settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu biti siguran da ću ići u raj kad umrem?

Odgovor


Znaš li sigurno da imaš vječni život i da ćeš nakon smrti ići u raj? Bog želi da budeš siguran! Biblija kaže: »Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život« (1. Ivanova 5,13). Zamisli da stojiš pred Bogom sada i on te pita: »Zašto bih te pustio u raj?« Što bi mu rekao? Možda ne znaš što odgovoriti. Ono što trebaš znati jest da nas Bog voli i da nam je omogućio da možemo sigurno znati gdje ćemo provesti vječnost. U tome smislu Biblija izjavljuje: »Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni« (Ivan 3,16).

Najprije trebamo razumjeti problem koji nas odvaja od raja. Problem je sljedeći – naša grješna narav sprječava nas da imamo odnos s Bogom. Mi smo grješnici po prirodi i po izboru. »Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave« (Rimljanima 3,23). Mi ne možemo sami sebe spasiti. »Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao« (Efežanima 2,8-9). Mi zaslužujemo smrt i pakao. »Jer je plaća grijeha smrt« (Rimljanima 6,23).

Bog je svet i pravedan, stoga mora kazniti grijeh. Ipak nas ljubi i omogućio nam je oproštenje grijeha. Isus je rekao: »Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni« (Ivan 14,6). Isus je umro za nas na križu: »Jer Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu« (1. Petrova 3,18). Isus je uskrsnuo od mrtvih: »Bio je predan zbog naših grijeha i uskrsnuo je radi našeg opravdanja« (Rimljanima 4,25).

Dakle, da se vratimo na početno pitanje – »Kako mogu biti siguran da ću ići u raj kad umrem?« Odgovor je sljedeći – vjeruj u Isusa Krista i spasit ćeš se (Djela 16,31). »A svima koji ga primiše, koji vjeruju u njegovo ime, dade vlast da postanu djeca Božja« (Ivan 1,12). Možeš primiti vječni život kao BESPLATAN dar. »Milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu« (Rimljanima 6,23). Možeš živjeti punim i smislenim životom upravo sada. Isus je rekao: »Ja sam došao da imaju život, i da ga imaju u izobilju« (Ivan 10,10). Možeš provesti vječnost s Isusom u raju, jer je On obećao: »Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja« (Ivan 14,3).

Ako želiš prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja i primiti oproštenje od Boga, ovo je molitva koju možeš moliti. Izgovaranje ove molitve, ili bilo koje druge molitve, neće te spasiti. Od grijeha te može spasiti jedino vjera u Isusa Krista. Ova molitva je tek jedan od načina na koji Bogu možeš izraziti svoju vjeru u Njega i zahvaliti mu što ti je omogućio spasenje. »Bože, znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju zaslužujem i oprostio mi zbog vjere u Njega. Okrećem se od svoga grijeha i pouzdajem se u Tebe za spasenje. Hvala Ti za Tvoju predivnu milost i oproštenje! Amen!«

Jeste li na osnovu ovoga što ste pročitali donijeli odluku da ćete slijediti Krista? Ako jeste, molimo vas da pritisnete tipku »Danas sam prihvatio Krista« dolje.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Kako mogu biti siguran da ću ići u raj kad umrem?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries