Zašto je Bog otvrdnuo faraonovo srce?Pitanje: Zašto je Bog otvrdnuo faraonovo srce?

Odgovor:
Izlazak 7:3-4 kaže: „Ja ću učiniti da otvrdne srce faraonu, i umnožit ću znakove i čudesa u zemlji egipatskoj. Kako vas faraon neće poslušati, ja ću staviti svoju ruku na Egipat: strašno kažnjavajući, izbacit ću svoje čete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje.“ Čini se nepravednim da Bog otvrdne faraonovo srce i onda kazni faraona i Egipat zbog onoga što je faraon odlučio dok je njegovo srce bilo otvrdnuto. Zašto bi Bog otvrdnuo faraonovo srce tako da može još strašnije osuditi Egipat dodatnim mukama?

Kao prvo, faraon nije bio neki nevin ili pobožan čovjek. On je bio brutalan diktator koji je nadgledao strašno zlostavljanje i ugnjetavanje Izraelaca, kojih je u to vrijeme vjerojatno bilo preko milijun i pol. Egipatski faraoni 400 godina su držali Izraelce kao robove. Faraon prije ovoga – a možda čak baš taj faraon – naredio je da se sva muška djeca Izraelaca ubijaju čim se rode (Izlazak 1:16). Bog je otvrdnuo srce faraona koji je bio zao čovjek, a nacija kojom je vladao složila se, ili se barem nije suprotstavljala, njegovim zlim djelima.

Kao drugo, prije prve nevolje koju je Bog poslao, faraon je otvrdnuo vlastito srce kada nije htio pustiti Izraelce. „Faraon bijaše tvrdokorna srca“ (Izlazak 7:13, 22; 8:19). „Kad je faraon vidio da je nastupilo olakšanje, srce mu otvrdnu“ (Izlazak 8:11). „Ali opet ukruti faraon srce svoje“ (Izlazak 8:27). Faraon je mogao poštedjeti Egipat od svih nevolja da nije ukrutio svoje srce. Bog je faraonu davao izrazito oštra upozorenja o osudi koja će doći. Faraon je odlučio donijeti osudu na sebe i na svoj narod kada je otvrdnuo svoje srce i oglušio se na Božje zapovijedi.

Kao posljedica tvrdoće faraonova srca, Bog je još više otvrdnuo njegovo srce, te dozvolio posljednjih nekoliko pošasti (Izlazak 9:12; 10:20, 27). Faraon i Egipat donijeli su na sebe osudu zbog 400 godina ropstva i masovnih ubojstava. Budući da je plaća grijeha smrt (Rimljanima 6:23), a faraon i Egipćani su strašno sagriješili protiv Boga, Bog bi bio pravedan i da je u potpunosti istrijebio sve Egipćane. Dakle, to što je Bog otvrdnuo faraonovo srce nije bilo nepravedno, kao što nije bilo nepravedno to što je doveo dodatne pošasti protiv Egipta. Koliko god su te pošasti bile strašne, one zapravo pokazuju Božje milosrđe što nije u potpunosti uništio Egipat, što bi bila posve pravedna kazna.

Rimljanima 9:17-18 kaže: „Jer Pismo veli za faraona: 'Upravo sam te zato stvorio da na tebi pokažem svoju snagu i da se razglasi moje ime po svoj zemlji.' Tako dakle: iskazuje milosrđe komu hoće, a čini tvrdokornim koga hoće.“ S ljudske perspektive, čini se da je Bog u krivu kada nekoga otvrdne i onda kazni onoga koga je otvrdnuo. Pa ipak, Biblija kaže da smo svi sagriješili protiv Boga (Rimljanima 3:23), te da je smrt pravedna kazna za grijeh (Rimljanima 6:23). Dakle, to što Bog otvrdnjava i kažnjava osobu nije nepravedno. To je zapravo milosrdno u usporedbi s onime što ta osoba zaslužuje.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Zašto je Bog otvrdnuo faraonovo srce?