Što znači žalostiti / gasiti Svetoga Duha?Pitanje: Što znači žalostiti / gasiti Svetoga Duha?

Odgovor:
Kada se riječ „gasiti“ koristi u Svetom pismu, onda se govori o gašenju vatre. Kada vjernici stavljaju štit vjere, kao dio oklopa koji su primili od Boga (Efežanima 6,16), oni gase moć Sotonskih vatrenih strijela. Krist je opisao pakao kao mjesto gdje se vatra neće moći „ugasiti“ (Marko 9,44. 46. 48). Jednako tako, Sveti Duh je vatra koja prebiva u svakom vjerniku. On želi izraziti sebe u našim djelima i stavovima. Kada vjernici ne dopuštaju Svetom Duhu da se očituje u njihovim djelima, kada oni čine nešto što znaju da je pogrešno, onda potiskuju ili gase Duha. Ne dopuštaju Duhu da se očituje na način na koji bi On to želio.

Kako bismo razumjeli što znači žalostiti Duha, najprije moramo razumjeti da to naznačuje da Duh posjeduje osobnost. Samo se osoba može žalostiti. Dakle, kako bi mogao imati tu emociju, Duh mora biti božanska osoba. Ukoliko to shvaćamo, onda možemo bolje razumjeti kako se On ražalošćuje, uglavnom zato što se i mi sami žalostimo. U Efežanima 4,30 čitamo da ne bismo trebali žalostiti Duha. Duha žalostimo kada živimo kao pogani (4,17-19), kada lažemo (4,25), kada se srdimo (4,26-27), kada krademo (4,28), kada proklinjemo (4,29), kada smo ogorčeni (4,31), kada ne praštamo (4,32), i kada smo spolno nemoralni (5,3-5). Žalostiti Duha znači ponašati se na grješan način, bez obzira odnosi li se to samo na naše misli ili na naše misli i naša djela.

I gašenje i žalošćenje Duha imaju sličan učinak. I jedno i drugo sprječavaju pobožan način života. I jedno i drugo se javljaju kada vjernik griješi protiv Boga i slijedi vlastite svjetovne želje. Jedini ispravan put koji možemo slijediti jest put koji vjernika vodi bliže Bogu i čistoći, a dalje od svijeta i grijeha. Kao što mi ne volimo da nas netko ražalosti, i kao što ne želimo ugasiti nešto što je dobro – jednako tako ne bismo smjeli žalostiti ili gasiti Svetoga Duha odbijajući slijediti Njegovo vodstvo.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što znači žalostiti / gasiti Svetoga Duha?