Znači li stih iz Ivana 3,13 da nitko nije otišao na nebo prije Isusa?


Pitanje: Znači li stih iz Ivana 3,13 da nitko nije otišao na nebo prije Isusa?

Odgovor:
Ivan 3,13 kaže: „I nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji s neba siđe: Sina Čovječjega koji je na nebu“ (VB). Ovaj je stih nekako teško protumačiti i često ga se pogrešno razumije. Također ga često koriste oni koji žele pronaći proturječja u Bibliji. Gledajući stih unutar konteksta, osobito stihove 10-12, vidimo da Isus govori na temu autoriteta i valjanosti svoga učenja. U 13. stihu, Isus objašnjava Nikodemu zašto je samo On kvalificiran govoriti o tome. Naime, jer je On jedini koji je ikada otišao na nebo, a potom se vratio sa znanjem s neba kako bi poučio ljude.

Dakle, nijedan čovjek ne može govoriti o nebeskim stvarima autoritativno kao Isus. Govoriti o njima zahtijeva prisno poznavanje tih stvari i zahtijeva da ih se vidi i iskusi kao što je to jedino učinio Isus. Budući da nitko nije uzašao na nebo i vratio se, nitko nije kvalificiran govoriti o tome, osim Onoga koji je sišao s neba. Isus je rekao da je jedini On vidio Oca, i jedini je On kvalificiran objaviti Boga i učiniti ga poznatim (Ivan 1,18).

To ne znači da nitko nikada nije otišao na nebo niti bio spašen, budući da su Henok i Ilija bili preneseni tamo (Postanak 5,24; Hebrejima 11,5; 2. Kraljevima 2,11), isto kao što su Abraham, Izak, Jakov i ostali bili tamo. Umjesto toga, to znači da nitko nije uzašao i „vratio se“ na takav način da bude kvalificiran govoriti o tome što je tamo. „Uzašašće“ nosi ideju odlaska na neko mjesto s autoritetom. Isus je jedini koji je ikada uzašao na nebo s autoritetom, budući da je jedinorođeni Sin Božji (Ivan 1,14).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Znači li stih iz Ivana 3,13 da nitko nije otišao na nebo prije Isusa?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga