settings icon
share icon
Pitanje

Koja su bila Isusova čuda? Koja je čuda Isus činio?

Odgovor


Božje čudo je izvanredan ili neprirodan događaj koji otkriva ili potvrđuje određenu poruku kroz moćno djelo. Isus je činio mnoga čuda. Sva čuda koja je činio bila su da proslavi Boga, pomogne drugima i dokaže da je On doista onaj za koga se predstavljao – Sin Božji. Kada je, na primjer, u Mateju 8 smirio oluju, učenici su bili zapanjeni i pitali su: „Kakav je to čovjek da mu se i vjetrovi i more pokoravaju!“ (27. stih).

Evanđelja bilježe mnoga čuda koja je Isus činio. Naravno, mnogo toga što je Isus činio nije moglo biti zabilježeno u tako kratkim djelima. Ivan slobodno priznaje: „I mnoga druga znamenja učinio je Isus pred svojim učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi… A ima još mnogo toga što je Isus učinio i kada bi se sve to zapisalo, mislim da ni sav svijet ne bi mogao primiti knjige koje bi se napisale (Ivan 20,30 i 21,25).

Različita Evanđelja često bilježe ista čuda, a svako daje malo drugačije pojedinosti. Ponekad je nemoguće znati je li određeno čudo u Evanđeljima samo jedno čudo zabilježeno iz različitih kutova ili su zabilježena dva odvojena čuda. Niti jedan od autora Evanđelja ne mari posebno za strogu kronologiju i ponekad nam ne daju sve pojedinosti koje bi nas mogle zanimati.

Čuda koja je Isus učinio i koja se navode u nastavku grupirana su u široke kategorije s popratnim referencama bez pokušaja utvrđivanja koja su čuda zabilježena više puta i koja mogu biti jedinstvena za svako od Evanđelja:

Čuda ozdravljenja

• Gubavci očišćeni: Matej 8,1-4; Marko 1,41-45; Luka 5,12-14; 17,11-19

• Slijepi progledali: Matej 9,27-31; Marko 8,22-26; 10,46-52 Luka 18,35-43; Ivan 9,1-38

• Ljudi iscijeljeni na daljinu: Matej 8,5-13; Luka 7,2-10; Ivan 4,46-54

• Petrova punica ozdravljena: Marko 1,29-31

• Paralizirani čovjek izliječen: Matej 9,1-8; Marko 2,1-12; Luka 5,17-26

• Ljudi koji su dotakli Isusovu odjeću bivaju izliječeni: Matej 9,20-23; 14,35-36; Marko 5,25-34; 6,53-56; Luka 8,43-48

• Razna iscjeljenja subotom: Marko 3,1-6; Luka 6,6-10; 13,10-17; 14,1-6; Ivan 5,1-18

• Gluhi i nijemi čovjek izliječen: Marko 7,31-37

• Odsječeno uho obnovljeno: Luka 22,47-53

• Istjerani demoni (i specifične fizičke bolesti koje su pratile izliječenu demoniziranost): Matej 9,32-33; 17,14-18; Marko 9,14-29; Luka 9,37-42

• Istjerivanje demona (nisu spomenute posebne fizičke bolesti): Matej 8,28-34; 15,21-28; Marko 1,23-27; 5,1-20; 7,24-30; Luka 4,31-37; 8,26-39

• Mnoštvo izliječeno: Matej 9,35; 15,29-31; Marko 1,32-34; 3,9-12; Luka 6,17-19

• Mrtvi uskrsnuli u život: Matej 9,18-26; Marko 5,21-43; 8,40-56; Ivan 11,1-45

Druga čuda

• Mnoštvo nahranjeno (hrana se umnožava): Matej 14,13-21; 15,32-39; Marko 6,33-44; 8,1-10; Luka 9,12-17; Ivan 6,1-14

• Hodanje po vodi: Matej 14,22-33 (Petar također); Marko 6,45-52; Ivan 6,15-21

• Smirivanje oluje: Matej 8,22-25; Marko 4,35-41; Luka 8,22-25

• Punjenje mreže ribom: Luka 5,1-11; Ivan 21,1-14

• Petar lovi ribu s kovanicom u ustima (za hramski porez): Matej 17,24-27

• Pretvaranje vode u vino: Ivan 2,1-11

• Prokleto stablo usahlo: Matej 21,18-22; Marko 11,12-25

Iz gornjeg popisa vidimo da su velika većina čuda zapisana u Evanđeljima bila čuda iscjeljenja. Dok su oni koji su primili iscjeljenje bili oslobođeni svojih fizičkih bolesti, navedena svrha čuda rijetko je puko ublažavanje fizičke patnje. Čudo ozdravljenja uvijek ukazuje na veću istinu, naime, da je Isus Sin Božji s autoritetom. Kada istjeruje demone, naglašava se Njegova vlast nad njima. Kada liječi subotom, naglašava se Njegov autoritet kao Gospodara subote. Isto tako, mnoga čuda naglašavaju Isusov autoritet nad prirodom.

Ne postoji bolji način za proučavanje Isusovih čuda od čitanja Evanđelja i sastavljanja popisa svakog čuda i objašnjenja koja se nude. (Na primjer, u Ivanu 2 čitamo o Isusu koji pretvara vodu u vino. To je čudo ublažilo potencijalnu neugodnost za domaćina i umirilo Njegovu majku koja ga je zamolila da se uključi, ali primarni je rezultat zabilježen u 11. stihu: „Taj početak čudesa učinio je Isus u Kani galilejskoj te očitovao svoju slavu; i povjerovaše njegovi učenici u njega.“) Ponekad je svrha čuda dana izravno, a ponekad je zabilježena u odgovoru onih koji su ih vidjeli. Isus nikada nije činio čuda samo da bi napravio predstavu. Svako je čudo ukazivalo na veću istinu. Ivan je posebno naglasio ovu poantu govoreći o Isusovim čudima kao „znakovima“.

Hranjenje 5.000 ljudi samo je jedan primjer. Ivan 6 počinje govoreći da su ljudi slijedili Isusa jer su vidjeli znakove. Netko bi pomislio da je to nešto dobro. Isus nastavlja hraniti mnoštvo, preko 5.000 muškaraca plus žene i djecu, sa samo pet kruhova i dvije ribe. Potom je nestao u noći.

Sljedećeg jutra ljudi su ga krenuli tražiti. Isus, međutim, nije impresioniran i suočava se s njihovim sebičnim motivima zašto ga traže: „Zaista, zaista, kažem vam: Tražite me, ali ne zato što ste vidjeli čudesa, nego zato što ste jeli od onih hljebova i nasitili se“ (Ivan 6,26). Ovdje postoji ironija. Tražili su Isusa jer su imali besplatan obrok kao rezultat čuda. Nema sumnje da su mislili da je prilično dobro sudjelovati. Kad bi ih Isus nastavio hraniti, sve bi bilo dobro. Isus, međutim, kaže da zapravo nisu vidjeli „znak“. Vidjeli su čudo, ali nisu mogli vidjeti dalje od kruhova i ribe. „Znak“ koji je Isus učinio označava nešto veće. Iako je mnoštvo vidjelo i sudjelovalo u čudu, propustili su znak koji ih je trebao uputiti na Isusa, Kruh života. Tijekom Isusove službe mnogi su ljudi gledali na Njegova čuda kao svrsishodan cilj, umjesto da ukazuju na nešto veće.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koja su bila Isusova čuda? Koja je čuda Isus činio?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries