Znači li stih iz Ivana 3,13 da nitko nije otišao na nebo prije Isusa?


Pitanje: Znači li stih iz Ivana 3,13 da nitko nije otišao na nebo prije Isusa?

Odgovor:
Ivan 3,13 kaže: „I nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji s neba siđe: Sina Čovječjega koji je na nebu“ (VB). Ovaj je stih nekako teško protumačiti i često ga se pogrešno razumije. Također ga često koriste oni koji žele pronaći proturječja u Bibliji. Gledajući stih unutar konteksta, osobito stihove 10-12, vidimo da Isus govori na temu autoriteta i valjanosti svoga učenja. U 13. stihu, Isus objašnjava Nikodemu zašto je samo On kvalificiran govoriti o tome. Naime, jer je On jedini koji je ikada otišao na nebo, a potom se vratio sa znanjem s neba kako bi poučio ljude.

Dakle, nijedan čovjek ne može govoriti o nebeskim stvarima autoritativno kao Isus. Govoriti o njima zahtijeva prisno poznavanje tih stvari i zahtijeva da ih se vidi i iskusi kao što je to jedino učinio Isus. Budući da nitko nije uzašao na nebo i vratio se, nitko nije kvalificiran govoriti o tome, osim Onoga koji je sišao s neba. Isus je rekao da je jedini On vidio Oca, i jedini je On kvalificiran objaviti Boga i učiniti ga poznatim (Ivan 1,18).

To ne znači da nitko nikada nije otišao na nebo niti bio spašen, budući da su Henok i Ilija bili preneseni tamo (Postanak 5,24; Hebrejima 11,5; 2. Kraljevima 2,11), isto kao što su Abraham, Izak, Jakov i ostali bili tamo. Umjesto toga, to znači da nitko nije uzašao i „vratio se“ na takav način da bude kvalificiran govoriti o tome što je tamo. „Uzašašće“ nosi ideju odlaska na neko mjesto s autoritetom. Isus je jedini koji je ikada uzašao na nebo s autoritetom, budući da je jedinorođeni Sin Božji (Ivan 1,14).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Znači li stih iz Ivana 3,13 da nitko nije otišao na nebo prije Isusa?