settings icon
share icon
Pitanje

Mit jelent az inkarnáció, avagy a megtestesülés? Hogyan értsük azt pontosan, hogy Jézus Krisztus a testté lett Isten?

Odgovor


Az inkarnáció szó a latin incarnare igére vezethető vissza, mely magyarul azt jelenti, "testté válni". Mikor tehát azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus a "testté lett" Isten, akkor pontosan arra utalunk, hogy Isten egyszülött Fia hús-vér emberré vált (János 1:14). Mindezek ellenére az Úr Jézus akkor sem veszítette el teljes isteni mivoltát, mikor csontjai földi anyja, Mária, méhében formáltattak. Bár Jézus teljességgel emberré lett (Zsidókhoz 2:17), mégis megőrizte magasztos isteni rangját (János 1:1; 14). Az, hogy Jézus Isten létére miképp lehetett egyidejűleg ember is, a kereszténység egyik nagy rejtélye, és egyben az óhitű, hithű kereszténység egyik lakmusz-tesztje (1.János 4:2; 2.János 1:7). Jézus tehát két jól elkülöníthető-, isteni és emberi jellemmel rendelkezik. "Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem" (János 14:11) – szól ma is hozzánk.

A Szentírás világos tanítása szerint Jézus Krisztus maga Isten, hiszen személyében a megjövendölt Messiásra vonatkozó számos ószövetségbeli prófécia vált valóra (Ézsaiás 7:14; Zsoltárok 2:7): szeplőtlen fogantatása (Lukács 1:26-31), számtalan csodája (Máté 9:24-25), a bűnök megbocsátásának hatalma (Máté 9:6), egyedül Istennek kijáró tisztelése (Máté 14:33), a jövőbeli események megjóslása (Máté 24:1-2), a halálból való feltámadása (Lukács 24:36-39), és örökkévaló létezése (János 1:1-3; János 8:58) mind valós kibenlétét bizonyítják. A Zsidókhoz írt levél emberi tollforgatója félreérthetetlenül közli velünk, hogy Jézus Krisztus minden angyalnál magasabb és kiválóbb (Zsidókhoz 1:4-5), valamint hogy az angyalok egész serege mély tisztelettel adózik színe előtt (Zsidókhoz 1:6).

A Biblia az inkarnáció, azaz a megtestesülés tanát hirdeti, vagyis hogy Jézus teljesen emberré vált, mikor emberi testben született meg közénk. Ezek szerint Jézus — mindannyiunkoz hasonlóan — egy gyarló emberi asszony méhében fogant meg (Lukács 2:7), teste teljesen szokványos módon fejlődött és öregedett (Lukács 2:40), természetes testi szükségletei (János 19:28) és emberi érzései voltak (Máté 26:38), hozzánk hasonlóan gyarapodott tapasztalatban és tudásban (Lukács 2:52), míg egy napon testi halált halt (Lukács 23:46), majd testben feltámadt (Lukács 24:39). Az Úr Jézus tehát minden elképzelhető módon ember volt "kivéve a bűnt", azaz egy teljesen bűnmentes életet élt (Zsidókhoz 4:15).

Mikor Krisztus emberi alakot öltött, örökkévaló jelleme cseppet sem változott. Jézus isteni természetében — még szellemi formájában — addig alázta meg magát, míg teljesen letehette dicsőségét és minden isteni előjogát (Filippibeliekhez 2:6-8). Isten örökké Isten marad, hiszen Ő változhatatlan (Zsidókhoz 13:8) és örökkévaló (Jelenések 1:8). Ha Jézus a pillanat egy töredék részére is megszűnne Isten lenni, akkor a teljes létezés (látható és láthatatlan) menten megszűnne (lásd Apostolok Cselekedetei 17:28). Az inkarnáció, avagy a megtestesülés bibliai tana tehát azt hirdeti, hogy bár Jézus Krisztus teljesen Isten maradt, teljességgel emberré is vált.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Mit jelent az inkarnáció, avagy a megtestesülés? Hogyan értsük azt pontosan, hogy Jézus Krisztus a testté lett Isten?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries