Što je biblijska tipologija?


Pitanje: Što je biblijska tipologija?

Odgovor:
Tipologija je posebna vrsta simbolike. (Simbol je nešto što predstavlja nešto drugo.) Tip možemo definirati kao „proročki simbol", jer su svi tipovi reprezentacije nečega, ali budućeg. Točnije, tip u Svetom pismu je osoba ili predmet u Starom zavjetu koji naviješta osobu ili predmet u Novom zavjetu. Na primjer, potop iz Noinog doba (Postanak 6-7) koristi se kao tip krštenja u 1. Petrovoj 3,20-21. Riječ za tip koju Petar koristi je protulik.

Kada kažemo da je netko tip Krista, govorimo da se osoba u Starom zavjetu ponaša na način koji odgovara Isusovom karakteru ili djelovanju u Novom zavjetu. Kada kažemo da je nešto „tipično" za Krista, govorimo da se predmet ili događaj u Starom zavjetu može promatrati kao predstavnik neke Isusove osobine.

Samo Pismo identificira nekoliko starozavjetnih događaja kao tipove Kristovog otkupljenja, uključujući Šator, žrtveni sustav i Pashu. Starozavjetni šator identificira se kao tip u Hebrejima 9,8-9: „Prvi Šator… On je predslika za sadašnje vrijeme." Ulazak velikog svećenika u najsvetije mjesto jednom godišnje pretkazao je posredovanje Krista, našeg Velikog svećenika. Kasnije se za zastor šatora kaže da je tip Krista (Hebrejima 10,19-20) jer je Njegovo tijelo bilo razderano (kao što je bio zastor kada je razapet) kako bi osigurao ulazak u Božju prisutnost onima koji su pokriveni Njegovom žrtvom.

Cijeli se žrtveni sustav promatra kao tip u Hebrejima 9,19-26. Predmeti „prvog zavjeta" bili su posvećeni krvlju žrtve; ovi se predmeti nazivaju „čiste slike onoga što je na nebesima" i „protulik one istinske" (stihovi 23-24). Ovaj odlomak uči da starozavjetne žrtve tipiziraju Kristovu konačnu žrtvu za grijehe svijeta. Pasha je također tip Krista prema 1. Korinćanima 5,7: „Jer je i pasha naša, Krist, za nas žrtvovana." Otkrivanje točno onoga što nas događaji Pashe uče o Kristu je bogata i zahvalna studija.

Trebamo istaknuti razliku između ilustracije i tipa. Tip se uvijek identificira kao takav u Novom zavjetu. Kad biblijski učenik pronalazi povezanost između priče iz Starog zavjeta i Kristova života, jednostavno pronalazi ilustracije, a ne tipove. Drugim riječima, tipologiju određuje Sveto pismo. Duh Sveti nadahnuo je uporabu tipova; ilustracije i analogije rezultat su čovjekove studije. Na primjer, mnogi ljudi vide paralele između Josipa (Postanak 37-45) i Isusa. Poniženje i naknadno proslavljanje Josipa odgovaraju Kristovoj smrti i uskrsnuću. Međutim, Novi zavjet nikada ne koristi Josipa kao Kristov uzor; stoga se Josipova priča ispravno naziva ilustracijom, ali ne i tipom Krista.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je biblijska tipologija?