settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između ceremonijalnog zakona, moralnog zakona i sudskog zakona u Starom zavjetu?

Odgovor


Božji zakon dan Mojsiju opsežan je skup smjernica kako bi se osiguralo da ponašanje Izraelaca odražava njihov status Božjeg izabranog naroda. Obuhvaća moralno ponašanje, njihov položaj kao božanskog primjera drugim narodima i sustavne postupke priznavanja Božje svetosti i grešnosti čovječanstva. U pokušaju da bolje razumiju svrhu ovih zakona, Židovi i kršćani ih kategoriziraju. To je dovelo do razlike između moralnog zakona, ceremonijalnog zakona i sudskog zakona.

Moralni zakon
Moralni zakoni, ili mishpatim, odnose se na pravdu i osudu i često se prevode kao „odredbe“. Navodno se mishpatim temelji na Božjoj svetoj prirodi. Kao takve, uredbe su svete, pravedne i nepromjenjive. Njihova je svrha promovirati dobrobit onih koji su poslušni. Vrijednost zakona se zdravim razumom smatra očiglednim. Moralni zakon obuhvaća propise o pravdi, poštovanju i spolnom ponašanju te uključuje Deset zapovijedi. Također uključuje kazne za nepoštivanje propisa. Moralni zakon ne upućuje ljude na Krista; samo osvjetljava palo stanje cijelog čovječanstva.

Moderni protestanti su podijeljeni oko primjenjivosti mishpatima u crkvenom dobu. Neki vjeruju da Isusova tvrdnja da će zakon ostati na snazi sve dok zemlja ne prođe (Matej 5,18) znači da su vjernici još uvijek vezani za njega. Drugi, međutim, razumiju da je Isus ispunio ovaj zahtjev (Matej 5,17), i da smo umjesto toga pod Kristovim zakonom (Galaćanima 6,2), za koji se smatra da podrazumijeva „ljubite Boga i ljubite druge“ (Matej 22,36-40). Iako mnogi moralni zakoni u Starom zavjetu daju izvrsne primjere kako ljubiti Boga i ljubiti druge, te sloboda od zakona nije dozvola za grijeh (Rimljanima 6,15), nismo posebno vezani mishpatimom.

Ceremonijalni zakon
Ceremonijalni zakoni se na hebrejskom nazivaju hukkim ili chuqqah, što doslovno znači „narodni običaj“; riječi se često prevode kao „statuti“. Ovi zakoni usmjeravaju pozornost pristaše na Boga. Uključuju upute o ponovnom stjecanju ispravne pozicije pred Bogom (npr. žrtve i druge ceremonije u vezi s „nečistoćom“), sjećanja na Božje djelo u Izraelu (npr. blagdani i svetkovine), posebne propise namijenjene razlikovanju Izraelaca od njihovih poganskih susjeda (npr. prehrana i ograničenja u odijevanju) i znakove koji ukazuju na dolazak Mesije (npr. subota, obrezanje, Pasha i otkupljenje prvorođenih). Neki Židovi vjeruju da obredni zakon nije utvrđen. Smatraju da, kako se društva razvijaju, tako se mijenjaju i Božja očekivanja o tome kako bi se Njegovi sljedbenici trebali odnositi prema Njemu. Ovo gledište nije naznačeno u Bibliji.

Kršćani nisu vezani obrednim zakonom. Budući da crkva nije izraelska nacija, spomen-blagdani poput blagdana sedmica i Pashe ne vrijede. Galaćanima 3,23-25 objašnjava da otkad je Isus došao, od kršćana se ne traži žrtvovanje ili obrezivanje. U protestantskim crkvama još uvijek se vode rasprave o primjenjivosti subote. Neki kažu da njena uključenost u Deset zapovijedi daje težinu moralnom zakonu. Drugi citiraju Kološanima 2,16-17 i Rimljanima 14,5 kako bi objasnili da je Isus ispunio subotu i postao naš subotnji odmor. Kao što Rimljanima 14,5 kaže: „Samo neka je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje.“ Primjenjivost starozavjetnog zakona u životu kršćanina uvijek se odnosila na njegovu korisnost u ljubavi prema Bogu i drugima. Ako netko osjeća da mu svetkovanje subote pomaže u tome, slobodno je može svetkovati.

Sudsko/Građansko pravo
Westminsterska ispovijest dodaje kategoriju sudskog ili građanskog prava. Ovi su zakoni posebno dani za kulturu i mjesto Izraelaca i obuhvaćaju sav moralni zakon osim Deset zapovijedi. To uključuje sve, od ubojstva do naknade za čovjeka koji je izboden od vola i odgovornosti čovjeka koji je iskopao jamu da spasi zarobljenog magarca svog bližnjega (Izlazak 21,12-36). Budući da Židovi nisu vidjeli razliku između svog morala propisanog od Boga i svojih kulturnih odgovornosti, ovu kategoriju koriste kršćani mnogo više nego židovski učenjaci.

Podjela židovskog zakona u različite kategorije ljudska je konstrukcija osmišljena kako bi se bolje razumjelo Božju prirodu i definiralo koje zakone kršćani crkvene dobi i dalje moraju slijediti. Mnogi vjeruju da ceremonijalni zakon nije primjenjiv, ali nas Deset zapovijedi obvezuje. Sav je zakon koristan za pouku (2. Timoteju 3,16) i ništa u Bibliji ne ukazuje na to da je Bog namjeravao razlikovati kategorije. Kršćani nisu pod zakonom (Rimljanima 10,4). Isus je ispunio zakon, čime je ukinuo razliku između Židova i pogana „da u sebi, uspostavljajući mir, od dva načini jednoga novoga čovjeka i da oba u jednome tijelu pomiri s Bogom po križu“ (Efežanima 2,15-16).EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koja je razlika između ceremonijalnog zakona, moralnog zakona i sudskog zakona u Starom zavjetu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries