Kad je Isus znao da je Bog?Pitanje: Kad je Isus znao da je Bog?

Odgovor:
Isus je oduvijek bio Bog. Iz vječne prošlosti On je druga osoba Trojstva i uvijek će biti. Pitanje kada je nakon utjelovljenja Isus kao čovjek znao da je Bog jest zanimljivo, ali nema odgovora u Pismu. Znamo da je kao odrasla osoba, Isus u potpunosti shvaćao tko je On, izražavajući ovako: „Zaista, zaista, kažem vam, prije negoli Abraham bȋ, ja jesam" (Ivan 8,58). A kad je molio: „I sad, Oče, ti mene proslavi kod sebe slavom što je imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo" (Ivan 17,5 VB).

Također, Isus je kao dijete bio svjestan svoje prirode i djela. Kad je imao dvanaest godina, Josip i Marija poveli su obitelj u Jeruzalem. Na putu kući, bili su zabrinuti što Isus nedostaje na njihovom karavanu. Vratili su se u Jeruzalem i našli Isusa „u Hramu gdje sjedi među učiteljima i sluša ih i postavlja im pitanja" (Luka 2,46). Majka ga je pitala zašto je nestao i tako ih zabrinuo. Isus je odgovorio: „Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi valja biti u onome što je Oca mojega?" (stih 49). Josip i Marija nisu razumjeli Isusove riječi (stih 50). Bez obzira tko oko Njega nije razumio, Isus je očito u vrlo mladoj dobi znao da je Sin Božji i da je Otac predodredio djelo koje je trebao učiniti.

Nakon situacije u hramu, Luka kaže: „I Isus je napredovao u mudrosti i rastu i milosti pred Bogom i ljudima" (Luka 2,52). Da je u ovom trenutku Isus u ljudskom iskustvu znao sve, ne bi trebao „napredovati u mudrosti". Naglašavamo da je to iskustvo Isusa kao čovjeka. Isus nikada nije prestao biti Bog, ali je po nekim pitanjima sakrio svoje božanstvo u skladu s Očevom voljom. Tako se Sin podložio fizičkom, intelektualnom, društvenom i duhovnom rastu. Sin Božji dobrovoljno se stavio u položaj potrebitog da asimilira znanje kao čovjek.

Kada je Isus znao da je Bog? Iz nebeske perspektive, Sin je iz vječne prošlosti znao tko je On i što treba biti Njegovo zemaljsko djelo. Iz zemaljske perspektive, utjelovljeni Isus došao je do te spoznaje u nekom trenutku ranog života. Kad je to bilo točno, ne možemo znati sa sigurnošću.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Kad je Isus znao da je Bog?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga