settings icon
share icon
Pitanje

Kako je Isus veći od svih drugih velikih ljudi u povijesti?

Odgovor


Biblija predstavlja Isusa kao većeg od svih koji su ikada živjeli prije Njega i svih koji će ikada doći iza Njega. Kološanima 1 sasvim jasno iznosi doktrinu o Kristovoj nadmoći „u svemu“ (Kološanima 1,18). Efežanima 1,22 kaže: „[Bog] je sve podložio pod noge njegove, a njega je dao da bude glavom nad svime crkvi.“

Isus je veći od svega stvorenoga. Kao stvoritelj svega mora biti. Isus je dokazao svoju nadmoć nad stvorenjem kada je smirio bijesnu oluju (Marko 4,39), umnožio kruhove i ribe (Marko 8,6-9), dao vid slijepima (Marko 8,22-25) i hodao po vodi (Marko 6,48). „Sve je po njemu i za njega stvoreno“ (Kološanima 1,16).

Isus je veći od Abrahama. Otac Abraham bio je i ostao jedna od najcjenjenijih osoba u čitavoj povijesti. Dok je Isus jednom govorio Židovima o njihovoj lozi, oni su ga upitali: „Zar si ti veći negoli naš otac Abraham?“ (Ivan 8,53). Isusov odgovor bio im je šokantan: „Abraham, otac vaš, uskliktao je od radosti što će vidjeti moj dan; i vidio ga je i obradovao se… Zaista, zaista, kažem vam: Prije negoli Abraham bijaše, Ja jesam“ (Ivan 8,56. 58).

Isus je veći od Jakova. Drugi patrijarh bio je Jakov, kojeg je Bog još nazvao „Izrael“ (Postanak 32,28). Isus je razgovarao sa ženom kod Jakovljeva zdenca u Samariji, rekavši da joj može dati „živu vodu“ (Ivan 4,10). Misleći da se referira na neku drugu vrstu vode iz bunara, upitala je: „Zar si ti veći od našega oca Jakova?“ (12. stih). Isus je odgovorio uspoređujući Jakovljev vremeniti dar sa svojim vječnim darom: „Svatko tko pije od te vode, ponovno će ožednjeti; ali onaj tko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvorom vode koja teče u život vječni“ (stihovi 13-14).

Isus je veći od Mojsija. Vjerojatno nema starozavjetnog proroka koji bi bio poštovaniji od Mojsija. Bio je zakonodavac, osloboditelj Izraela i čudotvorac. Mojsije je imao jedinstvenu prednost razgovarati s Bogom „licem u lice, kao što čovjek govori svome prijatelju“ (Izlazak 33,11). Prije nego što je umro, Mojsije je zapovjedio Izraelcima da paze na dolazak drugog proroka koji će donekle sličiti Mojsiju: „Njega slušajte“ (Ponovljeni zakon 18,15). Isus je ispunio Zakon (Matej 5,17), oslobodio nas od grijeha i smrti (Rimljanima 8,2) i definitivno činio čuda (Djela 2,22). Hebrejima 3,3 kaže da je „Isus bio dostojan toliko veće slave od Mojsija.“

Isus je veći od Davida. U Isusovo vrijeme uobičajena titula za Mesiju bila je „Sin Davidov“ (vidi Matej 9,27). Židovska upotreba ovog izraza označavala je njihovo vjerovanje, temeljeno na proročanstvu, da će Mesija biti Davidove loze (2. Samuelova 7,16). U dijalogu u hramu, Isus citira Psalam 110,1, ističući da David naziva Mesiju „svojim Gospodinom“ (Matej 22,45). Sin Davidov je, dakle, veći od Davida i ima lozu veću od zemaljske kraljevske loze.

Isus je veći od Salomona. Kralj Salomon je bio bez premca u mudrosti, bogatstvu, moći i prestižu (1. Kraljevima 10,23-24). Monarsi iz cijelog svijeta posjećivali su Jeruzalem za vrijeme Salomonove vladavine i odavali mu počast. Ipak, Isus je rekao: „Gle, ovdje je veći od Salomona“ (Matej 12,42).

Isus je veći od Jone. Prorok Jona bio je ključan u jednom od najvećih probuđenja u povijesti. Pod njegovim propovijedanjem cijeli se grad Niniva pokajao za svoje grijehe i obratio Bogu za milost. Narod ozloglašen zbog svog idolopoklonstva i divljaštva ponizio se u Božjim očima i okrenuo od svog poganstva. Ipak, Isus je rekao: „Gle, ovdje je veći od Jone“ (Matej 12,41).

Isus je veći od Ivana Krstitelja. Isus je rekao da je Ivan Krstitelj bio „više negoli prorok“ i „nema većeg proroka“ (Luka 7,26. 28). Doista, Ivan je bio posljednji prorok starozavjetnog doba, ispunio je Malahiju 3,1 i pokazao moć sličnu Ilijinoj (Luka 1,17). No, kako je Ivan gledao na Isusa? Njegovo predviđanje pokazuje tko je veći: „Poslije mene dolazi jedan moćniji od mene, kome ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remen na obući“ (Marko 1,7). Drugim riječima, Ivan čak nije bio u istoj kategoriji kao Isus. Ivan je krstio vodom, ali Isus će krstiti Duhom Svetim (Marko 1,8).

Isus je veći od hrama. Hram u Jeruzalemu bio je slavno mjesto, puno povijesti, značenja i vjerskih implikacija (vidi Matej 24,1). Ipak, Isus je rekao farizejima: „A velim vam da je ovdje jedan veći od Hrama“ (Matej 12,6). Hram je bio mjesto gdje su svećenici nacije posredovali kod Boga, a Isusova služba posredovanja daleko je veća (Hebrejima 8,6).

Isus je veći od subote. Znak Mojsijevog saveza bilo je svetkovanje subote (Ezekiel 20,12), a židovski narod bio je skrupulozan u održavanju ovog znaka. Kad je Isus došao, živio je pod Zakonom (Galaćanima 4,4), ispunio je Zakon (Matej 5,17) i pokazao da je „Sin čovječji Gospodar i subote“ (Matej 12,8).

Isus je veći od crkve. Crkva su Božji izabranici koji su pozvani od svijeta, otkupljeni, opravdani, posvećeni i proslavljeni (Rimljanima 8,30). Na kraju će crkva biti „slavna, bez mrlje ili nabora ili nečega takvoga… sveta i bez ljage“ (Efežanima 5,27). Ipak, Krist je veći. On je Glava Crkve, koja je Njegovo tijelo (Kološanima 1,18; usp. Ivan 13,16; 15,20).

Isus je veći od anđela. Anđeli su Božje sluge, ali Isus je Božji jedinorođeni Sin, sjedi zdesna Veličanstvu u visinama (Hebrejima 1,3. 5; Ivan 3,16). Jednog će se dana sva poglavarstva i vlasti na nebu i na zemlji pokloniti pred Kristom (Filipljanima 2,10). Isus je „učinjen toliko boljim od anđelâ koliko je uzvišenije negoli oni baštinio ime“ (Hebrejima 1,4).

Isusovo ime veće je od svih drugih imena. Isus, savršeni Čovjek i jedna i jedina žrtva za grijeh, visoko je uzdignut. Bog mu je dao „ime koje je iznad svakoga imena“ (Filipljanima 2,9). Ostala imena u povijesti – među njima Buda, Muhamed, Gandhi, Konfucije, Krišna, Joseph Smith i Sun Myung Moon – blijede do beznačajnosti u svjetlu slave Isusa Krista. Isusovo je ime ono koje propovijedamo do nakraj svijeta, jer se samo u Njegovom imenu nalazi spasenje (Djela 4,12).

„Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva“ (Kološanima 2,9). Kao Riječ Božja (Ivan 1,1), Isus je najpotpunija moguća objava od Boga čovjeku. Bog nije mogao jasnije govoriti.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Kako je Isus veći od svih drugih velikih ljudi u povijesti?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries