Što znači da je Isus Sin Čovječji?Pitanje: Što znači da je Isus Sin Čovječji?

Odgovor:
Isusa se naziva „Sinom čovječjim“ 88 puta u Novom zavjetu. Prvo značenje izraza „Sin Čovječji“ odnosi se na proročanstvo u Danielu 7,13-14: „Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.“ Opisni izraz „Sin čovječji“ bio je mesijanski naziv. Isus jest Onaj komu je dana vlast, slava i kraljevstvo. Kada je Isus upotrijebio taj izraz, sebi je dodijelio proročanstvo o Sinu čovječjem. Židovi toga vremena bili su prisno upoznati s tim izrazom i znali su na koga se odnosi. Isus je njime naviještao da je Mesija.

Drugo značenje izraza „Sin čovječji“ jest da je Isus zbilja bio ljudsko biće. Bog je nazvao proroka Ezekiela „sinom čovječjim“ 93 puta. Bog je Ezekiela jednostavno nazivao ljudskim bićem. Sin čovječji jest čovjek. Isus je bio u potpunosti Bog (Ivan 1,1), ali On je ujedno bio i ljudsko biće (Ivan 1,14). Prva Ivanova 4,2 kaže nam: „Po ovome poznajete duh Božji: svaki duh koji priznaje: 'Isus Krist došao je u tijelu', od Boga je.“ Istina je, Isus je bio Sin Božji – On je u suštini bio Bog. Istina je, Isus je također bio Sin čovječji — On je u svojoj suštini bio ljudsko biće. Prema tome, izraz „Sin čovječji“ označava da je Isus Mesija i da je zbilja bio ljudsko biće.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što znači da je Isus Sin Čovječji?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga