settings icon
share icon

Knjiga o Jošui

Autor: Knjiga o Jošui ne navodi izričito njezina autora. Međutim, više je nego vjerojatnno da je Jošua, sin Nunov, Mojsijev nasljednik, napisao veći dio knjige. Posljednji dio knjige napisao je netko drugi poslije Jošuine smrti. Također, moguće je da su neki dijelovi bili uređivani/sakupljani nakon Jošuine smrti.

Vrijeme pisanja: Knjiga o Jošui najvjerojatnije je bila napisana između 1400. i 1370. godine pr. Krista.

Povod pisanja: Knjiga o Jošui predstavlja pregled vojnih pohoda prilikom zauzimanja zemlje koju je Bog obećao. Nakon izlaska iz Egipta i potonjeg četrdesetogodišnjeg lutanja pustinjom, novoosnovana nacija sada treba ući u Obećanu zemlju, pobijediti njezine stanovnike i zauzeti teritorij. Pregled koji ovdje iznosimo pruža tek skraćene i selektivne detalje mnogih bitaka i načina na koji je zemlja bila ne samo osvojena nego i podijeljena prema plemenima.

Ključni stihovi: Jošua 1:6-9: „Budi odvažan i hrabar, jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo, da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio: odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“

Jošua 24:14-15: „I zato se sada bojte Jahve i služite mu savršeno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu Rijeke i u Egiptu, i služite Jahvi! Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke, ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.“

Sažetak: Knjiga o Jošui nastavlja priču o Izraelcima nakon izlaska iz Egipta. Ona opisuje otprilike 20 godina Jošuina vodstva naroda, nakon što ga je Mojsije pomazao na kraju Ponovljenog zakona. Dvadeset četiri poglavlja Knjige o Jošui možemo sažeti na sljedeći način.

Poglavlja 1-12: Ulazak i osvajanje Obećane zemlje.
Poglavlja 13-22: Upute o podjeli Obećane zemlje.
Poglavlja 23-24: Jošuin posljednji pozdrav

Tipologija: Priča o bludnici Rahabi i njezinoj velikoj vjeri u Boga Izraelskoga dalo joj je mjesto među onima koje Hebrejima 11:31 hvali zbog njihove vjere. Njezina priča govori o Božjoj milosti i spasenju samo po vjeri. Najvažnije, po Božjoj milosti ona je u liniji Mesije (Matej 1:15).

Jedan od obreda u Jošui 5 nalaze svoje savršeno ispunjenje u Novome zavjetu. Stihovi 1-9 opisuje Božju zapovijed da se oni koji su rođeni u pustinji trebaju obrezati kada uđu u Obećanu zemlju. Čineći tako, Bog je „sa vas skinuo sramotu egipatsku,“ što je značilo da ih je očistio od grijeha njihova prijašnjeg života. Kološanima 2:10-12 opisuje kako je sam Krist obrezao naša srca, čime smo skinuli grješnu narav našega prijašnjeg života bez Krista.

Bog je uspostavio gradove utočišta kako bi oni koji su nekoga ubili slučajno mogli tamo živjeti bez straha od odmazde. Krist je naše utočište u kome „smo se utekli da se domognemo nade koja nam je određena“ (Hebrejima 6:18).

Knjigom o Jošui prevladava teološka tema odmora. Izraelci su, nakon lutanja pustinjom četrdeset godina, konačno ušli u odmor koji im je Bog pripremio u zemlji Kanaanskoj. Pisac Hebrejima koristi to kao upozorenje nama da ne smijemo dozvoliti nevjeri da nas spriječi da uđemo u Božji odmor u Kristu (Hebrejima 3:7-12).

Primjena: Jedan od ključnih stihova knjige o Jošui je 1:8 „Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima.“ Stari zavjet je prepun priča o tome kako su ljudi „zaboravili“ Boga i Njegovu riječ, i zbog toga pretrpjeli strašne posljedice. Kršćanima Božja riječ predstavlja životnu snagu. Zanemarimo li je, naši životi će zato trpjeti. No, uzmemo li k srcu načelo stiha 1:8, bit ćemo potpuni i korisni u Božjem kraljevstvu (2. Timoteju 3:16-17), te ćemo se uvjeriti da i nama pripadaju Božja obećanja iz Jošue 1:8-9.

Jošua je najbolji primjer koliki je blagoslov imati dobroga mentora. On je godinama bio blizu Mojsija. promatrao je Mojsija kako gotovo besprijekorno slijedi Boga. Naučio je moliti se na osoban način kao Mojsije. Kroz Mojsijev primjer, naučio je biti poslušan. Jošua je očigledno učio iz Mojsijeva negativnog primjera, koji ga je koštao radosti ulaska u Obećanu zemlju. Ako ste živi, onda ste mentor. Netko vas negdje promatra. Neka mlađa osoba ili netko na koga utječete gleda kako živite i kako reagirate. Netko uči od vas. Netko će slijediti vaš primjer. Mentorstvo je puno više od riječi koje mentor govori. Naprotiv, ljudi promatraju njegov ili njezin cijeli život.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga o Jošui
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries