settings icon
share icon
Pitanje

Kakav je bio starozavjetni način spasenja?

Odgovor


Kako su ljudi bili spašeni u vrijeme Starog zavjeta za neke je zbunjujuće pitanje. Znamo da, u doba Novog zavjeta, spasenje dolazi milošću po vjeri u Isusa Krista (Ivan 1,12; Efežanima 2,8-9). Isus je Put (Ivan 14,6). Ali koji je bio put prije Krista?

Uobičajeno pogrešno shvaćanje o starozavjetnom načinu spasenja je da su Židovi bili spašeni držanjem Zakona. No iz Pisma znamo da to nije istina. Galaćanima 3,11 kaže: „A da se po Zakonu nitko ne opravdava pred Bogom, očigledno je, jer: 'Pravednik će od vjere živjeti'.“ Neki bi mogli odbaciti ovaj stih kao da se odnosi samo na Novi zavjet, ali Pavao citira Habakuka 2,4 – spasenje po vjeri, bez Zakona, bilo je starozavjetno načelo. Pavao je poučavao da je svrha Zakona da nam služi kao „skrbnik da nas dovede do Krista, da budemo vjerom opravdani“ (Galaćanima 3:24). Također, u Rimljanima 3,20 Pavao ističe da držanje Zakona nije spasilo ni starozavjetne ni novozavjetne Židove jer se „djelima Zakona neće pred njim opravdati ni jedno tijelo“. Zakon nikada nije imao namjeru da nekoga spasi; svrha Zakona bila je da nas učini svjesnima grijeha.

Ako starozavjetni način spasenja nije držanje Zakona, kako su se onda ljudi spašavali? Srećom, odgovor na to pitanje lako se pronalazi u Svetom pismu, tako da nema sumnje o tome kakav je bio starozavjetni način spasenja. U Rimljanima 4, apostol Pavao vrlo jasno kaže da je starozavjetni put spasenja bio isti kao i novozavjetni put, koji je samo milošću, samo po vjeri, samo u Krista. Da bi to dokazao, Pavao nas upućuje na Abrahama, koji je spašen vjerom: „Povjerova Abraham Bogu i to mu se uračuna kao pravednost“ (Rimljanima 4,3). Pavao ponovno citira Stari zavjet kako bi dokazao svoju tvrdnju – ovaj put Postanak 15,6. Abraham nije mogao biti spašen držanjem Zakona, jer je živio više od 400 godina prije nego što je Zakon dan!

Pavao zatim pokazuje da je David također spašen vjerom (Rimljanima 4,6-8, citirajući Psalam 32,1-2). Pavao nastavlja utvrđivati da je starozavjetni način spasenja bio samo po vjeri. U Rimljanima 4,23-24 piše: „Ali nije samo za njega napisano da mu se uračunalo, nego i za nas kojima će se uračunati: nama koji vjerujemo u onoga koji je od mrtvih uskrisio Isusa, Gospodina našega.“ Drugim riječima, pravednost se „pripisuje“ ili daje onima koji vjeruju u Boga – Abraham, David i svi mi dijelimo isti način spasenja.

Velik dio poslanica Rimljanima i Galaćanima govori o činjenici da postoji samo jedan način spasenja i samo jedna poruka evanđelja. Kroz povijest ljudi su pokušavali izopačiti evanđelje dodajući mu ljudska djela, zahtijevajući da se učine određene stvari da bi se „zaslužilo“ spasenje. No jasna poruka Biblije je da je put spasenja uvijek bio po vjeri. U Starom zavjetu bila je to vjera u obećanje da će Bog jednog dana poslati Spasitelja. Oni koji su živjeli u vrijeme Staroga zavjeta iščekivali su Mesiju i vjerovali su Božjem obećanju o dolasku Sluge Gospodnjega (Izaija 53). Oni koji su iskazivali takvu vjeru bili su spašeni. Danas se osvrćemo na život, smrt i uskrsnuće Spasitelja i spašeni smo vjerom u pomirenje Isusa Krista za naše grijehe (Rimljanima 10,9-10).

Evanđelje nije isključivo novozavjetna poruka. Stari zavjet je također sadržavao: „A Pismo je, predvidjevši da će Bog po vjeri opravdavati pogane, unaprijed propovijedalo Abrahamu evanđelje, rekavši: 'U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi.' Tako su oni koji su od vjere blagoslovljeni s vjernim Abrahamom“ (Galaćanima 3,8-9, citirajući Postanak 12,3).

Već u Postanku 3,15 vidimo obećanje dolaska Spasitelja, a kroz Stari zavjet postoje stotine obećanja da će Mesija „spasiti svoj narod od grijeha njihovih“ (Matej 1,21; usp. Izaija 53,5-6). Jobova vjera bila je u činjenici da je znao da njegov „Otkupitelj živi i da će on u posljednji dan nad zemljom ustati“ (Job 19,25). Jasno je da su starozavjetni sveci bili svjesni obećanog Otkupitelja i bili spašeni vjerom u tog Spasitelja, na isti način na koji se ljudi spašavaju danas. Nema drugog načina. Isus je „kamen koji ste vi graditelji prezreli, ali koji je postao glavni kamen ugaoni. I nema ni u kome drugom spasenja: jer nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu se moramo spasiti“ (Djela 4,11-12, citirajući Psalam 118,22).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Kakav je bio starozavjetni način spasenja?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries