settings icon
share icon
Pitanje

Jehovin sam svjedok; zašto bih trebao razmisliti o tome da postanem kršćanin?

Odgovor


Možda najvažnija sličnost između evanđeoskih kršćana i Jehovinih svjedoka jest naše zajedničko vjerovanje da je Biblija krajnji autoritet, nadahnut od Boga, o pitanjima koja se tiču Boga i onoga što On očekuje od nas. Premda možda razumijemo stvari drukčije, Jehovine svjedoke treba pohvaliti zbog njihove ovisnosti o Svetom pismu i revnosti u proučavanju Svetoga pisma kako bi upoznali Boga i njegovu volju. Poput Berejaca, bilo bi mudro da stvari istražimo u svjetlu Svetoga pisma. Zbog toga, istražit ćemo stihove iz prijevoda Novi svijet (prijevod Biblije koji tiska organizacija Watchtower Society) kako bismo pojasnili neke uobičajene nesporazume.

Ime Božje
Kršćani su svoje ime primili kada su, kao sljedbenici i štovatelji Isusa Krista, u Antiohiji prvi puta prozvani „kršćanima“, u vrijeme Pavlove službe (Djela 11:26). Pavao je neprekidno naglašavao da biti kršćanin znači biti svjedok ljudima u pogledu Kristove osobe, biti svjedok riječima i djelima Kristovim. Jehovini svjedoci, s druge strane, vjeruju da svoje štovanje trebamo usredotočiti isključivo na Boga Oca (koji se ponekad u Bibliji naziva „Jehova“). Međutim, ime „Jehova“ zapravo je hibridno ime, a stvorili su ga kršćani dodavanjem samoglasnika tetragramatonu „YHWH“, što je izvorni oblik koji mi danas poznajemo kao „Jahve“ na hebrejskom i „Jehova“ na grčkom. Evanđeoski kršćani vjeruju da je Isus Bog u svoj njegovoj punini, jednak u božanstvu, ali različit u funkciji od Boga Oca. Kršćani priznaju da jedno od imena Boga Oca jest Jehova, ali postoje i mnoga druga imena i nazivi koje Sveto pismo koristi za Boga Oca.

Jehovini svjedoci vjeruju da je Isus zapravo arhanđeo Mihael, te kategorički niječu Njegovo božanstvo. Kao što ćemo vidjeti, ustrajemo li na tome da je Isus bilo što drugo osim Bog, mnogi će stihovi postati očigledno kontradiktorni. Ipak, znamo da je Božja riječ nepogrešiva i da se ne može sukobljavati sama sa sobom. Stoga, trebamo razumjeti istinu Božje riječi na način koji je dosljedan i vjeran njegovoj objavi. Primijetit ćete da neki od ovih stihova uopće nisu kontradiktorni ako shvatimo da je Isus Božji Sin – punina Božja u tjelesnom obliku – koji je predao svoja prava kako bi bio sluga patnik i žrtvovao se za naše grijehe. (Svi stihovi citirani su izravno iz prijevoda Jehovinih svjedoka Novi svijet. Masna slova su dodana radi naglaska.)

Božja slava
(Stihovi o Bogu Ocu)
Izaija 42:8 „Ja sam Jehova. To je ime moje, i nikome neću dati slavu svoju, niti hvalu svoju likovima rezbarenim.“

Izaija 48:11 „…Nikome neću dati slavu svoju!“

(Stihovi o Isusu)
Ivan 8:54 „…Mene proslavljuje Otac moj, za kojega vi kažete da je vaš Bog“

Ivan 16:14 “ On će me proslaviti…“

Ivan 17:1 „…Oče, došao je čas! Proslavi sina svojega…”

Ivan 17:5 „A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe slavom koju sam imao kod tebe prije nego je svijet postao.“

Filipljanima 2:10 „da se u Isusovo ime prigne svako koljeno onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji i onih koji su pod zemljom”

Hebrejima 5:5 „Tako ni Krist nije sam sebe proslavio postavši veliki svećenik, nego ga je proslavio onaj koji mu je rekao: “Ti si sin moj, ja sam danas postao otac tvoj.”

Spasitelj
(O Ocu)
Izaija 43:3 „Jer ja sam Jehova, Bog tvoj, Svetac Izraelov, Spasitelj tvoj.”

Izaija 43:11 „Ja, ja sam Jehova, i osim mene nema spasitelja.”

Izaija 45:21 „Nisam li ja, Jehova? Osim mene nema drugoga Boga.“

(O Isusu)
Luka 2:11 „jer vam se danas u gradu Davidovu rodio Spasitelj — Krist, Gospodin”

Djela 13:23 „Iz njegova potomstva Bog je po obećanju svojemu doveo Izraelu spasitelja, Isusa.“

Titu 1:4 „…Nezaslužena ti dobrota i mir od Boga, Oca,+ i od Krista Isusa, Spasitelja našega!“

U čije se ime trebamo pouzdati?
(rečeno o Isusu ili je Isus rekao)
Ivan 14:12 „Zaista, zaista, kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela kakva i ja činim. Činit će i veća djela od ovih, jer ja odlazim k Ocu…”

Djela 4:12 „I ni u kome drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojem možemo biti spašeni.“

Djela 26:18 „…ako bi zbog svoje vjere u mene primili oproštenje grijeha i nasljedstvo među onima koji su posvećeni.”

Otkrivenje 2:13 „‘Znam gdje prebivaš — ondje gdje je Sotonino prijestolje — a ipak se čvrsto držiš mojega imena i nisi zanijekao da vjeruješ u mene.…“

Ivan 20:28-29 „Toma mu je nato rekao: “Gospodin moj i Bog moj!” A Isus mu je rekao: „Jesi li povjerovao zato što si me vidio? Sretni su oni koji ne vide, a vjeruju!“

Ivan 20:31 „A ova su zapisana da biste vjerovali da je Isus doista Krist, Sin Božji, te da vjerujući imate život u imenu njegovu.“

Djela 2:38 „A Petar im je rekao: 'Pokajte se i neka se svatko od vas krsti u ime Isusa Krista...“

1. Ivanova 3:23 „A ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime njegovog Sina Isusa Krista i da ljubimo jedni druge, kao što nam je zapovjedio…“

Stvoren ili Stvoritelj?
Jehovini svjedoci uče da je Jehova stvorio Isusa kao anđela, te da je Isus zatim stvorio sve ostalo. No, što kaže Sveto pismo?

(O Ocu)
Izaija 66:2 „Sve je to moja ruka načinila, i tako je nastalo, kaže Jehova.”

Izaija 44:24 „Ja, Jehova, činim sve, sam nebesa razapinjem, zemlju rasprostirem. Pomaže li mi tko u tome?…“

(O Isusu)
Ivan 1:3 „Sve je postalo preko njega i bez njega nije postalo ništa.“ Ako je sve postalo preko Isusa, on onda nije mogao biti stvoren jer bi tada i on sam bio uključen u „sve“.

Status, imena i naslovi Isusa i Jehove
Izaija 9:6 „Jer rodilo nam se dijete, sina smo dobili, kojem će vlast kneževska biti na ramenu. Ime će mu biti Savjetnik Divni, Bog Moćni, Otac Vječni, Knez Mira.”

Otkrivenje 1:8 „'Ja sam alfa i omega', govori Jehova Bog, 'onaj koji jest i koji je bio i koji dolazi, Svemogući.'”

Otkrivenje 1:17-18 „…Kad sam ga vidio, pao sam pred noge njegove kao mrtav. A on je položio desnicu svoju na mene i rekao: “Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji. i živ sam. Bio sam mrtav, ali, evo, živim u svu vječnost i imam ključeve smrti i groba.”

Otkrivenje 2:8 „…Ovo govori on, ‘Prvi i Posljednji’, koji je bio mrtav i oživio“

Otkrivenje 22:12-16 „‘Evo, dolazim brzo i donosim plaću, da platim svakome prema djelu njegovu. Ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. Sretni su oni koji su oprali svoje duge haljine, da bi smjeli ići k drveću života i da bi mogli na vrata ući u grad. Vani ostaju psi i vračari i bludnici i ubojice i idolopoklonici i svatko tko ljubi laž i služi se njome.’ ‘Ja, Isus, poslao sam vam anđela svojega da ovo posvjedoči skupštinama. Ja sam korijen i potomak Davidov i sjajna zvijezda jutarnja.’“

Otkrivenje 21:6-7 „I rekao mi je: 'Ispunile su se! Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Onome tko je žedan dat ću da pije s izvora vode života zabadava. Tko pobijedi, naslijedit će te blagoslove. I ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin.Jehovini svjedoci tvrde da ako je Jehova Alfa i Omega (prvo i posljednje slovo grčkoga alfabeta), onda se „prvi i posljednji“ mora odnositi na Jehovu. Međutim, kada je Jehova umro? Jedini „prvi i posljednji“ koji je umro i oživio jest Isus.

Hebrejima 1:13 „A za kojeg je od anđela ikada rekao: 'Sjedi meni zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim'?“

Istina i jedinstvo
Isusovo zamjensko pomirenje bilo je prihvaćeno iz jednoga razloga: Bog prihvaća jedino svoju vlastitu pravednost. Pravednost čovjeka ili anđela nije dovoljna. Ona ne može zadovoljiti sveti i savršeni standard Božjeg pravednog zakona. Isus je bio jedina pogodna žrtva, jer je On bio pravednost Božja, a budući da je Božji zakon zahtijevao prolijevanje krvi, Isus se utjelovio kako bi mogao biti otkup za sve koji vjeruju u Njegovo Ime.

Zapazite kako nam razumijevanje da je Isus Bog u tijelu omogućuje da sve gore navedene stihove možemo shvatiti kao istinite i uzajamno dosljedne u svojim tvrdnjama. Također, možemo ih shvatiti jasno i doslovno. S druge strane, pretpostavimo li da je Isus nešto manje od Boga – arhanđeo Mihael – onda se ti stihovi uzajamno isključuju i ne mogu svi biti istiniti, ne kada ih uzmemo u njihovu prirodnom kontekstu. Prema tome, istina Božje riječi zahtijeva da moramo doći do jednog drugog razumijevanja u kojem je cijelo Pismo ujedinjeno, povezano, međuovisno, nepogrešivo i istinito. Ta sjedinjujuća istina može se naći samo u osobi i božanstvu Isusa Krista. Neka bismo vidjeli istinu objavljenu u Svetom pismu onakva kakva jest, a ne onakvu kakvu bi svaki od nas htio da ona bude, i neka Bogu pripadne sva slava!

Ako imate bilo kakva pitanja o Isusu kao utjelovljenom Bogu, molimo vas da nam ih postavite. Ako ste spremni pouzdati se u toga utjelovljenog Boga Isusa, možete izgovoriti sljedeće riječi Bogu: „Oče Bože, znam da sam grješnik i da sam zaslužio tvoj gnjev. Priznajem i vjerujem da je Isus jedini Spasitelj, te da je Isus mogao biti Spasitelj jedino tako što je Bog. Pouzdajem se jedino u Isusa da će me spasiti. Oče Bože, molim te, oprosti mi, očisti me i promijeni. Hvala ti za tvoju predivnu milost i milosrđe!“

Jeste li na osnovu ovoga što ste pročitali donijeli odluku da ćete slijediti Krista? Ako jeste, molimo vas da pritisnete tipku »Danas sam prihvatio Krista« dolje.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Jehovin sam svjedok; zašto bih trebao razmisliti o tome da postanem kršćanin?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries