Zašto je Bog uzeo Henoka i Iliju na nebo prije nego što su umrli?


Pitanje: Zašto je Bog uzeo Henoka i Iliju na nebo prije nego što su umrli?

Odgovor:
Prema Bibliji, Henok i Ilija su jedini ljudi koje je Bog uzeo na nebo prije nego što su umrli. U Postanku 5:24 čitamo: „Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.“ U Drugoj Kraljevima 2:11 čitamo: „...ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.“ Henok je opisan kao čovjek koji „poživje hodeći s Bogom trista godina“ (Postanak 5:23). Ilija je vjerojatno bio najmoćniji od Božjih proroka u Starom zavjetu. Postoje i proroštva o Ilijinom povratku (Malahija 4:5-6).

Zašto je Bog uzeo Henoka i Iliju? Biblija nam ne daje specifičan odgovor. Neki smatraju da ih je uzeo da ih pripremi za neku ulogu u posljednjim vremenima, vjerojatno kao dva svjedoka iz Otkrivenja 11:3-12. To je moguće, ali Biblija to niti potvrđuje niti opovrgava. Moguće je da je Bog htio izbaviti Henoka i Iliju od iskustva smrti, jer su mu bili jako vjerni i poslušni u služenju. U svakom slučaju, Bog ima svoj cilj, a premda ne razumijemo uvijek Božje naume i ciljeve, znamo da „Savršeni su puti Gospodnji“ (Psalam 18:31).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Zašto je Bog uzeo Henoka i Iliju na nebo prije nego što su umrli?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga