Što je druga smrt?


Pitanje: Što je druga smrt?

Odgovor:
Druga smrt se u više navrata spominje u knjizi Otkrivenja i sinonim je za ognjeno jezero. To je „smrt“ jer je odvajanje od Boga, Darovatelja života. Zove se „druga“ jer prati fizičku smrt.

Otkrivenje 21,8 najdetaljnije objašnjava drugu smrt: „A strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lašcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.“

Tri druga mjesta u Otkrivenju također spominju drugu smrt. Prvo je Otkrivenje 2,11: „Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama! Onomu koji pobjeđuje neće nauditi druga smrt.“ U ovom stihu Isus obećava da vjernici („pobjednici“; vidi 1. Ivanova 5,4) neće doživjeti ognjeno jezero. Druga je smrt isključivo za one koji su odbacili Krista. To nije mjesto kojeg bi se oni koji vjeruju u Krista trebali bojati.

Otkrivenje 20,6 govori o drugoj smrti u odnosu na buduće razdoblje zvano Milenij: „Blažen i svet onaj koji ima udjela u prvome uskrsnuću! Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti svećenici Božji i Kristovi, i s njime će kraljevati tisuću godina.“ Ovaj stih bilježi tri važne činjenice. Prvo, oni koji umru zbog svoje vjere u Isusa tijekom Nevolje kasnije će uskrsnuti kako bi ušli u Milenij i živjeli s Njime. Drugo, ti će mučenici izbjeći ognjeno jezero ili drugu smrt. Treće, oni će vladati s Kristom.

Druga se smrt također spominje u Otkrivenju 20,14-15: „A Smrt i Podzemlje bijahu bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt. I tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života, bȋ bačen u jezero ognjeno.“ Na kraju vremena, čak će i smrt i grob (Had) biti bačeni u ognjeno jezero. Uz to, svaka osoba koja nije uključena u knjigu života bit će bačena u ognjeno jezero. Ovo će stanje biti konačno; odredište je trajno.

Ukratko, druga smrt odnosi se na ognjeno jezero u kojem će oni koji su odvojeni od Boga zbog svog grijeha prebivati vječno. Ovaj je sud zabilježen u Svetom pismu kao upozorenje nevjernicima da traže spasenje koje pruža Isus Krist. Nadolazeći sud trebao bi također izazvati vjernike da dijele svoju vjeru. Ogromna je razlika između konačnog odredišta onih koji poznaju Krista i onih koji ne poznaju.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je druga smrt?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga