Kako je Isus drugačiji od drugih vjerskih vođa?Pitanje: Kako je Isus drugačiji od drugih vjerskih vođa?

Odgovor:
Na neki način postavljanje ovog pitanja je poput pitanja kako se Sunce razlikuje od drugih zvijezda u našem Sunčevom sustavu – radi se o tome da nema drugih zvijezda u našem Sunčevom sustavu!

Stvar je u tome što se nijedan drugi „vjerski vođa" ne može usporediti s Isusom Kristom. Svaki drugi vjerski vođa je ili živ ili mrtav. Isus Krist je jedini koji je bio mrtav (umro umjesto nas, za naše grijehe, prema 1. Korinćanima 15,1-8) i sada je živ. Doista, On otkriva u Otkrivenju 1,17-18 da je zauvijek živ! Niti jedan drugi vjerski vođa ni blizu ne daje takvu tvrdnju, tvrdnju koja je ili istinita ili potpuno apsurdna.

Druga važna razlika nalazi se u prirodi kršćanstva. Bit kršćanstva je Krist. Raspet, uskrsnuo, uzašao na nebo, jednoga dana se vraća. Bez njega – i bez Njegova uskrsnuća – nema kršćanstva. Usporedite to s drugim velikim religijama. Hinduizam, na primjer, može stajati ili pasti u potpunosti bez nekog od „velikih Swamija" koji su ga osnovali. Budizam je isti. I islam se temelji na Muhamedovim izrekama i učenjima, a ne na tvrdnji da se vratio u život od mrtvih.

Apostol Pavao u 1. Korinćanima 15,13-19 kaže da, ako Krist nije uskrsnuo od mrtvih, onda je naša vjera uzaludna i još uvijek smo u našim grijesima! Istinite tvrdnje kršćanstva temelje se jednostavno i isključivo na uskrslom Isusu Kristu! Ako se Isus stvarno nije vratio od mrtvih – u vremenu i prostoru – onda u kršćanstvu nema nikakve istine. U cijelom Novom zavjetu apostoli i evanđelisti temelje istinu evanđelja na uskrsnuću.

Još jedna izuzetno važna činjenica jest da je Isus Krist tvrdio da je „Sin Božji" (u hebraizmu znači da „karakterizira Boga"), kao i „Sin Čovječji" (u hebraizmu znači da „karakterizira čovjeka"). U mnogim stihovima tvrdi da je jednak s Ocem (vidi, na primjer, Ivan 10,29-33). Njemu se pripisuju sva prvenstva i osobine Božanstva. Ipak, bio je i čovjek, rođen od djevice (Matej 1,18-25; Luka 1,26-56). Nakon bezgrešnog života, bio je razapet kako bi platio grijehe svih ljudi: „I on je pomirnica za grijehe naše, i ne samo za naše nego i za grijehe svega svijeta" (1. Ivanova 2,2), a potom je uskrsnuo od mrtvih tri dana kasnije. On je u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek, „theanthropos" [od grčke riječi za „Bog" (theos) i „Čovjek" (antropos)]; ali On je jedna osoba.

Kristova osobnost i djelo postavlja neizbježno pitanje: Što ćete učiniti s Isusom? Ne možemo ga jednostavno odbaciti. Ne možemo ga ignorirati. On je središnja figura u cijeloj ljudskoj povijesti, a ako je umro za grijehe cijeloga svijeta, onda je umro i za vaše. Apostol Petar nam govori u Djelima 4,12: „I nema ni u kojem drugom spasenja, jer pod nebom nema drugoga imena danog ljudima po kojem nam se valja spasiti (VB)". Ako vjerujemo u Gospodina Isusa Krista kao našeg Spasitelja od grijeha, bit ćemo spašeni.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Kako je Isus drugačiji od drugih vjerskih vođa?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga