settings icon
share icon
Pitanje

Melyek Jézus alapvető tanításai?

Odgovor


Jézus Krisztus tanításai annyira mélyenszántóak, és mégis olyan ék-egyszerűek, hogy egy gyermek, vagy egy szellemi fogyatékos embertársunk is képes helyesen megérteni azokat. Bár igen magas és jelentős szellemi kinyilatkoztatásokról van szó, mindennapi apró-cseprő ügyeink helyes vezetésénél is nélkülözhetetlenek. Jézus, lényegében véve, azt tanította, hogy az Ő személyében teljesedtek be a teljes világot megváltó Messiásról szóló próféciák, továbbá hogy Istennek nem lehet úgy megfelelni, hogy csak a szemeknek szolgálva "tartjuk meg" parancsolatait. Afelől is biztosított bennünket, hogy mindenki megváltásban részesül, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus maga Isten, valamint hogy a hitetlenek és meg nem tért szívű emberek ítéletének a napja nem várat magára, hanem előre elrendelt időben eljön.

Jézus Krisztus világos tanítása szerint minden embernek szüksége van megváltásra, ugyanakkor az adott személy világi státusza cseppet sem befolyásolja az Isten szemében való értékét. Az Úr Jézus az élet minden elképzelhető területéről hív és ment meg embereket. Az ember múltban elkövetett bűneinek mélysége vagy mennyisége cseppet sem gátolja Őt abban, hogy a megváltás ajándékában részesítse teremtményét. Jézus a tanítványait is arra buzdította, hogy Őhozzá hasonló módon bocsássanak meg mindenkinek (Máté 18:21-35; Lukács 7:47).

Zákeus egy mindenki által mélyen megvetett gazdag adószedő volt (Lukács 19:7), Jézus azonban vele is időt töltött, hozzá is lehajolt, és a következő szavakkal vigasztalta: "Ma lett idvessége e háznak" (Lukács 19:9). Ezt azért mondta az Úr, mert Zákeus ekkor már teljes szívből bízott Őbenne, amit mi sem mutat jobban, mint hogy belátta és megbánta múltbéli bűneit, és az életét mások mételyezése helyett embertársai megsegítésének szentelte (Lukács 19:8). Egy másik alkalommal az Úr így tanította az Őt és áldott tevékenységét gonosz szemmel néző magabírókat: "Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett" (Lukács 19:10). Ő nem tekintett az elveszett ember magas-, vagy éppen megvetett személyére, Neki nem számított, hogy a bűneiben fuldokló teremtménye egyszerű tengeri-parasztember, fényes páncélú római tisztségviselő, megfáradt prostituált, vagy nagy tudású karrierista farizeus. Minden embernek újjá kell születnie Isten Szent Lelke által — tanította világosan (János 3:3).

Jézus tanításának magva, hogy az Istenhez vezető egyetlen út nem büszke emberi törekvéseink mocskos rongyra hasonlító "jó tettein" keresztül vezet, hanem kizárólag a kegyelemből kapott hit által. Urunk világos szavai szerint csak az Istenbe vetett hit képes megigazítani (a szó eredeti jelentése: igazzá tenni) az embert, azokat pedig, akik minden hitüket saját tetteik és lényük vélt tisztaságába vetették, kemény beszédekkel szorongatta (Máté 7:22-28).

Az egyszeri gazdag ifjú így kereste Jézus tanácsát: "...Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?" (Márk 10:17). Jézus ekkor így felelt neki: "... Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten" (Márk 10:18). Az Úr Jézus ezzel sem isteni mivoltát-, sem pedig isteni jóságát nem tagadta, hanem sokkal inkább arra világított rá, hogy ez a fiatalember (még) nem engedte be szívébe azt a soha el nem múló igazságot, mely szerint Jézus Krisztus maga a várt Messiás. Kérdésével egyben arra is utalt, hogy minden tett, amiről az ember azt gondolja, hogy érdemessé teszi őt Isten előtt, valójában tökéletlen és hamis. Egyszerűen nem létezik egy olyan tett sem, amivel jó színben tüntethetnénk fel magunk Isten előtt, egyetlen jó cselekedetünk sem képes Isten tökéletes mércéjét betölteni, és örök életet "szerezni" (János 14:6). Jézus korának zsidó szellemi vezetői ugyanazon a tévúton vesztegeltek, mint a gazdag ifjú. Ez tanításaikban is tettenérhető. Nézeteik szerint ugyanis Isten törvénye betartásának az a jussa(!), hogy Isten elfogad minket. Ez az eredendő bűnben fogant, beteg emberi gondolkodás sajnos igen jó egészségnek örvend napjainkban is. Emberek tömegei hiszik hibásan azt, hogy vélt "jó" életvezetésük és megannyi "jó" tetteik által bebocsátást nyernek Isten országába. Ez a gondolat az összes-, tehát az összes vallás magvát képezi, a Biblia tanításával viszont szöges ellentétben áll. "Na de, ha minden vasárnap egy teljes órára valami díszes-, vagy éppen dísztelen épületben testben jelen vagyok, majd nagy kegyesen ürítem zsebeim aprópénztartalmát, meg neves napokon hókiflit sütök a gyülekezeti alkalmakra, akkor a mennybe jutok, vagy talán tévedek?"

Az Úr Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy el kell engednie minden vagyonát és követnie kell Őt (Márk 10:21). Azonban nem azért tanácsolta neki, hogy adja mindenét a szegényeknek, mert az adakozás által bárki is jó emberré válhatna, hanem pontosan azért, mert jól látta, hogy ennek az embernek a pénz volt az istene. A fiatalember úgy vélte, hogy ő aztán igenis betartotta a törvény minden rendelését, csak éppen azt nem vette észre, hogy bálványimádó fösvénységével emberi "jó tetteinek" ingatag kártyavárát porig rombolta. Igen szomorúan fordult el tehát Jézustól, "mert sok jószága vala" (Márk 10:22). Jézus Krisztus azt tanította, hogy egyedül Ő az örök élet forrása. Ha valaki tehát örök élet örökösévé szeretne válni, és nem elégtelen emberi tettei jogos jussát — az örök kárhozat gyalázatát — akarja aratni, akkor egyedül Jézus Krisztusba kell vesse minden bizodalmát, egyedül Őt kell követnie, és a világ összes színes és szagos csábításával szemben egyedül Őt szabad Istenként tisztelnie (János 6:45–51; 8:31; 10:27; 15:4, 14).

Jézus Krisztus tanításának középpontjában Isten eljövendő királyságának örömhíre állt. Az "Isten országa" és a "mennyek országa" kifejezés csak Máté evangéliumában 45-ször szerepel. Ezen felül Jézus számos példázatban tanította az embereket Isten országáról (Máté 13:3–9; 13:24–30; 13:31–32; 13:33). Földi küldetésének jól meghatározható célja éppen ebben-, azaz Isten eljövendő országának hirdetésében, és a megtérésre való felhívásban állt (Lukács 4:43).

Jézus arról is világosan szólt, hogy Isten országának eljövetele már az Ő földi szolgálatával kezdetét vette. Ennek bizonyítékai mindenütt ott voltak: ősi próféciák teljesedtek be, mikor az Úr vakon születettek szemeit nyitotta meg, halottakat támasztott fel, és megbocsátotta az emberek bűneit, amire persze csak Isten képes. Mindemellett azt is tanította, hogy Isten országának földi kiteljesedése még várat magára (Lukács 9:27). Addig a dicső napig Isten királysága emberi szemmel nem látható módon, követői szívébe öntetik ki, míg egy napon minden szem meglátja majd Jézust mennyei seregek miriádjai között visszatérni (Lukács 13:18-21). Az az ima, amire személyesen a testté lett Isten tanított bennünket, nem véletlenül foglalja magában az Isten országának eljövetelét sürgető fohászt (Máté 6:10). Jézus Krisztus arra is tanította minden követőjét, hogy sose tévesszék szem elől elhívásukat, vagyis azt, hogy ők valósággal olyan eszközök Isten kezében, akik Isten dicsőségének öregbítésére hirdetik embertársaiknak az Úr Jézus Krisztus megváltó kegyelmét, valamint visszajövetelének örömteli hírét. Minél több ember válik a Királyok Királyának követőjévé, annál hamarabb jön el Isten szemmel látható országa is közénk. Maranatha Úr Jézus Krisztus!

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Melyek Jézus alapvető tanításai?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries