settings icon
share icon
Pitanje

Je li Isus sišao u pakao između svoje smrti i uskrsnuća?

Odgovor


Je li Isusova duša u vremenu između njegove smrti i uskrsnuća sišla u pakao? Puno je ljudi zbunjeno u pogledu ovoga pitanja. Ova ideja prvenstveno dolazi iz Apostolskog vjerovanja, koje kaže: „sišao u pakao.“ Postoji i nekoliko odlomaka iz Svetoga pisma koji, ovisno o načinu na koje ih prevedemo, opisuju Isusov silazak u „pakao“. Kada proučavamo ovo pitanje, najprije je važno razumjeti što Biblija poučava o „područjima“ u kojima obitavaju mrtvi.

U hebrejskom Svetom pismu, riječ koja se koristi da se opiše obitavalište mrtvih je „Šeol“. Ona jednostavno znači „mjesto mrtvih“ ili „mjesto duša/duhova koji su otišli“. Novozavjetna grčka riječ koja se koristi za pakao jest „Had“, koja se također odnosi na „mjesto gdje obitavaju mrtvi“. Drugi odlomci u Novom zavjetu ukazuju da je Šeol / Had privremeno mjesto, gdje duše obitavaju dok čekaju konačno uskrsnuće i osudu. Otkrivenje 20,11-15 jasno razlikuje to dvoje. Pakao (ognjeno jezero) je trajno i konačno mjesto osude izgubljenih. Had je privremeno mjesto. Prema tome, Isus nije sišao u „pakao“ jer je „pakao“ buduće područje obitavanja, koje će se koristiti tek nakon suđenja pred Velikim bijelim prijestoljem (Otkrivenje 20,11-15).

Šeol / Had je područje koje ima dva dijela (Matej 11,23; 16,18; Luka 10,15; 16,23; Djela 2,27-31), boravište spašenih i boravište izgubljenih. Boravište spašenih zvalo se „Raj“ i „Abrahamovo krilo“. Boravišta spašenih i izgubljenih odvojena su „velikim bezdanom“ (Luka 16,26). Kada je Isus uzašao u nebo, sa sobom je poveo one (vjernike) koji su prebivali u Raju (Efežanima 4,8-10). Onaj dio Šeola / Hada u kojemu su prebivali izgubljeni ostao je nepromijenjen. Svi ljudi koji umru kao nevjernici, tamo odlaze kako bi čekali posljednji sud u budućnosti. Je li Isus otišao u Šeol / Had? Prema Efežanima 4,8-10 i 1. Petrovoj 3,18-20, jest.

Zabuna je nastala i zbog odlomaka kao što je Psalam 16,10-11: „Jer mi nećeš ostavit dušu u paklu; ni dati da pravedik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu u život ...“ „Pakao“ nije točan prijevod ovoga stiha. Točan prijevod glasio bi „u grobu“, „u Šeolu“ [Djaković; KS: „u Podzemlju“]. Godinama kasnije, Isus je na Križu rekao razbojniku do sebe: „Danas ćeš biti sa mnom u Raju.“ Njegovo tijelo bilo je u grobu; njegova duša/duh otišli su u „Rajski“ predio Šeola / Hada. Tada je poveo sve mrtve pravednike iz Raja i odveo ih u Nebo. Nažalost, u mnogim prijevodima Biblije, prevoditelji nisu dosljedni, ili točni, u načinu na koji prevode hebrejske i grčke riječi za „Šeol“, „Had“ i „Pakao“.

Neki pak drže da je Isus otišao u „Pakao“, odnosno u dio Šeola / Hada u kojemu se patilo, kako bi nastavio biti kažnjavan za naše grijehe. Ta ideja je posve nebiblijska! Isusova smrt na Križu i njegova patnja umjesto nas bili su dovoljni za naše otkupljenje. Njegova prolivena krv omogućila je naše čišćenje od grijeha (1. Ivanova 1,7-9). Dok je visio tamo na Križu, na sebi je ponio breme grijeha cijeloga ljudskog roda. „On postade grijehom umjesto nas“, 2. Korinćanima 5,21 kaže: „Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.“ Ovo pripisivanje grijeha pomaže nam razumjeti Kristovu borbu u Getsemanskom vrtu sa čašom gnjeva koja će biti izlivena na njega na križu.

Kada je Isus na križu uzviknuo: „Oh, Oče, zašto si me ostavio?“, tada se odvojio od svoga Oca zbog grijeha koji je bio izliven na njega. Dok je ispuštao svoj duh, rekao je: „Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj.“ Njegova patnja u našu korist bila je potpuna. Njegova duša/duh otišli su u Rajski dio Hada. Isus nije otišao u Pakao. Isusova patnja završila je onoga trenutka kada je umro. Kazna za grijeh bila je plaćena. Potom je prilikom Uzašašča iščekivao uskrsnuće svoga tijela i povratak u svoju slavu. Je li Isus otišao u Pakao? Nije. Je li Isus otišao u Šeol / Had? Jest.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Je li Isus sišao u pakao između svoje smrti i uskrsnuća?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries