božje pravde onima koji vjeruju u Njega. Svetost koju je Zakon privremeno davao jednoga dana će zamijeniti apsolutno dosezanje svetosti, kada kršćani zamijene svoj grijeh za Kristovu pravednost (2. Korinćanima 5:21).

Primjena: Bog ozbiljno shvaća svoju svetost, a trebali bismo je i mi ozbiljno shvaćati. U postmodernističkoj crkvi vlada trend stvaranja Boga na vlastitu sliku, te pripisivanja atributa koje bismo mi željeli da On ima umjesto onih koje Njegova Riječ opisuje. Božja potpuna svetost, Njegovo uzvišeno veličanstvo i Njegovo „nepristupačno svjetlo“ (1. Timoteju 6:16) mnogim kršćanima djeluju izrazito strano. Pozvani smo živjeti u Svjetlu i napuštati tamu u našim životima kako bismo mu mogli biti ugodni. Sveti Bog ne može tolerirati javan, bestidan grijeh u svome narodu i Njegova mu svetost nalaže da ga kazni. Ne smijemo se usuditi biti lakomisleni u našim stavovima prema grijehu ili Božjoj mržnji prema istome, niti bismo ga smjeli na bilo koji način prikazivati svjetlom.

Slava Gospodinu da zbog Isusove smrti umjesto nas, više ne trebamo prinositi životinjske žrtve. Sav Levitski zakonik bavi se idejom zamjene. Smrt životinja bila je zamjenska kazna za one koji su sagriješili. Na isti način, ali neusporedivo bolje, Isusova žrtva na križu bila je zamjena za naše grijehe. Sada možemo stajati pred Bogom koji je potpuno svet bez ikakva straha zato što On u nama vidi Kristovu pravednost.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga Levitski Zakonik
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries