settings icon
share icon
Pitanje

Što je nauk o dostatnosti Biblije? Što to znači da je Biblija dovoljna?

Odgovor


Nauk o dostatnosti Biblije temeljno je načelo kršćanske vjere. Reći da je Biblija dovoljna znači da je Biblija sve što trebamo da nas opremi za život vjere i služenja. Ona pruža jasan prikaz Božje namjere da obnovi narušen odnos između sebe i čovječanstva kroz Njegovog Sina Isusa Krista. Biblija nas podučava o vjeri, izboru i spasenju po Isusovoj smrti na križu i uskrsnuću. Niti jedni drugi spisi nisu potrebni da bi se ta dobra vijest razumjela, niti se bilo koji drugi spisi zahtijevaju da nas opreme za život u vjeri.

Pod „Pismom“ kršćani misle i na Stari i Novi zavjet. Apostol Pavao je izjavio da su Sveta pisma ta „koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu. Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo“ (2. Timoteju 3,15-17 VB). Ako je Biblija „od Boga nadahnuta“, onda nije od čovjeka nadahnuta. Iako su je pisali ljudi, to su bili sveti Božji ljudi „nošeni Duhom Svetim“ (2. Petrova 1,21). Nijedno djelo ljudskom rukom pisano nije dovoljno da nas opremi za svako dobro djelo; samo Riječ Božja to može. Nadalje, ako je Biblija dostatna da nas potpuno opremi, onda ništa više nije potrebno.

Kološanima 2 govori o opasnostima s kojima se crkva suočava kada se dostatnost Pisma dovodi u pitanje ili kada se Pismo spaja s izvanbiblijskim spisima. Pavao je upozoravao crkvu u Kolosima: „Pazite da vas tko ne odvuče mudroljubljem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista“ (Kološanima 2,8 VB). Juda je još izravniji: „Ljubljeni, dok sam sa svom brižljivošću nastojao pisati vam o zajedničkome spasenju, imao sam potrebu napisati vam kako bih vas potaknuo da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima“ (Juda 1,3 VB). Zapazite izraz „jednom zauvijek“. Ovo jasno pokazuje da bez obzira koliko pobožan bio pastor, teolog ili denominacijska crkva iz koje dolaze, ni na jedan drugi spis ne treba gledati kao da je jednak Božjoj Riječi ili da upotpunjuje Božju Riječ. Biblija sadrži sve što je potrebno da vjernik razumije Božji karakter, ljudsku prirodu i nauk o grijehu, nebu, paklu i spasenju po Isusu Kristu.

Možda se najbolji stihovi po pitanju dostatnosti Biblije nalaze u knjizi Psalama. U Psalmu 19,7-14, David se raduje u Božjoj Riječi, izjavljujući da je savršena, pouzdana, ispravna, veseli srce, prosvjetljuje, istinita i pravedna u cijelosti. Budući da je Biblija savršena, nijedan drugi spis nije potreban.

Dostatnost Pisma je danas pod napadom, i nažalost, taj napad dolazi previše često u naše vlastite crkve. Svjetovne tehnike upravljanja, metode vođenja mase, zabave, izvanbiblijska otkrivenja, misticizam i psihološko savjetovanje izjavljuju da Biblija i njezina pouka nisu dovoljni za kršćanski život. No, Isus je rekao: „Ovce moje slušaju glas moj; i ja ih poznajem, i one me slijede (Ivan 10,27 VB). Njegov glas je sve što trebamo čuti, a Biblija je Njegov glas, koji je potpun i sasvim dovoljan.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je nauk o dostatnosti Biblije? Što to znači da je Biblija dovoljna?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries