settings icon
share icon
Pitanje

Što možemo naučiti iz Sarinog života?

Odgovor


Saraja je započela svoj život u poganskom svijetu Ur, u zemlji Kaldeja, koja se nalazila u području koje je danas poznato kao Irak. Bila je polusestra, kao i žena, Abrama, koji će se zvati Abraham. Saraja i Abram su imali istoga oca, ali različite majke, prema Postanku 20,12. U to je vrijeme genetika bila čišća nego danas, a mješoviti brakovi nisu bili štetni za potomstvo zajednica među rodbinom. Također, budući da su ljudi običavali provoditi život okupljeni obiteljski, prirodan tijek bio je da se odabiru partneri iz svojih plemena i obitelji.

Kad se Abram prvi put susreo sa živim Bogom, povjerovao mu je (Postanak 12,1-4; 15,6) i slijedio ga, poslušavši Njegovu zapovijed da napusti svoj dom i ode na mjesto za koje nikad nije čuo, još manje vidio. Saraja je otišla s njim.

Njihovo ih je putovanje dovelo do područja koje se zove Haran (Postanak 11,31). Abramov otac, Terah, preminuo je u ovom gradu, a Abram, Saraja i njihov nećak Lot sa svojom pratnjom nastavili su put, dopuštajući Bogu da ih vodi. Bez smještaja i bez modernih pogodnosti, putovanje je moralo biti vrlo teško za sve, posebno za žene. Tijekom njihova putovanja u zemlji je vladala glad, što je nagnalo Abrama i Saraju da odu u Egipat (Postanak 12,10). Kad su to učinili, Abram se bojao da će ga Egipćani ubiti jer je Saraja bila lijepa i željeli bi je za ženu. Stoga je zamolio Saraju da svima kaže da je ona Abramova sestra – što je tehnički bila istina, ali je također trebala obmanuti. Saraja je odvedena u faraonovu kuću, a s Abramom su zbog nje dobro postupali. No Bog je udario faraonovu kuću i laž para bila je otkrivena. Faraon je vratio Saraju Abramu i poslao ih na put (Postanak 12). Saraja i Abram su se vratili u zemlju koja je danas poznata kao Izrael. Na svojim su putovanjima stekli mnogo posjeda i mnogo bogatstva, pa su se Lot i Abram složili da se razdvoje kako bi ogromna stada stoke imala odgovarajuće tlo za ispašu (Postanak 13,9).

Saraja je bila neplodna, što je bilo pitanje osobne nevolje kao i kulturne sramote. Abram je bio zabrinut da neće imati nasljednika. No Bog je Abramu dao viziju u kojoj mu je obećao sina i da će njegovi potomci biti brojni kao zvijezde na nebu (Postanak 15). Bog je također Abrahamovom potomstvu obećao zemlju Kanaan. Problem je bio u tome što je Saraja bila bez djece. Deset godina nakon što je Bog dao svoje obećanje Abramu, Saraja je, slijedeći kulturne norme, predložila Abramu da ima dijete s njezinom sluškinjom Hagarom. Dijete rođeno u toj zajednici smatralo bi se Sarajinim. Abram je pristao, a Hagara je začela sina – Jišmaela. Ali Hagara je počela gledati Saraju s prezirom, a Saraja je počela postupati s Hagarom grubo, toliko da je Hagara pobjegla. Bog je susreo Hagaru u pustinji i ohrabrio je da se vrati Abramu i Saraji, što je ona i učinila (Postanak 16).

Trinaest godina nakon što je Jišmael rođen, Bog je ponovno potvrdio svoj savez s Abramom, ovaj put mu dajući znak obrezanja, kao i promjenu imena. Abram, što znači „uzvišeni otac“, postao je Abraham, što znači „otac mnoštva“. Bog je također promijenio Sarajino ime, što znači „moja princeza“, u Sara, što znači „majka naroda“. Bog je rekao Abrahamu da će mu dati sina preko Sare. Ovaj sin – Izak – bit će onaj s kojim će Bog uspostaviti svoj savez. Bog će također blagosloviti Jišmaela, ali Izak je bio sin obećanja preko kojega će narodi biti blagoslovljeni (Postanak 17). Izak znači „on se smije“. Abraham se nasmijao na činjenicu da bi sa 100 godina mogao imati sina sa Sarom, koja je imala 90 godina i bila nerotkinja cijeli život. I Sara se smijala toj mogućnosti (Postanak 18,9-15).

Ubrzo nakon što je Bog obećao Abrahamu i Sari sina, uništio je Sodomu i Gomoru, ali je spasio Abrahamova nećaka Lota (Postanak 19). Abraham i Sara su putovali prema Negebu i boravili u Geraru (Postanak 20,1). Abraham je ponovno tražio od Sare da laže o svom identitetu, a kralj Gerara uzeo je Saru za ženu. Ali Bog je zaštitio Saru, preko koje će se roditi Izak. Kralj Abimelek nije imao nikakav odnos s njom. Bog je upozorio Abimeleka u snu, a kralj ne samo da je žrtvovao Bogu u znak pokajanja, već je dao darove Abrahamu i Sari i dopustio im da žive u zemlji (Postanak 20).

Bog je ostao vjeran svom obećanju da će Abrahamu i Sari dati sina. Dali su mu ime Izak, „i reče Sara: 'Bog je učinio da se smijem; tako da će se svatko tko to čuje smijati sa mnom.' I reče ona: 'Tko bi ikada rekao Abrahamu da će Sara djecu dojiti? Jer sina mu rodih u njegovoj starosti'“ (Postanak 21,6-7). Iako se možda prije smijala u nevjerici i tajnosti, sada se Sara smijala od radosti i željela je da se zna njezina situacija. Bog je bio vjeran svom obećanju i blagoslovio ju.

Nažalost, napetost između Sare i Hagare je ostala. Kad je Izak bio odbijen od prsa, Abraham je priredio gozbu. Ali Jišmael, Hagarin sin, rugao se Izaku. Sara je rekla Abrahamu da se riješi Hagare i Jišmaela i da Jišmael nikada ne smije dijeliti nasljedstvo s Izakom. Abraham se uznemirio zbog toga, ali Bog mu je rekao da učini ono što je Sara rekla i da će njegovi potomci biti izbrojani preko Izaka. Abraham je otjerao Hagaru i Jišmaela, a Bog se pobrinuo za njihove potrebe (Postanak 21,8-21). Nakon toga je Bog iskušao Abrahama tražeći od njega da žrtvuje Izaka. Abraham je bio voljan odreći se svog sina, vjerujući da će Bog nekako ipak ostati vjeran svom obećanju (Postanak 22; Hebrejima 11,17-19).

Sara je bila jednostavna, lijepa (Postanak 12,11) i vrlo humana žena; griješila je, kao i svi mi. Istupila je ispred Boga i pokušala sama riješiti Njegov posao tako što je glupo poslala svoju sluškinju Hagaru Abrahamu da rodi dijete koje je Bog obećao. Čineći to, pokrenula je svađu koja traje već 4.000 godina (Postanak 16,3). Smijala se u nevjerici kada je u dobi od 90 godina čula anđela kako govori Abrahamu da će zatrudnjeti (Postanak 18,12), ali je rodila obećano dijete i živjela još 30 godina, umrijevši u dobi od 127 godina ( Postanak 23,1).

Hebrejima 11,11 koristi Saru kao primjer vjere: „Po vjeri je i Sara zadobila moć da začne sjeme; i rodila je usprkos poodmakloj dobi, jer je vjernim smatrala onoga koji je obećao.“ Prva Petrova 3,5-6 koristi Saru kao primjer svete žene koja se pouzdala u Boga i koja se ukrasila podložnošću svom mužu. Sara je dragovoljno napustila svoj dom i zakoračila u nepoznato kako bi slijedila Abrahama, dok je on slijedio upute Boga kojeg ona u to vrijeme nije poznavala. Podnijela je mnogo kako bi svom mužu osigurala nasljednika i zaštitila muža u opasnim zemljama. Na kraju je imala dovoljno vjere da vjeruje da će ona i njezin muž, u dobi od 90 i 100 godina, donijeti obećanog nasljednika, Izaka. Iako je živjela u svijetu opasnosti i zbrke, Sara je ostala čvrsta u predanosti svom mužu i Bogu, a njezina je predanost nagrađena blagoslovom.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što možemo naučiti iz Sarinog života?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries