settings icon
share icon
Pitanje

Kada će se dogoditi uskrsnuće?

Odgovor


Biblija je jasna da je uskrsnuće stvarnost i da ovaj život nije sve što postoji. Iako je smrt kraj fizičkog života, nije kraj ljudskog postojanja. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju da postoji jedno opće uskrsnuće na kraju vremena, ali Biblija uči da neće biti samo jedno uskrsnuće, već niz uskrsnuća, jednih za vječni život u nebu, a drugih za vječno prokletstvo (Daniel 12,2; Ivan 5,28-29).

Prvo veliko uskrsnuće bilo je uskrsnuće Isusa Krista. To je dokumentirano u sva četiri Evanđelja (Matej 28; Marko 16; Luka 24; Ivan 20), navodi se nekoliko puta u Djelima (Djela 1,22; 2,31; 4,2.33; 26,23), te se više puta spominje u poslanicama crkvama (Rimljanima 1,4; Filipljanima 3,10; 1. Petrova 1,3). Značajan je i dio o Kristovom uskrsnuću u 1. Korinćanima 15,12-34, koji svjedoči da ga je više od petsto ljudi vidjelo u jednom od njegovih pojavljivanja nakon uskrsnuća. Kristovo uskrsnuće je „prvina“ ili garancija svakom kršćaninu da će i on uskrsnuti. Kristovo uskrsnuće je također temelj kršćanske sigurnosti da će svi ljudi koji su umrli jednoga dana ustati od mrtvih kako bi se suočili s pravednim sudom po Isusu Kristu (Djela 17,30-31). Uskrsnuće za vječni život opisuje se kao „prvo uskrsnuće“ (Otkrivenje 20,5-6); uskrsnuće za sud i muku opisuje se kao „druga smrt“ (Otkrivenje 20,6.13-15).

Prvo veliko uskrsnuće Crkve dogodit će se u vrijeme uzeća. Svi oni koji su se tijekom crkvenog doba pouzdali u Isusa Krista i umrli prije Isusovog povratka, uskrsnut će prilikom uzeća. Crkveno doba je započelo na dan Pedesetnice i završit će kada se Krist vrati i povede vjernike natrag sa sobom u nebo (Ivan 14,1-3; 1. Solunjanima 4,16-17). Apostol Pavao je objasnio da neće svi kršćani umrijeti, ali će se svi izmijeniti, to jest dobiti uskrsli tip tijela (1. Korinćanima 15,50-58), tijela s kojima neće morati umrijeti! Kršćani koji su živi i oni koji su već umrli, bit će poneseni u zrak ususret Gospodinu i bit će s Njime zauvijek!

Još jedno veliko uskrsnuće dogodit će se kada se Krist na kraju razdoblja Nevolja vrati na zemlju (Njegov drugi dolazak). Nakon uzeća, sljedeći događaj po Božjoj kronologiji nakon crkvenog doba jest Nevolja. To će biti vrijeme strašnog suda nad svijetom, koji je u detalje opisan u Otkrivenju, poglavljima 6-18. Iako neće biti vjernika iz crkvenog doba, milijuni ljudi koji će ostati na zemlji tijekom tog vremena će se osvijestiti i pouzdati u Isusa kao svog Spasitelja. Tragično, većina njih će svoju vjeru u Isusa platiti svojim životima (Otkrivenje 6,9-11; 7,9-17; 13,7.15-17; 17,6; 19,1-2). Ovi vjernici koji će umrijeti za vrijeme Nevolje uskrsnut će prilikom Isusovog povratka i vladat će s Njime tisuću godina tijekom milenijskog razdoblja (Otkrivenje 20,4.6). Starozavjetni vjernici kao što su Job, Noa, Abraham, David, pa čak i Ivan Krstitelj (koji je ubijen prije nego što je Crkva nastala) isto će u to vrijeme uskrsnuti. Taj događaj u Starom zavjetu spominje nekoliko stihova (Job 19,25-27; Izaija 26,19; Daniel 12,1-2; Hošea 13,14). Ezekiel 37,1-14 prvenstveno opisuje ponovno okupljanje izraelskog naroda koristeći simboliku oživljavanja mrtvaca. No, zbog jezika koji se koristi, fizičko uskrsnuće mrtvih Izraelaca ne može se izostaviti iz stiha. Ponavljamo, svi koji su vjerovali u Boga (u starozavjetno doba) i svi koji vjeruju u Isusa (u novozavjetno doba) sudjeluju u prvom uskrsnuću, uskrsnuću za život (Otkrivenje 20,4.6).

Možda će biti još jedno uskrsnuće na kraju milenijskog razdoblja, ono koje se podrazumijeva, ali se nigdje izričito u Bibliji ne navodi. Moguće je da će neki vjernici tijekom tisućljetnog razdoblja umrijeti fizičkom smrću. Po proroku Izaiji, Bog je rekao: „Tamo više neće biti novorođenčeta koje bi živjelo malo dana ni starca koji ne bi navršio dane svoje; jer dijete će umirati u dobi od sto godina, a grješnik u dobi od stotinu godina bit će proklet“ (Izaija 65,20 VB). S druge strane, također je moguće da će smrt u tisućljetnom razdoblju doći samo na neposlušne. U svakom slučaju, neka će vrsta preobrazbe biti potrebna kako bi vjernicima u milenijskom razdoblju odgovarala njihova prirodna tijela za izvorno postojanje u vječnosti. Svaki će vjernik morati imati „uskrsli“ tip tijela.

Jasno je iz Biblije da će Bog ognjem uništiti cijeli svemir, uključujući zemlju (2. Petrova 3,7-12). To je potrebno kako bi se Božja kreacija očistila od endemskog zla i propadanja koje ju je snašlo zbog čovjekovog grijeha. Na tom mjestu, Bog će stvoriti novo nebo i novu zemlju (2. Petrova 3,13; Otkrivenje 21,1-4). No, što će se dogoditi s onim vjernicima koji su preživjeli Nevolju i ušli u tisućljetno razdoblje u svojim prirodnim tijelima? I što će se dogoditi s onima koji su rođeni u tisućljetnom razdoblju, pouzdali se u Isusa i dalje žive u svojim prirodnim tijelima? Pavao jasno kaže da tijelo i krv, koji su smrtni i podložni propadanju, ne mogu naslijediti Božje kraljevstvo. Vječno kraljevstvo naseljavaju samo oni s uskrslim, proslavljenim tijelima koja nisu više smrtna i ne mogu propasti (1. Korinćanima 15,35-49). Ovi će vjernici vjerojatno dobiti uskrsla tijela bez potrebe umiranja. Kada će se to točno dogoditi nije objašnjeno, ali teološki se mora dogoditi negdje na prijelazu iz stare zemlje i svemira u novu zemlju i novo nebo (2. Petrova 3,13; Otkrivenje 21,1-4).

Tu je i konačno uskrsnuće, očigledno svih mrtvih nevjernika koji su ikada postojali. Isus Krist će ih podići iz mrtvih (Ivan 5,25-29) nakon milenijskog razdoblja, tisućugodišnjeg Kristovog kraljevanja (Otkrivenje 20,5) i nakon uništenja sadašnje zemlje i svemira (2. Petrova 3,7-12; Otkrivenje 20,11). To je uskrsnuće koje je Daniel opisao kao buđenje „onih koji spavaju u prahu zemljinu…za sramotu, za vječnu gadost“ (Daniel 12,2). Isus je to opisao kao „uskrsnuće osude“ (Ivan 5,28-29).

Apostol Ivan je vidio nešto što će se dogoditi u budućnosti. Vidio je „veliko bijelo prijestolje“ (Otkrivenje 20,11). Nebo i zemlja „pobježe“ od Onoga koji sjedi na njemu. To je očito opis raspada ognjem sve materije, uključujući cijeli svemir i samu zemlju (2. Petrova 3,7-12). Svi (bezbožni) mrtvi stajat će pred prijestoljem. To znači da će uskrsnuti nakon tisuću godina (Otkrivenje 20,5). Posjedovat će tijela koja mogu osjećati bol, ali nikada neće prestati postojati (Marko 9,43-48). Sudit će im se, a njihova će kazna biti u skladu s njihovim djelima. No, još će se jedna knjiga otvoriti – Jaganjčeva Knjiga života (Otkrivenje 21,27). Oni čija imena nisu zapisana u Knjizi života bit će bačeni u „jezero ognjeno“, što se odnosi na „drugu smrt“ (Otkrivenje 20,11-15). Nema naznaka da su imena onih koji se pojavljuju na ovom sudu nađena u Knjizi života. Umjesto toga, oni čija se imena pojavljuju u Knjizi života su među onima koji su blagoslovljeni, jer su primili oprost i udio u prvom uskrsnuću, uskrsnuću života (Otkrivenje 20,6).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Kada će se dogoditi uskrsnuće?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries