Što znači da je Isus ispunio zakon, ali da ga nije ukinuo?Pitanje: Što znači da je Isus ispunio zakon, ali da ga nije ukinuo?

Odgovor:
U Matejevu zapisu onoga što se obično naziva Propovijed na gori nalazimo sljedeće Isusove riječi: „Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim. Jer, zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari“ (Matej 5:17-18).

Često nailazimo na tvrdnju da ako Isus nije „ukinuo“ zakon, onda to znači da smo još uvijek obavezni držati ga. Oni koji to tvrde smatraju kako je zapovijed o Šabatu još uvijek na snazi, zajedno s brojnim drugim dijelovima Mojsijeva zakona. Međutim, ta pretpostavka temelji se na pogrešnom shvaćanju riječi i namjere ovoga odlomka. Krist nije rekao da će obvezujuća narav Mojsijeva zakona biti zauvijek na snazi. Takvo gledište bi se suprotstavljalo svemu što o tome učimo iz ostatka Novoga zavjeta (Rimljanima 10:4; Galaćanima 3:23-25; Efežanima 2:15).

Od posebne važnosti u ovom proučavanju jest riječ koja se prevodi kao „ukinuti.“ Ona je prijevod grčke riječu kataluo, koja doslovno znači „opustiti.“ Riječ nalazimo sedamnaest puta u Novom zavjetu. Ona se, primjerice, koristi za uništenje židovskog hrama od strane Rimljana (Matej 26:61; 27:40; Djela 6:14), te o propadanju ljudskoga tijela u vrijeme smrti (2. Korinćanima 5:1). Taj izraz može imati značenje „oboriti“, odnosno „učiniti uzaludnim, oduzeti uspjeh.” U klasičnom grčkom, taj izraz se koristio u vezi s institucijama, zakonima itd., kako bi se prenijela ideja „poništenja.“

Posebno je važno primijetiti na koji se način ta riječ koristi u Mateju 5,17. U ovom kontekstu, „ukinuti“ se stavlja nasuprot „ispuniti“. Krist je došao „…ne ukinuti, nego ispuniti“. Isus nije došao na ovaj svijet kako bi se ponašao kao protivnik zakona. Njegov cilj nije bio spriječiti njegovo ispunjenje. Umjesto toga, On ga je cijenio, volio, bio mu poslušan i doveo ga je do ispunjenja. Ispunio je proročke izjave zakona koje su se odnosile na Njega (Luka 24:44). Krist je ispunio zahtjeve Mojsijeva zakona, koje su tražile potpunu poslušnost pod prijetnjom „prokletstva“ (vidi Galaćanima 3:10, 13). U tom smislu, božanski dizajn zakona zauvijek će ostati na snazi. Uvijek će ispuniti svrhu za koju je stvoren.

Međutim, ukoliko Mojsijev zakon ima i danas isti odnos prema ljudima, tako da je još uvijek na snazi, onda nije ispunjen, a Isus nije uspio u onome što je došao učiniti. S druge strane, ako je Gospodin postigao svoj cilj, onda je zakon bio ispunjen, te više nije na snazi kao zakonska institucija. Štoviše, ako Krist nije ispunio Mojsijev zakon – tako da je danas i dalje na snazi kao zakonski sustav – onda isti ne obvezuje samo djelomično. Umjesto toga, onda se radi o sustavu koji u potpunosti obvezuje. Isus je jasno rekao da ni jedna „jota“ ni kovrčica (koji predstavljaju najmanje dijelove hebrejskoga pisma) neće proći a da se sve ne ispuni. Dakle, ni jedan dio zakona nije mogao propasti sve dok se njegova svrha nije u potpunosti ispunila. Isus je ispunio sav zakon. Ne možemo reći da je Isus ispunio žrtveni sustav, ali da nije ispunio druge aspekte zakona. Ili je Isus ispunio sav zakon, ili nije ispunio ni jedan dio zakona. Ono što Isusova smrt znači za žrtveni sustav, znači i za druge aspekte zakona.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što znači da je Isus ispunio zakon, ali da ga nije ukinuo?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga