settings icon
share icon

Knjiga Brojeva

Autor: Mojsije je autor Knjige Brojeva.

Vrijeme pisanja: Knjiga Brojeva napisana je između 1440. i 1400. g. pr. Krista.

Povod pisanja: Poruka Knjige Brojeva je opća i svevremena. Ona vjernike podsjeća na duhovnu borbu u koju su uključeni, jer to je knjiga o služenju i životu Božjega naroda. Knjiga Brojeva u suštini premošćuje razmak između vremena kada su Izraelci primili Zakon (Izlazak i Levitski zakonik) i vremena kada su se pripremali da uđu u Obećanu zemlju (Ponovljeni zakon i Jošua).

Ključni stihovi: Brojevi 6:24-26: „Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja i mir ti donese! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!“

Brojevi 12:6-8: „Nađe li se među vama prorok, u viđenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram. Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. Od svih u kući mojoj najvjerniji je on. Iz usta u usta njemu ja govorim, očevidnošću, a ne zagonetkama, i lik Jahvin on smije gledati. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?“

Brojevi 14:30-34: „Nećete ući u zemlju na koju sam svoju ruku digao da vas u njoj nastanim, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova. A vašu djecu, o kojoj kažete da bi postala roblje, njih ću uvesti da nastane zemlju što ste je vi prezreli. A vi? Neka vam tjelesa popadaju u ovoj pustinji! Vaši sinovi neka lutaju pustinjom četrdeset godina, neka trpe zbog vaše nevjere dok vam ne ispropadaju tjelesa u ovoj pustinji Prema broju dana u koje ste istraživali zemlju —dana četrdeset, za svaki dan jednu godinu —ispaštajući svoje opačine četrdeset godina. Iskusite što znači mene napustiti.'“

Sažetak: Većina događaja u Knjizi Brojeva odvija se u pustinji, uglavnom između druge i četrdesete godine lutanja Izraelaca. Prvih 25 poglavlja knjige opisuju prvi naraštaj Izraela u pustinji, dok ostatak knjige opisuje iskustva drugoga naraštaja. Tema poslušnosti i pobune iza koje dolazi pokajanje i blagoslov prožima cijelu knjigu, kao i ostatak Staroga zavjeta.

Kao što je u Levitskom zakoniku dominirala tema Božje svetosti, ista tema se nastavlja i u knjizi Brojeva, koja otkriva Božje upute i pripremu naroda da uđu u Obećanu zemlju Kanaan. Važnost knjige Brojeva vidi se po tome koliko se puta Novi zavjet poziva na nju. Sveti Duh je dao da se obrati posebna pažnja na Brojeve u 1. Korinćanima 10:1-12. Riječi „sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama" odnosi se na grijeh Izraelaca i Božje nezadovoljstvo njima.

U Rimljanima 11:22, Pavao govori o „Božjoj dobroti i strogosti“. To je sažetak poruke Brojeva. Strogost Božja vidi se u smrti buntovnoga naraštaja u pustinji, onih koji nikada nisu ušli u Obećanu zemlju. Božja dobrota očituje se u novome naraštaju. Bog je štitio, sačuvao i skrbio se za taj narod sve dok nisu zaposjeli zemlju. To nas podsjeća na Božju pravdu i Njegovu ljubav, koje uvijek postoje u suverenoj harmoniji.

Tipologija: Božji zahtjev za svetošću Njegova naroda potpuno je i krajnje zadovoljen u Isusu Kristu, koji je došao ispuniti Zakon umjesto nas (Matej 5:17). Ideja o obećanom Mesiji proteže se kroz cijelu ovu knjigu. Priča u 19. poglavlju o žrtvovanju crvene junice „bez mane“ nagovještaj je Krista, Božjega Janjeta bez ikakve mrlje i mane koje je žrtvovano za naše grijehe. Slika brončane zmije podignute na štapu za fizičko ozdravljenje (21. poglavlje) također je nagovještaj podizanja Krista, bilo na križ bilo u službi Riječi, kako bi svaki onaj koji pogleda na Njega vjerom mogao biti duhovno ozdravljen.

U 24. poglavlju, Balaamovo četvrto proroštvo govori o zvijezdi i žezlu koje se diže iz Jakova. To je proroštvo o Kristu koji se u Otkrivenju 22:16 naziva „zvijezdom Danicom“ zbog Njegove slave, sjaja, veličanstva, te svjetla koje po Njemu dolazi. On se može nazvati i žezlom, odnosno nositeljem žezla, zbog toga što je Kralj. Ne samo da On ima naziv kralja, nego ima i kraljevstvo, te vlada žezlom milosti, milosrđa i pravednosti.

Primjena: Glavna teološka tema koju Novi zavjet razvija uz pomoć Brojeva jest da grijeh i nevjera, a posebno pobuna, žanju Božju osudu. Prva Korinćanima specifično kaže —a Hebrejima 3:7-4:13 snažno implicira —da su ti događaji napisani kao primjer vjernicima da ih razmotre i izbjegavaju. Mi ne smijemo „čeznuti za zlim stvarima“ (s. 6), griješiti bludno (s. 8) iskušavati Boga (s. 9) niti mrmljati i žaliti se (s. 10).

Kao što su Izraelci lutali pustinjom četrdeset godina zbog svoje pobune, tako Bog dozvoljava i nama da ponekad odlutamo od Njega i patimo zbog osamljenosti i izostanka blagoslova kada se pobunimo protiv Njega. Međutim, Bog je vjeran i pravedan, i kao što je Izraelce obnovio na njihovo zakonito mjesto u Njegovu srcu, uvijek će obnoviti kršćane na mjesto blagoslova i intimnog zajedništva s Njim ako se pokaju i vrate mu se (1. Ivanova 1:9).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga Brojeva
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries