settings icon
share icon
Pitanje

Koje su knjige Biblije? Što znači da se Biblija sastoji od različitih knjiga?

Odgovor


Biblija je antologija spisa koja uključuje 66 knjiga. Biblija se sastoji od dva dijela, Starog zavjeta i Novog zavjeta. Stari zavjet uključuje 39 knjiga, a Novi zavjet sadrži 27 knjiga.

U Starom zavjetu postoje četiri glavne podjele knjiga. Prva podjela je Petoknjižje, koje obuhvaća Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojeve i Ponovljeni zakon.

Druga podjela su Povijesne knjige, a uključuje dvanaest spisa: Jošua, Suci, Ruta, 1. i 2. Samuelova, 1. i 2. Kraljevima, 1. i 2. Ljetopisa, Ezra, Nehemija i Estera.

Treća podjela su Poetske knjige (ili Mudrosne knjige), a sadrži Joba, Psalme, Izreke, Propovjednika i Solomonovu pjesmu (ili Pjesmu nad pjesmama).

Četvrta podjela su Proročke knjige, a uključuje pet glavnih proroka (Izaija, Jeremija, Tužaljke, Ezekiel i Daniel) i dvanaest manjih proroka (Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija i Malahija).

Novi zavjet također uključuje četiri glavne podjele. Prva podjela su Evanđelja koja čine Matej, Marko, Luka i Ivan.

Druga podjela uključuje Povijesnu knjigu, Djela apostolska.

Treća podjela su Poslanice. One uključuju trinaest Pavlovih poslanica (Rimljanima, 1. i 2. Korinćanima, Galaćanima, Efežanima, Filipljanima, Kološanima, 1. i 2. Solunjanima, 1. i 2. Timoteju, Titu i Filemonu) i osam Općih poslanica (Hebrejima, Jakovljeva, 1. i 2. Petrova, 1., 2. i 3. Ivanova i Judina).

Četvrta podjela uključuje Proročku knjigu, knjigu Otkrivenja.

Ovih 66 knjiga napisano je tijekom otprilike 1400 godina od strane 40 različitih autora na hebrejskom, aramejskom i grčkom jeziku. Spisi su potvrđeni od strane ranih crkvenih vođa (židovskih vođa u slučaju starozavjetnih spisa). Tih 66 knjiga Biblije nadahnute su Božje riječi koje se koriste za postajanje učenicima (Matej 28,18-20) i današnju izgradnju vjernika (2. Timoteju 3,16-17). Biblija nije stvorena pukom ljudskom mudrošću, već je bila nadahnuta od Boga (2. Petrova 1,20-21) i trajat će zauvijek (Matej 24,35).

Dok Biblija govori o mnogim temama, njezina je središnja poruka da je židovski Mesija, Isus Krist, došao na svijet kako bi osigurao put spasenja za sve ljude (Ivan 3,16). Osoba može biti spašena samo kroz Isusa Krista Biblije (Ivan 14,16; Djela 4,12). „Dakle, vjera dolazi od poruke, a poruka po riječi Božjoj" (Rimljanima 10,17).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koje su knjige Biblije? Što znači da se Biblija sastoji od različitih knjiga?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries