settings icon
share icon
Pitanje

Koja su razna imena i naslovi Isusa Krista?

Odgovor


U Bibliji pronalazimo otprilike 200 Kristovih imena i naslova. Ona koja u nastavku slijede jedna su od istaknutijih. Organizirana su u tri dijela i odnose se na imena koja odražavaju prirodu Krista, Njegovu poziciju u trojstvenom Bogu i Njegovom djelu na zemlji u našu korist.

Priroda Krista
Zaglavni kamen: (Efežanima 2,20) – Isus je ugaoni kamen građevine koja je Njegova crkva. On spaja Židove i pogane, muške i ženske – sve svece svih dobnih skupina i s raznih mjesta u jednu građevinu, izgrađenu na vjeri u Njega koju svi oni dijele.

Prvorođenac svakog stvorenja: (Kološanima 1,15) – To ne znači prvo što je Bog stvorio, kao što neki pogrešno tvrde, jer u nastavku 16. stih kaže da je sve stvoreno po Kristu i za Krista. Umjesto toga, smisao je da Krist zauzima položaj i nadmoć kao prvorođenac iznad svega, da ima najuzvišeniji položaj u svemiru; On je nadmoćan iznad svega ostalog; On je na čelu svega.

Glava Crkve: (Efežanima 1,22; 4,15; 5,23) – Isus Krist, a ne kralj ili papa, jedini je vrhovni, suvereni vladar Crkve – onih za koje je umro i koji su se za svoje spasenje pouzdali samo u Njega.

Svetac: (Djela 3,14; Psalam 16,10) – Krist je svet, u svojoj božanskoj i ljudskoj prirodi, te je izvor svetosti svome narodu. Njegovom smrću, sveti smo i čisti pred Bogom.

Sudac: (Djela 10,42; 2. Timoteju 4,8) – Bog je postavio Gospodina Isusa da sudi svijetu i dodijeli nagrade vječnosti.

Kralj kraljeva i Gospodar gospodara: (1. Timoteju 6,15; Otkrivenje 19,16) – Isus ima vlast nad svim zemaljskim vlastima, nad svim kraljevima i vladarima, i nitko ga ne može spriječiti da ostvari svoju svrhu. Usmjerava ih kako On hoće.

Svjetlo svijeta: (Ivan 8,12) – Isus je došao u svijet koji je potamnio od grijeha i obasjao ga svjetlom života i istine kroz svoje djelo i svoje riječi. Onima koji vjeruju u Njega otvorio je oči da hodaju u svjetlu.

Knez mira: (Izaija 9,6) – Isus nije došao da donese mir u svijetu u smislu odsutnosti rata, već mir između Boga i čovjeka koji su bili odvojeni radi grijeha. On je umro kako bi pomirio grešnike sa svetim Bogom.

Sin Božji: (Luka 1,35; Ivan 1,49) – Isus je „jedinorođeni od Oca“ (Ivan 1,14). Izraz „Sin Božji“, koji se u Novom zavjetu koristi 42 puta, potvrđuje Kristovo božanstvo.

Sin Čovječji: (Ivan 5,27) – ovaj izraz, koji se koristi kao suprotnost „Sinu Božjemu“, potvrđuje čovječnost Krista koja postoji uz Njegovo božanstvo.

Riječ: (Ivan 1,1; 1. Ivanova 5,7-8) – Riječ je druga osoba trojedinog Boga, koji je rekao i bilo je učinjeno, koji je u početku sve stvorio riječju ni iz čega, koji je u početku bio s Bogom Ocem, i jest Bog, i po kome je sve stvoreno.

Riječ Božja: (Otkrivenje 19,12-13) – To je naziv za Krista koji nije u cijelosti razumljiv ikome osim Njemu. Označava otajstvo Njegove božanske osobnosti.

Riječ života: (1. Ivanova 1,1) – Isus nije samo govorio riječi koje vode u vječni život, već prema ovom stihu On sam jest riječ života, što upućuje na vječni život radosti i ispunjenje koje On pruža.

Njegov položaj u trojstvu
Alfa i Omega: (Otkrivenje 1,8; 22,13) – Isus je proglasio sebe početkom i završetkom svega, što ne upućuje ni na koga osim pravoga Boga. Ova se izjava o vječnosti može primijeniti samo na Boga.

Emanuel: (Izaija 7,14; Matej 1,23) – Doslovno znači „Bog je s nama“. I Izaija i Matej potvrđuju da će Krist koji će se roditi u Betlehemu biti sam Bog koji je došao na zemlju u obličju čovjeka kako bi živio među svojim narodom.

Ja jesam: (Ivan 8,58; Izlazak 3,14) – Kada je Isus sebi pripisao ovaj naslov, Židovi su ga pokušali kamenovati zbog bogohuljenja. Razumjeli su da sebe proglašava vječnim Bogom, nepromjenjivim Jahvom Starog zavjeta.

Gospodar sviju: (Djela 10,36) – Isus je suveren vladar cijelog svijeta i svega što je u njemu, svih naroda svijeta, a osobito izabranog Božjeg naroda, pogana jednako kao i Židova.

Istiniti Bog: (1. Ivanova 5,20) – Ovo je izravna tvrdnja da Isus, kao istiniti Bog, nije samo božanski, već da je Božanstvo. Budući da Biblija uči da postoji samo jedan Bog, to može biti samo opisivanje Njegove prirode kao dijela trojedinoga Boga.

Njegovo djelo na zemlji
Začetnik i Dovršitelj vjere: (Hebrejima 12,2) – Spasenje se postiže po vjeri koja je Božji dar (Efežanima 2,8-9), a Isus je kako osnivač naše vjere tako i dovršitelj. Od početka do kraja, On je izvor i održavatelj vjere koja nas spašava.

Kruh života: (Ivan 6,35; 6,48) – Isus kao kruh održava život u fizičkom smislu, Isus je kruh koji daje i održava vječni život. Bog je dao manu u pustinji kako bi nahranio svoj narod, i dao je Isusa da nam da vječni život kroz svoje tijelo, koje je za nas slomljeno.

Zaručnik: (Matej 9,15) – Slika Krista kao zaručnika i Crkve kao Njegove zaručnice otkriva poseban odnos koji imamo s Njim. Vezani smo jedno za drugo u savezu milosti koji se ne može slomiti.

Izbavitelj: (Rimljanima 11,26) – Isto kao što su Izraelci trebali Boga da ih izbavi iz ropstva u Egiptu, tako je i Krist naš Izbavitelj iz ropstva grijeha.

Dobri pastir: (Ivan 10,11. 14) – U biblijskim vremenima, dobri pastir je bio spreman riskirati svoj vlastiti život kako bi zaštitio svoje ovce od grabežljivaca. Isus je položio svoj život za svoje ovce, i On se brine o nama te nas njeguje i hrani.

Veliki svećenik: (Hebrejima 2,17) – Židovski veliki svećenik ulazio bi u hram jednom godišnje kako bi izvršio obred pomirenja za grijehe naroda. Gospodin Isus je tu funkciju za svoj narod obavio na križu jednom zauvijek.

Jaganjac Božji: (Ivan 1,29) – Božji zakon je pozivao na žrtvovanje Jaganjca bez mane i ljage kao pomirenje za grijehe. Isus je postao taj Jaganjac koji je u krotkosti odveden na klanje, pokazujući svoju strpljivost u patnjama i svoju spremnost da umre za one koji su Njegovi.

Posrednik: (1. Timoteju 2,5) – Posrednik je onaj koji je između dvije strane kako bi ih pomirio. Krist je jedan i jedini posrednik koji je pomirio ljude s Bogom. Molitva Mariji ili svecima je idolopoklonstvo, jer zaobilazi ovu najvažniju ulogu Krista, a ulogu posrednika pripisuje drugima.

Stijena: (1. Korinćanima 10,4) – Kao što je životvorna voda tekla iz stijene koju je Mojsije udario u pustinji, tako je Isus Stijena iz koje teku žive vode vječnoga života. On je Stijena na kojoj gradimo naše duhovne kuće, tako da ih nikakva oluja ne može poljuljati.

Uskrsnuće i život: (Ivan 11,25) – Kroz Isusa je pokazan način na koji će grešnici biti uskrsnuti za vječni život, na isti način kako je Isus uskrsnuo iz groba. Naš grijeh je pokopan s Njim i uskrsnuli smo kako bismo hodali u novosti života.

Spasitelj: (Matej 1,21; Luka 2,11) – Svojom smrću spasio je svoj narod kako bi ih otkupio, dao im Duha Svetoga čijom snagom ih obnavlja, omogućio im da prevladaju njihove duhovne neprijatelje, održao ih u iskušenjima i u smrti, te ih uskrsnuo na posljednji dan.

Istinski trs: (Ivan 15,1) – Istinski trs pribavlja sve što grane (vjernici) trebaju kako bi proizveli plodove Duha – žive vode spasenja i hrane iz Riječi.

Put, Istina, Život: (Ivan 14,6) – Isus je jedini put do Boga, jedina istina u svijetu laži i jedini pravi izvor vječnoga života. On utjelovljuje sve troje, i u privremenom i vječnom smislu.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koja su razna imena i naslovi Isusa Krista?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries