settings icon
share icon
Pitanje

Ako je kazna za naše grijehe vječnost u paklu, kako je Isusova smrt platila našu kaznu ako nije proveo vječnost u paklu?

Odgovor


Ako mislimo o Isusu samo kao čovjeku, onda je ovo pitanje prirodno. No, razlog zašto Isus nije morao provesti vječnost u paklu jest taj što On nije samo čovjek, već Bog-čovjek. Druga Osoba Božanstva uzela je tijelo i živjela među ljudima u obličju čovjeka. Ali bio je čovjek kao nitko drugi, jer je Njegova priroda bila Božja – sveta, savršena i beskonačna.

Nekoliko stihova potvrđuje tu činjenicu, kao što je uvodni odlomak u Ivanovu evanđelju. Tu čitamo sljedeće:

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše u Boga. Sve po njoj postade i bez nje ne postade ništa što je postalo… I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorođena od Oca, puna milosti i istine" (Ivan 1,1-3.14 VB).

Ovaj odlomak daje jasno svjedočanstvo da je vječna Riječ, koja je vječna s Bogom i iste suštine kao Bog, preuzela ljudsko tijelo i napravila svoje prebivalište („postavila svoj šator" ili se „utaborila") među nama. Kao što apostol Pavao kaže o Isusu: „Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva" (Kološanima 2,9).

Imajući to na umu, pogledajmo pobliže to pitanje. Svakako je istina da je kazna za naše grijehe vječnost u paklu. Biblija kaže da su svi sagriješili (Rimljanima 3,23) i da je plaća za naše grijehe smrt (Rimljanima 6,23). Knjiga Otkrivenja kaže da će oni čija imena nisu u Jaganjčevoj knjizi života biti bačeni u jezero ognjeno gdje će biti mučeni „zauvijek" (Otkrivenje 20,10.15).

Ali kako Isusova smrt može otkupiti grijehe svake osobe koja je ikada živjela? Ovdje uključujemo Isusa koji je Bog-čovjek. Ako je Isus bio samo čovjek (s vlastitim grijehom), tada Njegova smrt ne bi otkupila ni Njegov vlastiti grijeh, a kamoli grijehe drugih. Ali Isus nije samo čovjek; On je Bog u ljudskom tijelu. Kao čovjek može se poistovjetiti s onima za koje se žrtvovao. Kao besprijekorno bezgrešan može otkupiti grijehe čovječanstva, a da pritom ne mora otkupiti svoje vlastite grijehe. Naposljetku, kao Bog može u potpunosti zadovoljiti Božji gnjev kojeg su navukli naši grijesi.

Grijeh protiv beskonačnog Boga mora se platiti beskonačno. Zato kazna za naš grijeh mora biti beskonačna. Postoje samo dvije mogućnosti za beskonačno plaćanje. Ili konačno biće (čovjek) mora platiti za svoj grijeh u beskonačnom vremenu ili beskonačno Biće (Isus) mora platiti jednom zauvijek i za sve ljude. Nema drugih opcija. Grijeh protiv beskonačno svetoga Boga zahtijeva jednako beskonačno zadovoljenje kao naplatu, a čak ni vječnost u paklu neće umiriti beskonačni, pravedni Božji gnjev protiv grijeha. Samo božansko Biće može izdržati beskonačni gnjev svetoga Boga protiv našeg grijeha. Potrebno je jednako beskonačno Biće kao zamjena za čovječanstvo da zadovolji Božji gnjev. Isus je kao Bog-čovjek jedini mogući Spasitelj.

Engleski


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Ako je kazna za naše grijehe vječnost u paklu, kako je Isusova smrt platila našu kaznu ako nije proveo vječnost u paklu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries