Što znače stihovi Ivan 1,1. 14 koji izjavljuju da je Isus Riječ Božja?


Pitanje: Što znače stihovi Ivan 1,1. 14 koji izjavljuju da je Isus Riječ Božja?

Odgovor:
Odgovor na ovo pitanje dobivamo nakon što prvo shvatimo razlog zašto je Ivan napisao ovo Evanđelje. Njegova svrha je jasno navedena u Ivanu 20,30-31: „Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.“ Ivanova svrha je bila upoznati čitatelje s Evanđeljem Isusa Krista, utvrdivši tko je Isus (Bog u tijelu) i što je učinio. Jedini Ivanov cilj bio je dovesti ljude do prihvaćanja Kristovog djela spasenja po vjeri. Nakon što smo ovo razumjeli, možemo lakše razumjeti zašto Ivan Isusa u Ivanu 1,1 predstavlja kao „Riječ“.

Započevši svoje Evanđelje stihom: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog“, Ivan nam predstavlja Isusa koristeći pojam koji bi bio poznat čitateljima, i Židovima i poganima. Grčka riječ koja se u ovom odlomku prevodi kao „Riječ“ je „logos“, a bila je uobičajena i u grčkoj filozofiji i židovskom razmišljanju tog doba. Na primjer, u Starom zavjetu Božja „riječ“ često je personificirana kao instrument za izvršavanje Božje volje (Psalam 33,6; 107,20; 119,89; 147,15-18). Dakle, predstavljajući Isusa kao „Riječ“, Ivan svoje židovske čitatelje na neki način upućuje natrag na Stari zavjet gdje je „logos“, koji znači „Riječ“ Božja, povezan s personifikacijom Božje objave. A u grčkoj filozofiji, pojam „logos“ se koristio za opisivanje posredništva kojim je Bog stvorio materijalni svijet i putem kojeg je s njim komunicirao. U grčkom svjetonazoru, „logos“ je predstavljao most između transcendentnog Boga i materijalnog svemira. Stoga, za njegove grčke čitatelje upotreba pojma „logos“ bi vjerojatno proizvela ideju o posredničkom načelu između Boga i svijeta.

Dakle, u suštini, ono što je Ivan učinio da bi predstavio Isusa kao „logos“ bila je upotreba riječi i koncepta koji bi bili poznati i Židovima i poganima u njegovo vrijeme, te ih koristio kao polazišnu točku iz koje bi ih upoznao s Isusom Kristom. No, Ivan ide dalje od koncepta „logos“ s kojim su njegovi čitatelji, Židovi i pogani već upoznati te predstavlja Isusa Krista, ne kao puki posrednički princip kakvim su ga Grci sagledavali, već kao osobno biće, potpuno božansko, a ipak potpuno ljudsko. Također, Krist nije bio samo utjelovljenje Božje objave kao što su Židovi mislili, već je bio doista savršena Božja objava samog sebe u tijelu, i to toliko da je Ivan zapisao Isusove vlastite riječi Filipu: „Nato će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?“ (Ivan 14,9). Koristeći pojam „logos“, odnosno „Riječ“ u Ivanu 1,1, Ivan je proširio i primijenio koncept koji je bio poznat njegovoj publici, te ga koristio kako bi svoje čitatelje upoznao s pravim Božjim „logosom“ u Isusu Kristu, živoj Riječi Božjoj, potpunom Bogu i potpunom čovjeku, koji je čovjeku došao objaviti Boga i otkupiti od njihovih grijeha sve one koji vjeruju u Njega.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što znače stihovi Ivan 1,1. 14 koji izjavljuju da je Isus Riječ Božja?